documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

College

Het college is samengesteld uit de burgemeester, de schepenen en de algemeen directeur. Het college neemt de beslissingen van dagelijks bestuur, bespreekt het te voeren beleid en regelt de interne werking van het gemeentebestuur. De beslissingen worden er meestal genomen met een algemene consensus. Het college vergadert éénmaal per week. Elke schepen zorgt ervoor dat de voorstellen over zijn materies, gesteund door een degelijk dossier, op deze vergadering komen. Hij heeft daarbij de hulp van de gemeentelijke ambtenaren, adviesraden en commissies.

Burgemeester Raf De Wolf (N-VA)
RafDeWolf Bevoegdheden:
politie, brandweer, veiligheid, informatie, openbare werken, technische diensten, kerkhoven, personeel, bevolking, burgerlijke stand
  Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
1e schepen Jan Vanderstraeten (CD&V)
JanVanderstraeten Bevoegdheden:
ruimtelijke ordening, mobiliteit, patrimonium, informatica, begroting en financiën, AGB
  Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
2e schepen Goedele Uyttersprot (N-VA)
GoedeleUyttersprot Bevoegdheden:
sport, jeugd, onderwijs, leefmilieu, dierenwelzijn, middenstand en lokale economie, juridische zaken

 
  Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
3e schepen Maria Van Keer (CD&V)
MariaVanKeer Bevoegdheden:
cultuur, bibliotheek, toerisme, senioren, land- en tuinbouw, waterbeleid, jaarmarkten, feestelijkheden en kermissen
  Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
4e schepen Mike Torck (sp.a-groen)
MikeTorck Bevoegdheden:
stedenbouw, wonen, energie, klimaat, vreemdelingenzaken, integratie, gelijke kansen, werk, armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking

 

 

  Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
5e schepen Goedele De Cock (sp.a-groen)
 GoedeleDeCock Bevoegdheden:
sociale zaken, volksgezondheid, welzijn, kunstonderwijs
Voorzitter Bijzonder comité voor de sociale dienst
  Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
Algemeen directeur Luc Vermeir
  De algemeen directeur zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van alle zaken die aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. Hij maakt, als niet-stemgerechtigd lid, deel uit van de gemeenteraad en het college. Hij woont dan ook alle vergaderingen bij en staat in voor het opstellen van de notulen ervan.

De algemeen directeur heeft de leiding over het gemeentepersoneel en de gemeentediensten.
Samen met de burgemeester ondertekent hij alle reglementen en verordeningen van de gemeenteraad en van het college, de bekendmakingen, de akten en de briefwisseling van de gemeente.

De algemeen directeur is te contacteren in het Administratief Centrum, Flor Hofmanslaan 1
Tel: 052/46 82 02
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 

Subcategorieën