documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Publicaties

Door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zijn alle gemeenten en steden verplicht om een vergunningenregister bij te houden dat tevens ter inzage ligt voor het publiek. Dit register is een digitaal gegevensbestand met perceelsgebonden informatie over de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van de gemeente Lebbeke. Op 31 mei 2010 werd het vergunningenregister van Lebbeke gunstig geadviseerd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Op 10/06/2010  werd het register door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld.

Overeenkomstig art. 7.6.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kunnen bij de gemeente Lebbeke aldus stedenbouwkundige uittreksels opgevraagd worden. Een stedenbouwkundig uittreksel is een informatief afschrift uit het vergunningenregister voor het perceel waarvoor de aanvraag werd ingediend. Uittreksels kunnen worden aangevraagd vanaf 1 december 2010.