documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Publicatie openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur deelt mee dat onderstaande openbare onderzoeken lopende zijn.
De dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende is, kunnen ingekeken worden bij
de gemeentelijke dienst omgeving, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.   

maandag 8.30u - 12u  
dinsdag 8.30u - 12u 13u - 19u
woensdag 8.30u - 12u  
donderdag 8.30u - 12u  
vrijdag 8.30u - 12u  

of via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, standpunten, opmerkingen en bezwaren analoog of via het omgevingsloket meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. 

Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen

Openbare onderzoeken van 13/07/2018 tot en met 21/08/2018


Dossier OMV_2018047769
Naam EVILLAS
Ligging Oudebaan 6 te 9280 Lebbeke
Aard  bouwen van drie meergezinswoningen met in totaal vierendertig wooneenheden en aanleggen van weginfrastructuur

 

Dossier  OMV_2018079964
Naam  VAN DE PERRE Elias – DE SMET Kayleigh
Ligging  Poelstraat 14D te 9280 Lebbeke
Aard  bouwen van een halfopen eengezinswoning

 

Dossier OMV_2018080740 
Naam MICHIELS Norman
Ligging Baasrodestraat 134B te 9280 Lebbeke
Aard aanleggen van een zwembad of zwemvijver en een poolhouse

 

Openbare onderzoeken van 20/07/2018 tot en met 18/08/2018


Dossier OMV_2018084635
Naam GEMEENTEBESTUUR LEBBEKE 
Ligging P.F. De Naeyerstraat ZN te 9280 Lebbeke 
Aard vellen van een boom


Openbare onderzoeken van 27/07/2018 tot en met 25/08/2018


Dossier OMV_2018081784 
Naam VAN AUDENHOVE Delphine 
Ligging Brusselsesteenweg 321 te 9280 Lebbeke 
Aard oprichten van een losstaand bijgebouw   

 

Dossier OMV_2018084887 
Naam SCHIETTECATTE Philippe 
Ligging Solleveld 2 te 9280 Lebbeke  
Aard verbouwen van een zonevreemde woning

 

Dossier OMV_2018085557 
Naam DE GRAEVE GILLES – SPRUYT Ellen 
Ligging Eikenveldstraat 29 te 9280 Lebbeke 
Aard bijstellen van de verkavelingsvoorschriften voor lot 2  

 

Openbare onderzoeken van 03/08/2018 tot en met 01/09/2018


Dossier OMV_2018087582 
Naam Van Cauter Patrick
Ligging Wolvenstraat 29 te 9280 Lebbeke 
Aard slopen van een halfopen eengezinswoning

 

Openbare onderzoeken van 10/08/2018 tot en met 08/09/2018


Dossier OMV_2018087600
Naam MOESEKE Tom – CRASSAERTS Ilse
Ligging Rossevaalstraat 114 te 9280 Lebbeke
Aard

verbouwen van een woning

 

Dossier OMV_2018082362
Naam IPON
Ligging Lindekensstraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard verkavelen in dertien loten voor open en halfopen bebouwing en aanleggen van weginfrastructuur