documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Overeenkomstig artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur maakt de algemeen directeur hieronder de zetelverdeling van het toekomstige bijzonder comité voor de sociale dienst bekend:

De lijstverbinding N-VA, sp.a-groen beschikt over drie zetels, CD&V en Open VLD zullen elk 2 zetels bekleden, Vlaams Belang heeft 1 zetel.

Voorzitter Goedele De Cock
   
CD&V
Floris Van Damme  
Anneke Van Steen  
   
N-VA
Rony De Wolf  
Karel Uyttersprot  
   
Open VLD
Luc Callaert  
Carla Perdaens  
   
sp.a-groen
Rita Stroobants  
   
Vlaams Belang
Evie Herssens  


PDFHuishoudelijk reglement bijzonder comité voor de sociale dienst