documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

4 tot 6 maart: hinder Baasrodestraat

Tussen 4 en 6 maart worden in de Baasrodestraat ter hoogte van huisnummer en 41 een riooldeksel vervangen. Een kant van de rijweg zal daarvoor afgesloten worden, het verkeer kan beurtelings door. 

Vanaf 3 december: bijsturing verkeersmaatregelen schoolomgeving De Puzzel

Sinds 1 september 2018 werd in de schoolomgeving rond De Puzzel/Puzzeltje enkelrichtingsverkeer ingevoerd in de Opwijksestraat en Laurierstraat (tussen Poststraat en Korte Varentstraat).

Begin november heeft er een evaluatie plaatsgevonden a.d.h.v. alle ontvangen opmerkingen sinds de start van het proefproject.
Met goedkeuring van de verkeerscommissie werd beslist om de enkelrijrichting in het deel van de Laurierstraat (tussen Poststraat en Hemelstraat) tijdelijk om te draaien. Hierdoor dienen o.a. de inwoners van de Laurierstraat niet telkens weg te rijden via de Poststraat – Koningin Astridplein, maar is er de keuze tussen zowel de Poststraat (richting centrum) of via de Hemelstraat (naar Brusselsesteenweg). De enkelrijrichting in de Opwijksestraat (tussen Hemelstraat en Korte Varentstraat) blijft hetzelfde.

Door deze nieuwe situatie zal het gemotoriseerd verkeer verplicht worden om weg te rijden via de Hemelstraat wanneer ze de desbetreffende stukken van de Opwijksestraat of Laurierstraat inrijden. Dit zal er ook voor zorgen dat er niet aan één stuk kan doorgereden worden vanaf de Korte Varentstraat tot aan de Poststraat, wat de snelheid zal doen dalen.

 Deze aangepaste situatie van het proefproject zal worden ingevoerd op maandag 3 december na 9 uur, wanneer de drukte rond de scholen voorbij is.

Wegen- en rioleringswerken centrum Denderbelle

Na de werken aan de nutsleidingen starten op 7 januari 2019 de wegen- en rioleringswerken in het centrum van Denderbelle.

De aannemer die deze werken zal uitvoeren is de firma Cochuyt-De Smet uit Maldegem. De werken worden gefaseerd uitgevoerd en zullen ongeveer een jaar duren.
Gefaseerd uitvoeren betekent niet dat een fase volledig is afgewerkt vooraleer een volgende fase wordt aangevat, maar heeft vooral betrekking op het uitvoeren van de rioleringswerken en de bereikbaarheid van de eigendommen. Bij het gieten van de greppels en de boordstenen, de aanleg van voetpaden, of het aanbrengen van de laatste laag asfalt, kunnen fases elkaar overlappen.

De aannemer zal in samenspraak met het gemeentebestuur de bewoners steeds tijdig inlichten betreffende de uit te voeren werken.

In het Klein Gent wordt de bovenbouw van de weg volledig uitgebroken en worden de riolering en de huisaansluitingen waar nodig hersteld. De nieuwe rijweg wordt aangelegd in asfalt, er komen parkeerstroken in donkergrijze betonstraatstenen en voetpaden met een breedte van ongeveer 1 meter in lichtgrijze betonstraatstenen.

De Denderstraat, waar na de werken éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, het Dorp en de Meerskant worden volledig uitgerust met een gescheiden rioolstelsel waarop alle woningen moeten aangesloten worden.

De Denderstraat en de Meerskant krijgen een rijweg in asfalt, vlakke greppels, schuine boordstenen en voetpaden in grijze betonstraatstenen. Ook komen er in de Meerskant plaatselijk parkeerstroken.
Het Dorp wordt deels aangelegd in gebakken straatstenen en deels in platines, alles op hetzelfde niveau (dus zonder boordstenen). Waar mogelijk wordt ook beplanting voorzien.
Komende van het Klein Gent wordt het Dorp een doodlopende straat.

In de Kapellenstraat (vanaf de Visstraat tot huisnummer 72) wordt de asfaltverharding vernieuwd na het affrezen van de bestaande asfaltlaag. Er komen ook nieuwe greppels, boordstenen en voetpaden. 

Volgende fases van de werken komen achtereenvolgend aan bod: Klein Gent, Dorp en Denderstraat, het kruispunt Dorp – Klein Gent – Meerskant, Meerskant en tot slot Kapellenstraat

Fase 1: Klein Gent: afgerond begin maart 2019. Verkeer wordt omgeleid via Kapellenstraat - Meerskant.
Fase 2: Denderstraat - Dorp: start begin maart 2019. Omleiding via Kapellenstraat en Meerskant.
Fase 3: Kruispunt Klein Gent - Dorp - Meerskant: voorzien rond de zomer
Fase 4: Meerskant
Fase 5: Kapellenstraat: voorzien vanaf september.

Het einde van dee werken is, afhankelijk van de weersomstandigheden, voorzien voor februari 2020.

De kostprijs voor al deze werken bedraagt ongeveer 2,8 miljoen euro (excl. btw).

Wat betreft de huisvuilophaling: de bewoners dienen hun huisvuil te plaatsen aan het begin of het einde van een fase van de wegenwerken. Op de GFT-bak moet de straatnaam en huisnummer vermeld te worden.
Wanneer bewoners niet in de mogelijkheid zijn hun huisvuil aan het begin of einde van een werkfase te plaatsen, zal de nodige hulp geboden worden door het personeel van de aannemer.

Wekelijks zal er ook op woensdagvoormiddag een werfvergadering plaatsvinden waar de bewoners eventueel terecht kunnen met problemen. Ook zal tijdens de werken een vertegenwoordiger van de aannemer aanwezig zijn op de werf, herkenbaar aan zijn blauwe helm. Deze persoon kan bij problemen ook aangesproken worden.
Men kan met vragen ook steeds terecht bij de technische dienst van het gemeentebestuur (052/46 82 46).

Werken Bellestraat

Begin 2018 starten, na de voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen, de wegen- en rioleringswerken in de Bellestraat.
Het aanvangsbevel is 12 februari 2018 (afhankelijk van de weersomstandigheden), de werken zullen eind 2018 voltooid zijn. 

Vanaf de start van de werken is geen doorgaand verkeer meer mogelijk.
Het verkeer wordt omgeleid via Kouterbaan - Aalstersestraat - Streekbaan - Nieuwstraat - Hoogstraat - Kapellenstraat - Molenveldstraat.

Aan het eind van deze werken zullen alle woningen met hun afvalwater aangesloten zijn op de riolering van de Leo Duboisstraat, die is verbonden met het waterzuiveringsstation van Dendermonde en wordt enkel nog regenwater in de grachten en waterlopen geloosd.
Ook de volledige bovenbouw van de Bellestraat wordt vernieuwd: er komt een rijweg in asfalt, vlakke greppels en schuine boorstenen in beton, parkeerstroken in zwarte betonstraatstenen en voetpaden in grijze betonstraatstenen.

De ontwerpplannen kan u hieronder downloaden:
PDFOntwerpplan riolerings en collectorwerken
PDFOntwerpen wegeniswerken

De werken zullen tegen februari voltooid zijn.

Vanaf 1 december 2017 - parking CC De Biekorf

Op 1 december gaat de bouw van de nieuwe muziekacademie van start. De werken zullen ongeveer anderhalf jaar duren.

De straten in het centrum van Lebbeke zijn niet voorzien op het verkeer van de vrachtwagens die nodig zijn voor de aanvoer van materiaal, daarom wordt de rijrichting op de parking langs de site van CC De Biekorf omgedraaid: het verkeer kan langs de Centrumstraat de parking oprijden en bij het afrijden van de parking wegrijden via de Kapellekensbaan om zich zo rechtstreeks op de N47 te begeven.