documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Publicatie openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur deelt mee dat onderstaande openbare onderzoeken lopende zijn.
De dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende is, kunnen ingekeken worden bij
de gemeentelijke dienst omgeving, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.   

maandag 8.30u - 12u  
dinsdag 8.30u - 12u 13u - 19u
woensdag 8.30u - 12u  
donderdag 8.30u - 12u  
vrijdag 8.30u - 12u  

of via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, standpunten, opmerkingen en bezwaren analoog of via het omgevingsloket meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. 

Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen


Openbare onderzoeken van 23/03/2018 tot en met 21/04/2018


Dossier: OMV_2018014695
Naam: Dieleman Daan – Bogman Els
Ligging: Molenveldstraat 45 te 9280 Lebbeke
Aard: Verbouwen van een bestaande eengezinswoning 

 

Dossier: OMV_2018024452
Naam: Van den Troost Tom
Ligging: Zwanenstraat ZN te 9280 Lebbeke 
Aard: bouwen van een meergezinswoning met drie wooneenheden 

 

Dossier: OMV_2018015068
Naam: Verhaevert Jens
Ligging: Zwanenstraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard: bijstellen van een verkaveling

 

Openbare onderzoeken van 30/03/2018 tot en met 28/04/2018


Dossier: OMV_2018019363
Naam: Vandevoorde Kevin – Geeraerts Diede
Ligging: Rossevaalstraat 127 te 9280 Lebbeke
Aard: verkavelen in één lot

 

Dossier: OMV_2018026551 
Naam: De Vos Pierre 
Ligging: Meysveld ZN te 9280 Lebbeke 
Aard: bouwen van een open eengezinswoning

 

Dossier: OMV_2018027859 
Naam: Cools Gunther – Van Den Abbeele Lien 
Ligging: Vondelstraat ZN te 9280 Lebbeke 
Aard: bouwen van een halfopen eengezinswoning (lot 1) 

 

Dossier: OMV_2018030152 
Naam: De Rauw Marc 
Ligging: Populierenstraat 15 te 9280 Lebbeke 
Aard: herbestemmen naar drie woongelegenheden met handelspand

 

Dossier: OMV_2018030235 
Naam: Van Nuffel Kenny – Bogaert Renke 
Ligging: Opwijksestraat 220 te 9280 Lebbeke 
Aard: heropbouwen en uitbreiden van een achterbouw 

 

Openbare onderzoeken van 20/04/2018 tot en met 19/05/2018


Dossier OMV_2018036684
Naam Jacob Guy
Ligging Laurierstraat 25 te 9280 Lebbeke
Aard regulariseren van een meergezinswoning

 

Dossier OMV_2018004318 
Naam Thoen François – De Smedt Linda 
Ligging Wolvenstraat 36 te 9280 Lebbeke 
Aard bouwen van een meergezinswoning met tien woongelegenheden en garages 

 

Dossier OMV_2018037589 
Naam De Vriendt François 
Ligging Lange Molenstraat ZN te 9280 Lebbeke 
Aard bouwen van een schuilhok