documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

RUP Patmoes

Bij besluit van 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad van de gemeente Lebbeke het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Patmoes, bestaande uit de grafische plannen, de plannen van de feitelijke en juridische toestand, het register mogelijke planbaten/planschade/compensatie, de toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften inzake bestemming, inrichting en/of beheer, de relatie met het ruimtelijk structuurplan, definitief vastgesteld.
Het RUP, het besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling en het advies van de GECORO liggen ter inzage in de gemeente en kan je hier downloaden.