documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Belastingen en retributies

Algemene gemeentebelasting
PDFAlgemene gemeentebelasting

Aanvullende gemeentebelasting van 7,5% op de personenbelasting (APB)
PDFAanvullende personenbelasting 2016-2019

Heffing van 900 opcentiemen op de onroerende voorheffing
PDFHeffing van 900 opcentiemen op de onroerende voorheffing

Belasting op drijfkracht
PDFBelasting op drijfkracht 
PDFAangifteformulier belasting op drijfkracht / Elektronische aangifte belasting op drijfkracht

Belasting op de lijkbezorging en de ontgraving
PDFBelasting op de lijkbezorging en de ontgraving 

Belasting op het gebruik van het openbaar domein
PDFBelasting op het gebruik van het openbaar domein
PDFVergunning op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein
Formulier voor indicatieve berekening:  XLSBerekening belasting inname openbaar domein
(
meer info vind je hier)
PDFAanvraagformulier plaatsen terrassen /Elektronische aanvraag plaatsen terrassen
PDFAangifteformulier belasting op verkooppunten van frieten, hot-dogs /Elektronische aangifte belasting op verkooppunten van frieten, hot-dogs, ...

Belasting op de verspreiding van niet‐geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten
PDFBelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken 
PDFAanvraagformulier verspreiding drukwerk /Elektronische aangifte verspreiding drukwerk

Belasting op de plaatsing van reclameborden
PDFBelasting op de plaatsing van reclameborden 
PDFAangifteformulier belasting reclameborden /Elektronische aangifte belasting reclameborden

Belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente
PDFBelasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten

Belasting op standplaatsen op privaat domein
PDFBelasting op standplaatsen op privaat domein 

Belasting op de tweede verblijven 
PDFBelasting op tweede verblijven
PDFAangifteformulier belasting op tweede verblijven /Elektronische aangifte belasting op tweede verblijven

Belasting op de verwaarloosde gronden
PDFBelasting op de verwaarloosde gronden

Belasting op de afgite van administratieve stukken
PDFBelasting op de afgite van administratieve stukken

Gemeentebelasting op tussenkomsten van de politiezone Buggenhout-Lebbeke
PDFGemeentebelasting op tussenkomsten van de politiezone Buggenhout-Lebbeke

Belasting op het parkeren in een blauwe zone
PDFBelasting op het parkeren in een blauwe zone 
PDFAanvulling belastingsreglement blauwe zone - vrijstelling zorgverstrekkers

Retributie op de afgifte van bewonerskaarten voor het parkeren in blauwe zone.
PDFRetributiereglement op de afgifte van bewonerskaarten voor parkeren in de blauwe zone 
PDFWijziging retributiereglement bewonerskaarten
PDFAanvraagformulier bewonerskaart / Elektronische aanvraag bewonerskaart

Retributie op werken voor derden - eenheidsprijzen
PDF
Retributie op werken voor derden 
PDF
Aanvraagformulier werken voor derden /Elektronische aanvraag werken voor derden

Retributie op afdekplaten columbariumnissen en naamplaatjes herdenkingszuilen op de begraafplaatsen
PDFRetributie op het leveren en het plaatsen van afdekplaten voor de columbariumnissen en van naamplaatjes op de herdenkingszuilen op de strooiweiden 

Retributie op de afgifte van fotokopieën
PDFRetributie op de afgifte van fotokopieën 

Retributie op het gebruik van gemeentelijke lokalen
PDFRetributie op het gebruik van de gemeentelijke lokalen 
PDFGemeenteraadsbesluit - Retributie gebruik gemeentelijke lokalen. Aanpassing

Retributie op de verkoop van huisvuilzakken en stickers voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen
PDFRetributie op de verkoop van huisvuilzakken en stickers

Retributie op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten
PDFRetributie op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten

Retributie op het gebruik van muziekinstrumenten
PDFRetributie op het gebruik van muziekinstrumenten 
PDFUitleenreglement muziekacademie

Retributie op de verkopen door de gemeente
PDFRetributie op de verkopen door de gemeente 
PDFGemeenteraadsbesluit - retributie op de verkopen door de gemeente - aanpassing

Retributie op standplaatsen voor kermissen en foren
PDFRetributie op standplaatsen voor kermissen en foren 

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein 
PDFRetributie op werken aan nutsvoorzieningen 

Uitleenreglement voor materieel - vaststelling van de waarborg
PDFReglement voor het ontlenen van materiaal

Gemeentelijk reglement met betrekking tot wanbetalers
PDFGemeentelijk reglement wanbetalers

Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van haagplanten
PDFRetributiereglement haagplanten

Retributiereglement huur chalets kerstdorp 2017-2018
PDFRetributie huur chalets kerstdorp 2017-2018

Retributie voor het voeren van publiciteit. Kerstdorp 2018-2019
PDFKerstdorp. Retributie voor het voeren van publiciteit

Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van kippen
PDFRetributiereglement voor het ter beschikking stellen van twee kippen per huisgezin aan 2,50 euro per stuk

Retributiereglemenet AGB: sponsoring CC De Biekorf
PDFRetributiereglement AGB: sponsoring CC De Biekorf

Brandweerzone Oost - retributie op tussenkomsten van de brandweer
www.zoneoost.be

Subsidies en toelagen

Subsidie aan landbouwers voor bodemanalyse
PDFSubsidie aan landbouwers voor bodemanalyse
PDFAanvraagformulier subsidie voor bodemanalyses aan landbouwers

Subsidiereglement buitenschoolse kinderopvang
PDFSubsidiereglement voor buitenschoolse kinderopvang

Betoelaging van de vergoeding aan natuurgidsen
PDFBetoelaging van de vergoeding aan natuurgidsen 
PDFAanvraag vergoeding natuurgidsen / Elektronische aanvraag vergoeding natuurgidsen

Premieregeling voor hemelwatergebruik en voor infiltratievoorzieningen
PDFSubsidiereglement voor de aanleg van hemelwaterinstallaties
PDFSubsidieformulier hemelwaterinstallatie / Elektronische subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie

Subsidie voor het huren van stoelen bij een door het gemeentebestuur erkende firma
PDFSubsidiereglement voor het huren van stoelen

Subsidies aan jubilerende verenigingen.
PDFReglement voor de toekenning van subsidies aan jubilerende verenigingen 

Toekenning van een sociaal-pedagogische toelage
PDFSociaal pedagogische toelage

Betoelaging van verenigingen uit de sector van het jeugdwerk en van initiatieven voor vakantiespeelpleinwerking
PDFReglement betreffende de betoelaging van verenigingen uit de jeugdsector
PDFSubsidieformulier jeugdwerk '17-'18 - Subsidieformulier vakantiespeelpleinwerking '17-'18

Betoelaging aanleg en onderhoud kleine landschapselementen
PDFSubsidiereglement voor kleine landschapselementen 
PDFAanvraagformulier betoelaging aanleg kleine landschapselementen / Elektronische aanvraag betoelaging aanleg kleine landschapselementen
PDFAanvraagformulier betoelaging onderhoud kleine landschapselementen / Elektronische aanvraag betoelaging onderhoud kleine landschapselementen

Subsidie voor speciale projecten, nieuwe initiatieven en samenwerking tussen verenigingen 
PDFSubsidiereglement nieuwe initiatieven
PDFAanvraagformulier speciale projecten en samenwerkingsinitiatieven

Subsidiereglement voor alle sociaal‐culturele verenigingen en beeldende kunsten(aars) binnen de gemeente Lebbeke
PDFGemeentelijk subsidiereglement voor alle sociaal-culturele verenigingen en beeldende kunstenaars binnen de gemeente Lebbeke 
Meer info vind je hier.

Subsidie voor het aanbrengen van groendaken
PDFSubsidiereglement groendaken 
PDFSubsidieaanvraag groendaken / Elektronische subsidieaanvraag groendak
PDFBetalingsaanvraag groendaken / Elektronische betalingsaanvraag subsidies groendak

Subsidie voor het behoud van zwaluwkolonies
PDFSubsidiereglement voor het behoud van zwaluwkolonies 
PDFSubsidieaanvraag zwaluwkolonies / Elektronische subsidieaanvraag voor het behoud van zwaluwkolonies

Subsidiereglement voor de door de gemeente erkende sportclubs
PDFSubsidiereglement erkende sportclubs 

Huisvuilzakken - voordeel in natura
PDFReglement betreffende huisvuilzakken. Voordeel in natura 
PDFAanvraagformulier gratis rol huisvuilzakken voor personen met een medische aandoening

Toelage voor thuiszorg
PDFToelage voor thuiszorg 
PDFAanvraag thuiszorgtoelage
Bijlagen:  PDFEvaluatieschaal thuiszorg
               PDFVerklaring op eer betreffende de toelage voor thuiszorg

Toelage aan bepaalde categorieën van belastingplichtigen in de algemene gemeentebelasting
PDFToelage aan bepaalde categorieen belastingplichtigen in de algemene gemeentebelasting 

Gemeentelijke toelage op het vestigen van een handelszaak
PDFGemeentelijke toelage op het vestigen van handelszaak
PDFAanvraagformulier toelage op het vestigen van een handelszaak / Elektronische aanvraag toelage op het vestigen van een handelszaak

Subsidies om de handel binnen het kernwinkelgebied te concentreren, te stimuleren en te activeren
PDFSubsidiereglement kernwinkelgebied
PDFAanvraagformulier gemeentelijke toelage kernwinkelgebied
PDFafbakening kernwinkelgebied Lebbeke

Subsidiereglement bestrijding eikenprocessierups
PDFSubsidiereglement bestrijding eikenprocessierups
PDFAanvraagformulier betoelaging bestrijding eikenprocessierups

Vaststelling prijzen voor jaar- en veemarkt voor melkvee en vleesvee, paarden, kleinvee en kinderjaarmarkt
PDFVaststelling prijzen jaar- en veemarkt