documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Kadaster, buurtwegen en waterlopen

Gemeentelijke ambtenaar

 • Stefan Ravijts, landmeter / GIS-coördinator

Kadaster

 Het kadastrale plan kan voor heel België geraadpleegd worden op deze link van de Federale Overheidsdienst Financiën . Je kan er ook een officieel uittreksel uit het plan aanvragen.

 • Uittreksels uit het kadastrale plan en de kadastrale legger zijn tegen betaling te bekomen bij

  de Federale Overheidsdienst Financiën 
  Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
  Dienst uittreksels Oost-Vlaanderen
  Sint-Lievenslaan 27
  9000 Gent
  tel  0257 729 90
  fax 0257 962 39
  open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13:30 tot 16 uur.
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Het kadastraal inkomen vormt de grondslag voor de berekening van de onroerende voorheffing. Voor vragen in verband met het kadastraal inkomen kunt u zich wenden tot

  de Federale Overheidsdienst Financiën
  Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
  Administratie van de Opmetingen en Waarderingen
  Dr. André Sierensstraat 16B
  9300 Aalst
  tel 0257 533 60

Informatie rond de onroerende voorheffing vindt u op de webstek www.vlaanderen.be/ bij belastingen en www.onroerendevoorheffing.be

Rooilijnen

 De rooilijn kan omschreven worden als "de grens tussen het openbaar domein en de aangelande eigendommen, hetzij overeenkomstig de actuele bezitstoestand, hetzij overeenkomstig hetgeen door de administratieve overheid is voorgeschreven voor de toekomst".
De rooilijn kan dus samenvallen met de huidige straatgrens (grens tussen de weg en uw eigendom). Dit is echter niet altijd het geval.
De rooilijn heeft tot doel de openbare weg op een bepaalde breedte te brengen of te handhaven en te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken worden opgericht.

De rooilijnplannen kunnen ingekeken worden aan de balie van de dienst grondgebiedzaken.

Buurtwegen

 Een buurtweg is een weg opgetekend in de Atlas Der Buurtwegen, vastgelegd bij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841. Elke buurtweg heeft een nummer.
De atlas van de buurtwegen ligt ter inzage aan de balie van de dienst grondgebiedzaken.

wijzigingen
Buurtwegwijzigingen zijn slechts verantwoord voor het algemeen nut. Vele buurtwegen hebben een recreatieve, landschappelijke en cultuurhistorische waarde.
Elke aanvraag tot wijziging (afschaffen, verplaatsen) aan een buurt- of voetweg dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Waterlopen

 De atlas de waterlopen ligt ter inzage aan de balie van de dienst grondgebiedzaken.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen een waterloop en een gracht.
De onbevaarbare waterlopen staan vermeld in de atlassen van de onbevaarbare waterlopen van 1877 en 1950. De atlassen kunnen door het publiek geconsulteerd worden bij de landmeter.
De onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in vier categorieën namelijk waterlopen van eerste, tweede en derde categorie en de vroeger geklasseerde waterlopen volgens de atlas van 1877 (niet-hergeklasseerde waterlopen).
Bovendien kan een onbevaarbare waterloop gelegen zijn binnen of buiten een poldergebied.

Deze indeling is van belang om te weten wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en toezicht.

Bouwlijn

De bouwlijn wordt gecontroleerd door de landmeter. Deze controle wordt opgelegd bij de bouwvergunning. Eens uw aannemer de bouwlijn op het terrein heeft uitgezet, neemt u contact op met de landmeter, die de bouwlijn controleert en eventuele opmerkingen meedeelt.
U kan de landmeter contacteren via 052/46 82 48 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug