documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Bestuur

Vorst en droogte erkend als ramp: start procedure tegemoetkomingsaanvraag

De  vorst in de 2de helft van april 2017 en de droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 zijn erkend als landbouwramp.
Zowel voor vorst als voor droogte werd op 3 oktober 2017 het Besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit betekent dat landbouwers kunnen starten met het indienen van een tegemoetkomingsaanvraag indien zij een uitbetaling wensen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies.
De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 31 januari 2018. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan enkel schriftelijk bij het Departement Landbouw en Visserij ingediend worden door middel van het daartoe voorziene formulier (Formulier D) dat terug te vinden is op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp.

De aanvraag moet volledig ingevuld worden en voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals:
- een kopie van de verzekeringspolis voor gewassen indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
- een bewijs van liquiditeitsproblemen indien een prioritaire afhandeling van de aanvraag gewenst is omwille van financiële moeilijkheden;
- het deskundig verslag en de ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

Procedure klachtenbehandeling

Het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvolle en correcte dienstverlening. Loopt er toch iets fout, dan bestaat de mogelijkheid voor de burger om hier een klacht over te formuleren.

Hieronder vind je de procedure waarmee de klachtencoördinator klachten efficiënt en gestructureerd kan afhandelen. Op die manier kunnen we onze klantgerichtheid verder optimaliseren.

Procedure
1. Je kan een klacht aan het gemeentebestuur bezorgen via brief, e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), het PDFklachtenformulier of online. Indien je telefonisch of mondeling een klacht overbrengt, zal gevraagd worden om je klacht op papier te zetten. Anonieme klachten worden niet behandeld.

2. De klacht wordt geregistreerd. Binnen vijf werkdagen na ontvangst wordt een ontvangstbevestiging gestuurd.

3. Als een klacht ontvankelijk is, wordt deze verder onderzocht door de klachtencoördinator, in samenwerking met de klachtenbehandelaar.

4. Binnen 30 werkdagen na ontvangst ontvang je een antwoord op de klacht, met een eventuele oplossing. Een uitzondering op deze termijn is mogelijk indien de klacht ingewikkeld is, of advies van andere overheden nodig is. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Wat is een klacht?
Indien een burger ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of over de kwaliteit van het contact met een van onze medewerkers, kan hij of zij een klacht indienen.

Wat is een klacht niet?
Een melding (vb. over de staat van een straat, foutieve gegevens in een publicatie, …). Met meldingen kan je rechtstreeks bij de diensten terecht, of je kan ons meldingsformulier invullen.
Een vraag om informatie.
Klacht over een beslissing of dossier waarvoor beroepsprocedures bestaan.
Klachten over de regelgeving of het gevoerde beleid.
Klachten over de lokale politie, intercommunales of andere samenwerkingsverbanden. Deze klachten worden doorgestuurd naar de instantie zelf.
Klachten over feiten die meer dan één jaar voor het indienen hebben plaatsgevonden.
Anonieme klachten.

De gemeenteraad keurde in zitting van 22 december 2016 onderstaand reglement van klachtenbehandeling goed.
PDFReglement klachtenbehandeling