documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Premies en toelagen

De verscheidenheid, het aantal en de veranderlijkheid van de tegenwoordig beschikbare premies zijn zo groot geworden dat het moeilijk is er een volledig beeld van te krijgen. De ‘overzichtsbrochure premies’ probeert een algemeen beeld te geven, zonder volledig te kunnen zijn. De overzichtsbrochure geeft aan welke subsidies zijn te verkrijgen op federaal, gewestelijk en gemeentelijk niveau. In de brochure wordt een onderscheid gemaakt tussen premies die kunnen worden aangevraagd via de dienst stedenbouw en premies die kunnen worden aangevraagd via de milieudienst. Tevens worden de subsidies van de nutsmaatschappijen opgenomen.

Informatie over woonsubsidies kan u vinden op www.premiezoeker.be

Informatie, aanvraagformulieren en voorwaarden over de premies van de nutspaatschappij Eandis vindt u op: www.eandis.be