documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

RUP Reebroeck - voorlopige vaststelling

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat het ruimtelijk uitvoeringsplan Reebroeck voor eenieder ter inzage ligt gedurende een termijn van zestig dagen van 4 april 2017 tot en met 2 juni 2017. Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd door de gemeenteraad in zitting van 30 maart 2017 voorlopig vastgesteld. 

Inzage van het dossier is mogelijk elke werkdag van 8.30 u tot 12.00 u, dinsdag ook van 13.00 u tot 19.00 u, in het administratief centrum, dienst ruimtelijke ordening, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke. U kan het dossier ook hieronder downloaden:
PDFRUP Reebroeck_Toelichtingsnota_OO
PDFRUP Reebroeck_Stedenbouwkundige voorschriften_OO
PDFRUP Reebroeck_Grafisch Plan_OO
PDFRUP Reebroeck_Feitelijke toestand_OO
PDFRUP Reebroeck_Juridische toestand_OO
PDFRUP Reebroeck_Planbaten_OO

Iedereen die omtrent dit voorontwerp bezwaren of opmerkingen heeft, moet dit  schriftelijk melden per aangetekende brief of afgeven tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op 2 juni 2017, aan het secretariaat van de GECORO, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.