documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Publicatie openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur deelt mee dat onderstaande openbare onderzoeken lopende zijn.
De dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende is, kunnen ingekeken worden bij
de gemeentelijke dienst omgeving, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.   

maandag 8.30u - 12u  
dinsdag 8.30u - 12u 13u - 19u
woensdag 8.30u - 12u  
donderdag 8.30u - 12u  
vrijdag 8.30u - 12u  

of via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, standpunten, opmerkingen en bezwaren analoog of via het omgevingsloket meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. 

Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen


Openbare onderzoeken van 29/03/2019 tot en met 27/04/2019


Dossier OMV_2019036817
Naam DVH
Ligging Koning Albert I-straat 70 te 9280 Lebbeke
Aard bouwen van een meergezinswoning met zes wooneenheden

 

Dossier OMV_2019035294 
Naam DE CLERCQ Nicolas 
Ligging Heesterstraat 20 te 9280 Lebbeke 
Aard verbouwen van een eengezinswoning

 

Dossier verbouwen van een eengezinswoning 
Naam VERDOOLAEGHE Frederik 
Ligging Lindelaan ZN te 9280 Lebbeke 
Aard bouwen van een meergezinswoning met acht woongelegenheden een bijgebouw

 

Openbare onderzoeken van 05/04/2019 tot en met 04/05/2019


Dossier OMV_2018116099
Naam VAN BIESEN Fréderic – PERDAENS Nathalie
Ligging Bontegem 7 te 9280 Lebbeke
Aard verbouwen van een eengezinswoning

 

Openbare onderzoeken van 12/04/2019 tot en met 11/05/2019


Dossier OMV_2019044442
Naam DE VLIEGER Sven
Ligging Opwijksestraat 148 te 9280 Lebbeke
Aard plaatsen van een carport

 

Openbare onderzoeken van 19/04/2019 tot en met 18/05/2019


Dossier OMV_2019000140
Naam Gemeentebestuur Lebbeke
Ligging Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke
Aard exploiteren van diverse gemeentelijke diensten