documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Crabkaart

Het stratenplan hieronder maakt gebruik van de webservices van het AGIV en toont het GRB, het Grootschalig Refenrentie Bestand en het CRAB, het Centraal Referentie Adressen Bestand. Je kan een adres opzoeken door de straat en het huisnummer te typen en daarna de selectie aan te klikken in de keuzelijst.

 

 

GIS

GIS is een letterwoord dat staat voor Geografisch Informatie Systeem.

Een GIS koppelt kaarten en data aan elkaar en laat toe de kaarten en de data te bevragen.

Een typische GIS-vraag is bijvoorbeeld "Waar in Lebbeke staan de huizen met het hoogste kadastraal inkomen en wat is de gezinssamenstelling van de inwoners". Dit kan getoond worden in tabellen en grafieken of op kaart met kleuren en symbolen.

Lebbeke

Het GIS binnen de gemeente toont voornamelijk alle beschikbare data en maakt het heel eenvoudig deze te bevragen. Hiervoor wordt Arcgisserver van ESRI gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om data te bevragen in de webbrowser. Dit heeft het gebruik van een GIS heel sterk vereenvoudigd en versneld.

Het meest gebruikte GIS-project binnen de gemeente toont de stedenbouwkundige vergunningen, de waterlopen en buurtwegen, het gewestplan, de monumenten, en vele andere data boven op het GRB, de nieuwe grootschalige basiskaart van Vlaanderen, die het kadastrale plan vervangt.

Deze projecten staan niet open voor de burger.  

AGIV

De voornaamste aanbieder in Vlaanderen is het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, het AGIV. Hun website bereik je hier.

Steeds meer data wordt voor iedereen toegankelijk op de webstek www.geopunt.be van het AGIV.
Geopunt is eenvoudig te gebruiken en toont alle data in 1 geoloket. Je kan snel van achtergrond veranderen en datalagen zichtbaar maken. Je kan opzoekingen doen op adres en op kadastraal nummer. Je vindt er onder andere de inventaris van het bouwkundig erfgoed, de overstromingsgebieden, een digitaal hoogtemodel, het gewestplan en veel meer. Over alle data is metadata (data over data) beschikbaar, alsook een duidelijke legende. Een aanrader!

GIS Oost

Een andere website met geografische data is GIS Oost van de provincie Oost-Vlaanderen. De provincie heeft de atlas der buurtwegen volledig ingescand. Raadpleeg hier deze digitale atlas.

Trage Wegen

Deze link leidt je naar het Trage Wegen Loket van Lebbeke.

En hier vind je de handleiding voor het gebruik van het loket.