documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Verkavelingsvergunningen

Wat en hoe?

  • U moet een verkavelingsvergunning vragen om een grond te verdelen met het oog op bebouwing.

Hoe vraag ik een verkavelingsvergunning?

  • Een verkavelingsaanvraag  moet u richten aan het college van burgemeester en schepenen.
  • U dient een dossier samen te stellen dat voldoet aan een aantal voorwaarden.
  • De medewerking van een architect of landmeter is niet verplicht.
  • Indien de dossiersamenstelling onvoldoende is moet de aanvraag geweigerd worden.
  • U stuurt uw aanvraag in 10 exemplaren per aangetekende zending naar het college van burgemeester en schepenen of u kan het ook persoonlijk afgeven aan de balie stedenbouw of op het secretariaat van de gemeente.
  • U krijgt per aangetekende zending een ontvangst- en volledigheidsbewijs.

Hoelang duurt het voor ik een vergunning heb?

  • Vanaf de datum van het ontvangstbewijs heeft het college 150 kalenderdagen om de aanvraag te vergunnen of te weigeren.

Bijkomende dossierstukken
Naast de dossiersamenstelling uit het uitvoeringsbesluit vereist de dienst stedenbouw extra aandachtspunten en/of bijkomende fiches, rapporten, studies, die nodig zijn voor een grondige beoordeling van uw aanvraag, zodat de bevoegde adviesintanties een correct advies kunnen formuleren.
Alle info vindt u in onderstaande pdf:
PDFDossiersamenstelling

Bijkomende informatie:
www.ruimtelijkeordening.be