documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Subsidies

Bebossing landbouwgronden
De Vlaamse regering heeft haar principiële goedkeuring gehecht aan het subsidiebesluit voor bebossing van landbouwgronden. Eigenaars die hun landbouwgronden willen bebossen kunnen door dit besluit een aanzienlijke financiële steun krijgen. Dit initiatief kadert in het beleid van de minister om de oppervlakte bos en te bebossen gebieden fors uit te breiden.
Op de gemeentelijke milieudienst liggen brochures ter beschikking. Deze brochure kan eveneens opgevraagd worden via de website www.natuurenbos.be.

Groendaken

PDFSubsidiereglement groendaken
PDFSubsidieaanvraag groendaken / Elektronische subsidieaanvraag groendak
PDFBetalingsaanvraag groendaken / Elektronische betalingsaanvraag subsidie groendak

Hergebruik regenwater

PDFSubsidiereglement voor de aanleg van hemelwaterinstallaties
PDFSubsidieformulier hemelwaterinstallatie / Elektronische subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie

Kleine landschapselementen

PDFSubsidiereglement voor kleine landschapselementen
PDFAanvraagformulier betoelaging aanleg kleine landschapselementen / Elektronische aanvraag betoelaging aanleg kleine landschapselementen
PDFAanvraagformulier betoelaging onderhoud kleine landschapselementen / Elektronische aanvraag betoelaging onderhoud kleine landschapselementen

Natuurgidsen

PDFBetoelaging van de vergoeding aan natuurgidsen 
PDFAanvraag vergoeding natuurgidsen / Elektronische aanvraag vergoeding natuurgidsen

Zwaluwkolonies

PDFSubsidiereglement voor het behoud van zwaluwkolonies
PDFSubsidieaanvraag zwaluwkolonies / Elektronische subsidieaanvraag voor het behoud van zwaluwkolonies
PDFBeheersovereenkomst zwaluwen

Bestrijding eikenprocessierups
PDFSubsidiereglement bestrijding eikenprocessierups 
PDFAanvraagformulier betoelaging bestrijding eikenprocessierups