documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Ruimtelijke ordening

 Openingsuren

Staat in voor het ruimtelijk beleid op planniveau zoals:

 • Gewestplan
 • Gemeentelijk structuurplan
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Stedenbouwkundige verordeningen
 • Gecoro
 • Opmaak en beheer van het :    
  • vergunningenregister
  • Plannenregister
  • Onbebouwd percelenregister
 • Uittreksels uit het vergunningenregister ten behoeve van notarissen en vastgoedmakelaars