documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Stedenbouwkundige attesten

 Wat en waarom?

  • Een stedenbouwkundig attest kan aangevraagd worden om zekerheid te hebben of een project vergunbaar is of niet.

 Hoe vraag ik een stedenbouwkundig attest ?

  • U dient een dossier samen te stellen dat voldoet aan een aantal voorwaarden.
  • De medewerking van een architect of landmeter is niet verplicht.
  • Indien de dossiersamenstelling onvoldoende is moet de aanvraag geweigerd worden.
  • U stuurt uw aanvraag in 6 exemplaren per aangetekende zending naar het college van burgemeester en schepenen of u kan het ook persoonlijk afgeven aan de balie stedenbouw of op het secretariaat van de gemeente.
  • U krijgt per aangetekende zending een ontvangst- en volledigheidsbewijs.

 Hoelang duurt de aanvraag ?

  • De aanvraag volgt dezelfde weg als een bouwaanvraag. Afhankelijk van het aantal adviesvragen moet men rekenen op 2 à 3 maanden.