documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen

Openbare onderzoeken van 01/02/2019 tot en met 02/03/2019


Dossier OMV_2019006739
Naam CARDIS
Ligging Voordenstraat 1 te 9280 Lebbeke
Aard plaatsen van een windturbine

 

Dossier OMV_2019008864 
Naam KEPPENS Erik 
Ligging Hulststraat 13 te 9280 Lebbeke 
Aard aanbouwen van een veranda 

 

Openbare onderzoeken van 08/02/2019 tot en met 09/03/2019


Dossier OMV_2019011114
Naam VAN AVERMAET Johan – VAN DEN MEERSCH Veerle
Ligging Jozef Cardijnstraat 9 te 9280 Lebbeke
Aard regulariseren van een aanbouw

 

Dossier OMV_2019013022
Naam DVH
Ligging Koning Albert I-straat 70 te 9280 Lebbeke
Aard bouwen van een meergezinswoning met zes wooneenheden

 

Dossier OMV_2019008515 
Naam VAN OUDENHOVE Steven – FRANCX Tinne 
Ligging Opwijksestraat 137 te 9280 Lebbeke 
Aard plaatsen van een zwembad, poolhouse en terras

 

Openbare onderzoeken van 22/02/2019 tot en met 23/03/2019


Dossier OMV_2019014196
Naam VELDEMAN Anneleen
Ligging Wolvenstraat 49 te 9280 Lebbeke
Aard verkavelen in twee loten voor halfopen bebouwing en slopen van de bestaande bebouwing

 

Dossier OMV_2018141250 
Naam NIJS Ruben 
Ligging Blijstraat 4 te 9280 Lebbeke 
Aard uitbreiden van een landbouwbedrijf