documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Downloadpagina

Klik op onderstaande afbeelding voor een overzicht van de ruimtelijke uitvoeringsplannen in Lebbeke in PDF-formaat

RUPs

RUP Binnengebied Kouterbaan-Aalstersestraat-Lange Molenstraat
PDFRUP Binnengebied Kouterbaan_Stedenbouwkundige voorschriften
PDFRUP Binnengebied Kouterbaan_Grafisch plan
PDFRUP Binnengebied Kouterbaan_Toelichtingsnota

RUP Dienstenerf
PDFRUP Dienstenerf_Stedenbouwkundige voorschriften
PDFRUP Dienstenerf_Grafisch plan
PDFRUP Dienstenerf_Feitelijke toestand
PDFRUP Dienstenerf_Juridische toestand  
PDFRUP Dienstenerf_Toelichtingsnota

RUP Gursten Velt
PDFRUP Gursten Velt_Stedenbouwkundige voorschriften
PDFRUP Gursten Velt_Grafisch plan
PDFRUP Gursten Velt_Toelichtingsnota

RUP Herbestemming industrieterrein Wieze
PDFRUP Herbestemming industriegebied Wieze_Stedenbouwkundige voorschriften
PDFRUP Herbestemming industriegebied Wieze_Grafisch plan
PDFRUP Herbestemming industriegebied Wieze_Toelichtingsnota

RUP Lindelaan
PDFRUP Lindelaan_ Stedenbouwkundige voorschriften
PDFRUP Lindelaan_Grafisch plan
PDFRUP Lindelaan_Feitelijke toestand
PDFRUP Lindelaan_Juridische toestand
PDFRUP Lindelaan_Toelichtingsnota

RUP Sport-, recreatie- en jeugdvoorzieningen (SRJ)
PDFRUP SRJ_Voorschriften_Algemeen
PDFRUP SRJ_Voorschriften_Chiro Krikojo
PDFRUP SRJ_Voorschriften_Chiro Sonneveld
PDFRUP SRJ_Voorschriften_KSA Flambouw en VKSJ Heizijde  
PDFRUP SRJ_Voorschriften_Speelbos aan Kleibos
PDFRUP SRJ_Voorschriften_KSA en VKSJ Denderbelle
PDFRUP SRJ_Voorschriften_Gemeentelijk sportcentrum
PDFRUP SRJ_Voorschriften_Voetbalterreinen Ziekhuisveldbaan  
PDFRUP SRJ_Voorschriften_Tenniscentrum Hof ter Burst
PDFRUP SRJ_GrafischPlan_Chiro Krikojo  
PDFRUP SRJ_GrafischPlan_Chiro Sonneveld
PDFRUP SRJ_GrafischPlan_KSA Flambouw en VKSJ Heizijde  
PDFRUP SRJ_GrafischPlan_Speelbos aan Kleibos
PDFRUP SRJ_GrafischPlan_KSA en VKSJ Denderbelle
PDFRUP SRJ_GrafischPlan_Gemeentelijk Sportcentrum
PDFRUP SRJ_GrafischPlan_Voetbalterreinen Ziekhuisveldbaan  
PDFRUP SRJ_GrafischPlan_Tenniscentrum Hof ter Burst
PDFRUP SRJ_Toelichtingsnota_1/4
PDFRUP SRJ_Toelichtingsnota_2/4
PDFRUP SRJ_Toelichtingsnota_3/4  
PDFRUP SRJ_Toelichtingsnota_4/4

RUP Winkelkern
PDFRUP Winkelkern_Stedenbouwkundige voorschriften
PDFRUP Winkelkern_Grafisch plan
PDFRUP Winkelkern_Feitelijke toestand  
PDFRUP Winkelkern_Juridische toestand
PDFRUP Winkelkern_Toelichtingsnota

RUP Zonevreemde woningen
PDFRUP ZW Verlint Landbouwgebied - Woonkorrel 1 - Baasrodestraat
PDFRUP ZW Verlint Landbouwgebied - Woonkorrel 2 - Opstalstraat
PDFRUP ZW Verlint Landbouwgebied - Woonkorrel 3 - Bremenhulleken
PDFRUP ZW Verlint Landbouwgebied - Woonkorrel 4 - Processiestraat
PDFRUP ZW Kern Lebbeke - Woonkorrel 5 - Bloemenwijk  
PDFRUP ZW Kern Lebbeke - Woonkorrel 6 - Brouwerstraat
PDFRUP ZW Kern Lebbeke - Woonkorrel 7 - D'Helst  
PDFRUP ZW Kern Lebbeke - Woonkorrel 8 - Lange Breestraat 1 
PDFRUP ZW Kern Lebbeke - Woonkorrel 9 - B. De Donderstraat
PDFRUP ZW Kern Lebbeke - Woonkorrel 10 - P.F.De Naeyerstraat
PDFRUP ZW Kern Lebbeke - Woonkorrel 11 - Fortstraat
PDFRUP ZW Heuvelachtig Landbouwgebied - Woonkorrel 12 - Lange Breestraat 2
PDFRUP ZW Heuvelachtig Landbouwgebied - Woonkorrel 13 - Lange Breestraat 3
PDFRUP ZW Heuvelachtig Landbouwgebied - Woonkorrel 14 - Lange Breestraat 4
PDFRUP ZW Heuvelachtig Landbouwgebied - Woonkorrel 15 - Korte Breestraat 1
PDFRUP ZW Heuvelachtig Landbouwgebied - Woonkorrel 16 - Korte Breestraat 2
PDFRUP ZW Heuvelachtig Landbouwgebied - Woonkorrel 17 - Korte Minnestraat  
PDFRUP ZW Heuvelachtig Landbouwgebied - Woonkorrel 18 - Gehuchtveldstraat
PDFRUP ZW Heuvelachtig Landbouwgebied - Woonkorrel 19 - Langeroot
PDFRUP ZW Heuvelachtig Landbouwgebied - Woonkorrel 20 - Hannaerden
PDFRUP ZW Heuvelachtig Landbouwgebied - Woonkorrel 21- Bontegem 
PDFRUP ZW Open Landbouwgebied- Woonkorrel 22 - Baardegemstraat
PDFRUP ZW Open Landbouwgebied- Woonkorrel 23 - Romestraat  
PDFRUP ZW Open Landbouwgebied - Woonkorrel 24- Aalstersestraat
PDFRUP ZW Open Landbouwgebied- Woonkorrel 25- Fonteintje  
PDFRUP ZW Open Landbouwgebied - Woonkorrel 26- Blijstraat
PDFRUP ZW Open Landbouwgebied - Woonkorrel 27- Bellestraat  
PDFRUP ZW Open Landbouwgebied - Woonkorrel 28 - Vondelstraat
PDFRUP ZW Open Landbouwgebied - Woonkorrel 30 - Dries 2  
PDFRUP ZW Kern Wieze & Denderbelle- Woonkorrel 32 - Sasbaan
PDFA,B,C-RUP ZW Buiten agrarisch gebied 1 - Kern Lebbeke
PDFD,E,F,G-RUP ZW Buiten agrarisch gebied 2 - Kern Lebbeke
PDFF_dg3-RUP ZW Buiten agrarisch gebied 3 - Open landbouwgebied
PDF
H,I-RUP ZW Vallei van de Dender - Buiten agrarisch Gebied 4
PDFStedenbouwkundige voorschriften en toelichtingsnota zonevreemde woningen

RUP Solleveld
PDFRUP Solleveld_Stedenbouwkundige voorschriften
PDFRUP Solleveld_Toelichtingsnota
PDFRUP Solleveld_Grafisch plan
PDFRUP Solleveld_Feitelijke toestand
PDFRUP Solleveld_Juridische toestand
PDFRUP Solleveld_Onteigeningsplan
PDFRUP Solleveld_Planbaten

RUP Marga Medima
PDFRUP Marga Medima_Stedenbouwkundige voorschriften - Grafisch plan
PDFRUP Marga Medima_Toelichtingsnota

RUP Patmoes
PDFRUP Patmoes_Stedenbouwkundige voorschriften
PDFRUP Patmoes_Toelichtingsnota
PDFRUP Patmoes_Grafisch plan
PDFRUP Patmoes_ Feitelijke toestand
PDFRUP Patmoes_Juridische toestand
PDFRUP Patmoes_deelplan B1_compensatie Klein Gent 2
PDFRUP Patmoes_deelplan B2_compensatie Schoolstraat 1
PDFRUP Patmoes_Deelplan B3_compensatie Schoolstraat 2
PDFRUP Patmoes_Deelplan B4_compensatie Lange Minnestraat
PDFRUP Patmoes_Deelplan B5_compensatie Opwijksestraat 1
PDFRUP Patmoes_Deelplan B6_compensatie Bakkerstraat
PDFRUP Patmoes_Deelplan B7_compensatie Klein-Antwerpenstraat
PDFRUP Patmoes_Deelplan B8_compensatie Fochelstraat
PDFRUP Patmoes_planbaten
PDFRUP Patmoes_Advies GECORO
PDFRUP Patmoes_GRB definitieve vaststelling RUP Patmoes

RUP Reebroeck
PDFRUP Reebroeck_Stedenbouwkundige voorschriften
PDFRUP Reebroeck_Toelichtingsnota
PDFRUP Reebroeck_Grafisch plan
PDFRUP Reebroeck _Feitelijke toestand
PDFRUP Reebroeck_ Juridische toestand
PDFRUP Reebroeck_Planbaten
PDFRUP Reeboreck_Advies GECORO
PDFRUP Reebroeck_Gemeenteraadsbesluit definitieve vaststelling

Studie activiteitenas N47
PDFStudie Activiteitenas N47_Structuurschets_1
PDFStudie Activiteitenas N47_Structuurschets_2
PDFStudie Activiteitenas N47_Structuurschets_3  
PDFStudie Activiteitenas N47_Toelichting

Verordeningen
PDFVerordening overwelven baangrachten
PDFVerordening schotelantennes

Uitbreiding van de dossiersamenstelling voor stedenbouwkundige- en verkavelingsaanvragen met betrekking tot percelen gelegen in een overstromingsgevoeilig gebied:
PDFGSV - uitbreiding dossiersamenstelling - overstromingsgebied
PDFGSV - bijlage bij verordening
PDFGRB definitieve vaststelling verordening uitbreiding dossiersamenstelling
PDFBesluit deputatie - uitbreiding dossiersamenstelling

Verordening meergezinswoningen:
PDFGSV - meergezinswoning
PDFGRB - meergezinswoning
PDFBesluit deputatie- meergezinswoningen

Reglement gebruik Grootschalig ReferentieBestand
PDFReglement gebruik GRB