documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

1 tot 10 maart: verkeershinder Stationsstraat

Tussen 1 en 10 maart worden in de Stationsstraat, ter hoogte van huisnummer 98 (tussen Lindelaan en Rossevaalstraat), een vrachtwagen en kraan geplaatst.
Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar er zal enige hinder zijn.

6 tot 10 maart: Dammekensstraat afgesloten

Van 6 tot 10 maart wordt de Dammekensstraat afgesloten voor alle verkeer: er worden enkele boringen uitgevoerd in het kader van een bodemonderzoek.
Verkeer wordt omgeleid via Baasrodestraat - Poelstraat - Opstalstraat - Potaardestraat.

11 - 13 maart: Carnaval Wieze

Van zaterdag 11 tot maandag 13 maart is er weer carnaval in Wieze.

Zaterdag 11 maart: kindercarnavalstoet
Er geldt een parkeerverbod over het gehele parcours: Wiezeplein – Nieuwstraat – Schoolstraat – Aalstersestraat – Kapittelstraat – Schrovestraat  – vanaf 13u tot +/- 17u.
Het verkeer wordt, indien nodig, tijdelijk stilgelegd.

Zondag 12 maart: Wieze Carnaval
Parcours: Bontegem  Rooien – Hoeksken – Aalstersestraat (gedeelte binnen de bebouwde kom) – Streekbaan – Nieuwstraat – Schoolstraat – Aalstersestraat (tussen Schoolstraat en Kerkhofstraat) – Kapittelstraat – Oktoberfeestraat  Nieuwstraat  – Wiezeplein – Schrovestraat.
Over het gehele parcours geldt een parkeerverbod van 11u tot 20u.
Het gehele parcours wordt verkeersvrij gemaakt gedurende de stoet.

Bijkomende maatregelen:
Bellestraat kan gebruikt worden in twee richtingen
Blijstraat: eenrichtingsverkeer, inrijden kan vanaf Aalstersestraat richting Denderbelle
Kloosterstraat: eenrichtingsverkeer, inrijden kan vanaf Wieze centrum

Omleiding:
Aalstersestraat blijft open tot 14.15u, vanaf dan kan het verkeer via Bellestraat – Nieuwstraat
Wanneer kruispunt Streekbaan-Schoolstraat (Ajuin) wordt afgesloten, kan het verkeer via Baardegemsestraat- Rooien
Zodra begin stoet Kapittelstraat – Schrovestraat bereikt, wordt het verkeer richting Lebbeke omgeleid via Herdersem.
Volg de aanwijzingen van politie en gemeenschapswachten!

Maandag 13 maart: Zotte maandagstoet
Schrovestraat (ter hoogte van Grote Baan) en Wiezeplein (ter hoogte van Dikke Eik) afgesloten zolang de toestand ter plaatse dit rechtvaardigt.

31 maart: Bike & run in Denderbelle

Op vrijdag 31 maart 2017 wordt tussen 9 en 11u Bike and Run (met stratenloop/fietsparcours) georganiseerd in het centrum van Denderbelle door VB De Bellewij.
Volgende straten worden tijdelijk verkeersvrij gemaakt: Sint-Maartenstraat - Visstraat - Klein Gent - Dorp.

9 april: wielerwedstrijd in Wieze

Op zondag 9 april 2017 wordt tussen 15u en 18.30u een wielerwedstrijd “beloften en Elite zonder contract” georganiseerd door “Velo Club Herleving Wieze”.
Het parcours ziet er als volgt uit: Nieuwstraat – Streekbaan – Aalstersestraat – Hoeksken – Rooien – Bontegem – Populierenstraat – Kruisabeel – Schrovestraat – Kapittelstraat – Kerkhofstraat – Nieuwstraat.

Gevolgen voor de verkeerssituatie:
Er geldt tussen 10u en 19u een parkeerverbod op het vermelde parcours langs beide zijden van de weg.
Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in volgende straten:
- Nieuwstraat (verboden vanuit Denderbelle) tussen Kerkhofstraat en Streekbaan;
- Streekbaan (verboden vanuit Callebaut);
- Hoeksken en Rooien (verbod inrijden vanaf Rooien);
- Kerkhofstraat (verbod inrijden vanaf Nieuwstraat).

Aquafinproject nr.22.406 - Aansluiting Fochelstraat

Deze ingrijpende wegen- en rioleringswerken omvatten naast de Fochelstraat ook de Hogeweg en een deel van de Opwijksestraat (vanaf het kruispunt met de Lange Minnestraat tot de woningen nrs 182/147).

Het opdracht gevend bestuur is Aquafin en de werken worden uitgevoerd in samenspraak met het gemeentebestuur en Farys. 
De kostprijs bedraagt 4.091.928,37 euro, verdeeld over de 3 partijen:
- Aquafin 1.694.732,76 euro
- Farys 1.997.744,63 euro
- Gemeentebestuur 399.450,98 euro

De werken starten op 29/08/2016 en de firma Heymans beschikt over een termijn van 227 werkdagen om deze werken gefaseerd uit te voeren.
De fasering ziet er als volgt uit:

- fase 1: bouw pompstation in de Fochelstraat 
- fase 2: aanleg riolering en wegenis in de Fochelstraat, ten noorden van de Vondelbeek (richting Hogeweg) 
- fase 3: aanleg riolering en wegenis in de Fochelstraat, ten zuiden van de Vondelbeek (richting Opwijksestraat)
- fase 4: aanleg riolering en wegenis in de Hogeweg
- fase 5: aanleg riolering en wegenis kruispunt Hogeweg met Langestraat
- fase 6: aanleg riolering en wegenis Opwijksestraat vanaf de Fochelstraat naar het westen
- fase 7: aanleg riolering en wegenis kruispunt Opwijksestraat met Fochelstraat
- fase 8: aanleg riolering en wegenis Opwijksestraat vanaf de Fochelstraat naar het oosten, excl. Lange Minnestraat
- fase 9: aanleg riolering en wegenis kruispunt Opwijksestraat met Lange Minnestraat

Bepaalde fases kunnen wel gecombineerd uitgevoerd worden. Een fase is afgewerkt wanneer de woningen opnieuw met de wagen bereikbaar zijn, zonder dat er reeds een afwerkingslaag in asfalt is aangebracht of de voetpaden volledig zijn afgewerkt.

Maandag 9 januari 2017 starten de wegen- en rioleringswerken in de Hogeweg, inbegrepen het kruispunt met de Langestraat. Eerst wordt de rijweg in beton gesplijt, de greppel en boordstenen uitgebroken en de droogzuiging geplaatst. Vanaf 23 januari wordt gestart met de aanleg van de riolering, vanaf de Langestraat richting Fochelstraat.
Er wordt een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer via Brugstraat – Opwijksestraat – Klein Antwerpenstraat – Fabrieksstraat.
In de Ijzerenwegstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd: inrijden kan via de Langestraat.

De werken van deze fase zullen ongeveer 70 werkdagen in beslag nemen. Voor meer info kan u steeds terecht bij de werfleider van de firma Heymans op weekdagen tussen 7 en 17u op 0497/52 05 48.

Verkeerssituatie Kleicross

Naar aanleiding van de organisatie van de Kleicross op 26/02/2017 worden een aantal verkeersmaatregelen getroffen:

  • Zaterdag 25/02/2017, 17u tot en met zondag 26/02/2017:
    Baasrodestraat wordt volledig afgesloten voor alle verkeer tussen Duivenkeetstraat en Grote Snijdersstraat. 
    In de Haagstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen Eksterstraat en Baasrodestraat (verboden in te rijden vanaf Dendermonde).
    In de Stationsstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen Lindelaan en Stationsstraat/Rossevaalstraat.
  • Voor +3,5 ton wordt de Baasrodestraat onderbroken vanaf woensdag 22/02/2017 tot en met maandag 27/02/2017.

Omleiding:
Lindelaan - Stationsstraat - Rossevaalstraat - Kleine Snijdersstraat - Poelstraat - Baasrodestraat - Mandekensstraat.
Doorgaand verkeer: Dendermondsesteenweg - N41 - Hoogveld - Mandekensstraat

Omleiding +3,5 ton:
Mandekensstraat - Hoogveld - Vlassenhout - N41 - Dendermondsesteenweg en omgekeerd.

1 juli: Wijnhoevefeesten

Op zaterdag 1 juli worden de Wijnhoevefeesten georganiseerd in het Vaatje in de Grote Snijdersstraat.
In de Grote Snijdersstraat wordt voor die gelegenheid éénrichtingsverkeer ingevoerd: het verkeer komend van Heizijde wordt omgeleid via de Kleine Snijdersstraat - Poelstraat.
Fietsers worden wel in beide richtingen toegelaten.

15 juli: Summerparty

In de nacht van 15 op 16 juli 2017 organiseert de KSA de jaarlijkse Summerparty hun terreinen in de Rossevaalstraat.
Van 12u tot 12u geldt een parkeerverbod in de Rossevaalstraat tussen het kruispunt Grote Snijdersstraat en de spooroverweg.

Doorgaand verkeer wordt tijdens diezelfde periode omgeleid via Grote Snijdersstraat - Baasrodestraat.