documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Ondernemen

De gemeente en de ondernemers moeten de handen in elkaar slaan om Lebbeke te laten groeien en bloeien. Meer ondernemingen aantrekken betekent een welvarende gemeente en dat komt iedereen ten goede, door meer tewerkstelling en de koopkracht die daaruit voortkomt.

Samen kunnen we meer bereiken dan alleen.

www.agentschapondernemen.be

Politiereglementen regelen op gemeentelijk vlak aspecten van openbare orde en openbare veiligheid. Zo vindt u er bijvoorbeeld bepalingen in verband met geluidsoverlast, het maken van vuur, lichthinder, het privégebruik van de openbare weg, enz.

 

Rustdagen-openingsuren-avondsluiting

De wekelijkse rustdag in handel, ambacht en dienstverlening

Het principe is dat alle handelaars onderworpen zijn aan de wekelijkse rustdag. Onder wekelijkse rustdag dient te worden verstaan een "ononderbroken sluitingsperiode van 24 uren, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur".

Er mogen geen individuele afwijkingen op de wekelijkse rustdag toegestaan worden, iedere afwijking moet het geheel van gereglementeerde sectoren beogen.

Het college van burgmeester en schepenen kan per jaar maximaal 15 afwijkingen goedkeuren. Een aanvraag met vermelding van de beoogde data wordt ingediend door de stedelijke middensraad en na goedkeuring door het college ter kennis overgemaakt aan:

  • de heer Minister van Middenstand,
  • de algemene Economische Inspectiediensten,
  • de onderscheiden handelsverenigingen en grootwarenhuizen.

 

Jaarlijkse solden

Jaarlijkse solden - sperperiode

Sedert 12 mei 2010 is de nieuwe wet op de Marktpraktijken van kracht. Deze wet omvat enkele belangrijke wijzigingen in de spelregels rond de sperperiode en koopjes (solden).
De sperperiode werd gehalveerd (van 6 naar 3 weken) en geldt alleen voor de sectoren van de kleding, lederwaren en schoenen. Alle andere sectoren kunnen eveneens deelnemen aan de koopjesperiode, maar zijn niet gebonden door een sperperiode.

Een tweede belangrijke wijziging betreft de referentieprijs voor prijsverminderingen tijdens de solden.

Ter verduidelijking:

Aangekondigde prijsverminderingen in de week vóór de sperperiode moeten tijdens de solden gehanteerd worden als referentieprijs voor prijsverminderingen toegekend tijdens de soldenperiode. Hetzelfde doet zich voor bij braderieën tijdens de sperperiode: de braderieprijs zal tijdens de solden moeten gehanteerd worden als referentieprijs voor de prijsvermindering.