documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Vergunningenregister

Wat en waarom ?

  • Iedere gemeente is bij decreet verplicht een vergunningenregister aan te leggen en in stand te houden.
  • De organisatie hiervan wordt geregeld door de Codex Ruimtelijk Ordening en uitvoeringsbesluiten.
  • Deze operatie wordt gesubsidieerd door de overheid.
  • Het vergunningenregister is een van de vijf voorwaarden om ontvoogd te kunnen worden.

Hoe vraag ik een uittreksel uit het vergunningenregister ?

  • Vanaf 1 december 2010 kan er een uittreksel uit het vergunningenregister bekomen worden.
  • Van zodra de gemeente ontvoogd is kan iedereen voor een bepaald perceel een uittreksel vragen uit het vergunningenregister.
  • Het afleveren van een uittreksel is onderworpen aan een retributierecht.
  • De nadere regels zullen later op de website en in de Kramiek gepubliceerd worden.