Testen putwater

Wenst u na te gaan of uw putwater als drinkwater geschikt is, dan kan u het gratis laten analyseren in het labo van FARYS voor zover dit nog niet is gebeurd gedurende de voorbije drie jaar.

De procedure voor het testen van uw putwater verloopt als volgt:

U moet rekening houden met een doorlooptijd van ongeveer één maand, vooraleer het resultaat gekend is.

Voor particulieren is de analyse in principe gratis, tenzij u reeds eerder (binnen een termijn van drie jaar) een gelijkaardige analyse aanvroeg.