documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Ophaling grofvuil

Grofvuil wordt enkel op vrijdag aan huis opgehaald na telefonische afspraak met de intercommunale Verko en het aanbrengen van een grofvuilsticker van 24 EUR. 

Wat is grofvuil?
Alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de restafvalzak kunnen. 

Werkwijze grofvuilophaling:
U maakt een afspraak met de intercommunale Verko voor de datum van de ophaling. U zet de goederen op de afgesproken datum buiten: maximum 5 voorwerpen of bundels samengebonden grofvuil, waarbij het gewicht van één voorwerp of bundel maximum 70 kg mag zijn, en maximum 1 m³ groot per bundel. U kleeft op één van de 5 aangeboden voorwerpen of bundels de speciale grofvuil-sticker. Deze stickers zijn te koop op het Administratief Centrum. 

Info:
dds-verko.be
Tel: 052/25 18 34