documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Lokaal sociaal beleid

Het decreet van 19 maart 2004 (decreet Lokaal Sociaal Beleid) wil alle lokale besturen stimuleren om blijvend werk te maken van een krachtdadig sociaal beleid en verplicht het Vlaams beleidsniveau om het lokale beleid verder te ondersteunen en te versterken.

Het OCMW en de gemeente hebben gelden voorzien om te werken aan dit Lokaal Sociaal Beleid. Enkele projecten: digitale sociale kaart, vormingsmogelijkheden rond 'omgaan met geld', vrijetijdspas, infoavonden.......

De Vlaamse overheid voorziet via het lokaal sociaal beleid (LSB) financiële middelen om de kansarmoede te bestrijden en het algemeen welzijn te bevorderen.

In Lebbeke worden deze middelen verdeeld over het gemeentebestuur en het OCMW. Deze middelen worden aangewend voor huisvesting, onderwijs, arbeidsbegeleiding, zorgbehoevenden, ...
De raad adviseert de gemeente en het OCMW over de verdeling van deze middelen.

Politieke vertegenwoordiging
Burgemeester      
Voorzitter BCSD      
Schepen sociale zaken      
       
       
Andere leden LSB
Bestuurssecretaris OCMW Mevr. De Landtsheer N.    
ABBV Dhr. Ouafi Y.    
ACV Dhr. Peelman M. Dhr. Lots R.  
Bond Moyson-thuishulp Oost-Vlaanderen  Mevr. De Block K.     
CAW Regio Dendermonde Mevr. Goossens M.    
CM Dhr. De Maersschalck J.    
Cultuurdienst Lebbeke Mevr. Van Praet Y.    
Dendermondse volkswoningen Dhr. Verstuyft F.    
11.11.11 Mevr. Stroobants R.    
Gemeentelijke openbare bibliotheek Mevr. Heirbaut A.    
Gezinsbond Lebbeke Mevr. De Mol L.    
Jeugddienst - jeugdconsulent Mevr. Heuvinck E.    
Katholieke vereniging voor gehandicapten Lebbeke  Dhr. Van De Voorde R.    
Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest Dhr. Van De Kerckhove D.    
Lokale Politie Buggenhout-Lebbeke Mevr. De Neef R.    
Seniorenraad Dhr. Van Geet F.    
Sportdienst Dhr. Van Cauter M.    
Vrije Basisschool Wieze Dhr. Macharis J.    
Wit-Gele Kruis Dhr. Braeckman S.    
Woonzorgcentrum Hof ter Veldeken Dhr. Cousaert H.    
Ziekenzorg CM Lebbeke Mevr. Amandt C.    
Gemeente Lebbeke Dhr. Huygens S.    
OCMW-Lebbeke Mevr. Vermeir S.    
OCMW-Lebbeke Mevr. Peeters R.    
       
Voorzitter    
CD&V  Charlotte De Smet    
       


In afwachting van de nieuwe amenstelling van de adviesraden naar aanleiding van de start van een nieuwe legislatuur, blijft de oude samenstelling van kracht. 
Nieuwe politieke afgevaardigden worden later ook aangesteld.