documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Vergunningen

Kapvergunningen

Een kapvergunning moet aangevraagd worden voor het vellen van hoogstammige bomen. Het aanvragen van een kapvergunning is eenvoudig, de procedure duurt enkele weken. Op de downloadpagina van de dienst stedenbouw vindt u de handleiding "Kappen van Bomen".

Milieuvergunningen

In deze rubriek vindt u algemene informatie over de milieuwetgeving en formulieren om een milieuvergunning aan te vragen.
De dienst leefmilieu heeft voor u informatie over de procedures en termijnen van het VLAREM (Vlaams Reglement voor de Milieuvergunning), over de indelingsrubrieken (waarvoor heeft u een vergunning nodig), over gevaarlijke stoffen en alle mogelijke aspecten die te maken hebben met milieuvergunningen en leefmilieu.
De complete wetgeving Vlarem I en II vindt u terug onder de website www.emis.vito.be

Milieuvergunningen kan u aanvragen via deze link op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Natuurvergunningen

De natuurvergunningsplicht volgt uit het Natuurdecreet dat reeds sedert 1998 van kracht is. De volledige wetgeving vindt u onder de website www.emis.vito.be.

De aanvraag voor natuurvergunning kan u hieronder downloaden of meteen online invullen.
PDFAanvraagformulier natuurvergunning / Elektronische aanvraag natuurvergunning

Dossiertaks

Dossiertaks Leefmilieu, Natuur en Energie

Bij het indienen van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 of 2 dient dossiertaks betaald via het IBAN rekeningnummer: 
IBAN: BE04 3751 1109 9031
BIC: BBRUBEBB
van departement LNE-Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
met vermelding "VLAREM-dossiertaks aanvraag/beroep eerste/tweede klasse".

Het betalingsbewijs dient bij de aanvraag of het beroepschrift gevoegd te worden.

Dossiertaks leefmilieu, natuur en energie
Klasse Bedragen Aard van het dossier
1 495,79 EUR voor een beroep tegen een beslissing i.v.m. een inrichting van klasse 1 die onderworpen is aan een milieueffectrapport en/of een veiligheidsrapport
1 247,89 EUR voor een vergunningsaanvraag van klasse 1 i.v.m. een inrichting die onderworpen is aan een milieueffectrapport (MER) en/of een veiligheidsrapport (VR)- voor een beroep tegen een beslissing i.v.m. een inrichting van klasse 1;
1 of 2 123,95 EUR voor een vergunningsaanvraag van klasse 1- voor een beroep tegen een beslissing i.v.m. een inrichting van klasse 2
2 61,97 EUR voor een vergunningsaanvraag van klasse 2
2 6,20 EUR voor een beroep (uitgaande van derden) tegen een beslissing van klasse 1 of 2


Dossiertaks gemeente
Bij een milieuvergunningsaanvraag klasse 1, 2 of 3 dient aan het gemeentebestuur een dossiertaks betaald te worden.
Er is een belasting verschuldigd van:

  • € 65,00 voor het indienen van een dossier tot het bekomen van een milieuvergunning voor een inrichting van de klasse 2, waarbij een openbaar onderzoek vereist is (Vlarem I art. 17 e.v.);
  • € 124,00 voor het indienen van een dossier tot het bekomen van een milieuvergunning voor een inrichting van de klasse 1, waarbij een openbaar onderzoek vereist is (Vlarem I art. 17 e.v.), vermeerderd met € 350,00 indien een milieueffectenrapport en/of veiligheidsrapport wordt vereist.

De belasting wordt verhoogd met de publicatiekosten van de bekendmaking van het openbaar onderzoek in de dag- en/of weekbladen, zoals bepaald in artikel 17 en 18 van voormeld besluit van de Vlaamse Executieve.

Indien de vergunning wordt geweigerd, is de belasting slechts voor de helft verschuldigd.