documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Agenda OCMW-raad

2019

PDFAgenda OCMW-raad 29 mei 2019
PDF
Agenda OCMW-raad 24 april 2019
PDFAgenda OCMW-raad 27 maart 2019

PDFAgenda OCMW-raad 27 februari 2019

PDFAgenda OCMW-raad 6 februari 2019

PDFAgenda installatievergadering OCMW-raad 3 januari 2019

De agenda van de OCMW-raad bevat een overzicht van de besluiten die genomen worden tijdens de vergadering. Zodra de notulen van de OCMW-raad zijn goedgekeurd, kan u alle besluiten hieronder inkijken. 
Als u het niet eens bent met een van de genomen besluiten, kan u klacht indienen bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of namens de Vlaamse Regering, de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering). Meer info hierover vindt u in de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.