documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Publicatie openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur deelt mee dat onderstaande openbare onderzoeken lopende zijn.
De dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende is, kunnen ingekeken worden bij
de gemeentelijke dienst omgeving, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.   

maandag 8.30u - 12u  
dinsdag 8.30u - 12u 13u - 19u
woensdag 8.30u - 12u  
donderdag 8.30u - 12u  
vrijdag 8.30u - 12u  

of via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, standpunten, opmerkingen en bezwaren analoog of via het omgevingsloket meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. 

Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen

Openbare onderzoeken van 01/02/2019 tot en met 02/03/2019


Dossier OMV_2019006739
Naam CARDIS
Ligging Voordenstraat 1 te 9280 Lebbeke
Aard plaatsen van een windturbine

 

Dossier OMV_2019008864 
Naam KEPPENS Erik 
Ligging Hulststraat 13 te 9280 Lebbeke 
Aard aanbouwen van een veranda 

 

Openbare onderzoeken van 08/02/2019 tot en met 09/03/2019


Dossier OMV_2019011114
Naam VAN AVERMAET Johan – VAN DEN MEERSCH Veerle
Ligging Jozef Cardijnstraat 9 te 9280 Lebbeke
Aard regulariseren van een aanbouw

 

Dossier OMV_2019013022
Naam DVH
Ligging Koning Albert I-straat 70 te 9280 Lebbeke
Aard bouwen van een meergezinswoning met zes wooneenheden

 

Dossier OMV_2019008515 
Naam VAN OUDENHOVE Steven – FRANCX Tinne 
Ligging Opwijksestraat 137 te 9280 Lebbeke 
Aard plaatsen van een zwembad, poolhouse en terras

 

Openbare onderzoeken van 22/02/2019 tot en met 23/03/2019


Dossier OMV_2019014196
Naam VELDEMAN Anneleen
Ligging Wolvenstraat 49 te 9280 Lebbeke
Aard verkavelen in twee loten voor halfopen bebouwing en slopen van de bestaande bebouwing

 

Dossier OMV_2018141250 
Naam NIJS Ruben 
Ligging Blijstraat 4 te 9280 Lebbeke 
Aard uitbreiden van een landbouwbedrijf