documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Parkeerplaats voor personen met een beperking

Wanneer u, als persoon met een beperking, parkeerproblemen ondervindt in de buurt van uw woning kan u een parkeerplaats voor personen met een beperking aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u te voldoen aan volgende criteria:

  • U beschikt over een parkeerkaart voor personen met een beperking (die kan u aanvragen bij de sociale dienst);
  • U hebt minstens 2 punten op de pijler verplaatsingsmogelijkheden volgens uw invaliditeitsattest;
  • U beschikt niet over een parkeerplaats op privéterrein.

Indien u hieraan voldoet kan u dit PDFAanvraagformulier parkeerplaats personen met beperking invullen en bezorgen aan de mobiliteitsdienst. U kan dit formulier ook rechtstreeks via het e-loket invullen.
Vergeet niet volgende bijlagen toe te voegen:

  • Schets en foto’s van de gewenste locatie;
  • Kopie van uw parkeerkaart;
  • Kopie van uw invaliditeitsattest.

Vervolgens zal de wijkinspecteur na een plaatsbezoek advies uitbrengen aan de mobiliteitsdienst, waarna het college van burgemeester en schepenen wordt geadviseerd om al dan niet een bijkomende parkeerplaats te voorzien.

Belangrijk: Een parkeerplaats voor personen met een beperking is geen persoonlijke parkeerplaats. Alle personen met een parkeerkaart voor personen met een beperking kunnen op deze parkeerplaats parkeren.