documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Commissies

De commissies zijn uitsluitend samengesteld uit gemeenteraadsleden en een secretaris die lid is van het gemeentepersoneel. De commissies buigen zich over de dossiers die aan de eerstvolgende gemeenteraad zullen worden voorgelegd. Terwijl op de zittingen van de gemeenteraad de dossiers slechts summier kunnen worden toegelicht kunnen zij in de commissies grondiger worden besproken. Er zijn twee commissies, met elk hun specifieke bevoegdheidsdomein, nl. algemeen beleid en grondgebiedzaken. De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn openbaar.