Inzage en afschrift van bouwdossiers

Wat en waarom ?

 Hoe krijg ik inzage en afschrift van een bouwdossier ?

 Hoelang duurt het voor ik inzage en afschrift bekom ?