documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Trage wegen Lebbeke centrum: wat vind jij ervan?

Trage Wegen vzwEr beweegt wat rond trage wegen in onze gemeente. Heel wat mensen (her)ontdekten de voorbije maanden bekende en minder bekende wegeltjes en paden. De gemeentelijke diensten gingen op pad om alle trage wegen in Lebbeke centrum in kaart te brengen. Daarna vroeg de gemeente aan organisaties (scholen, landbouwers, jeugdbewegingen, wandel- en andere sportclubs, socio-culturele verenigingen,…) en geïnteresseerden om hun opmerkingen en suggesties te formuleren. Deze bevraging leverde een lange lijst voorstellen en ideeën op.

Nu nodigt de gemeente iedereen opnieuw uit om samen met Trage Wegen vzw al deze voorstellen te wikken en te wegen. Waar de meningen uiteenlopen, gaan we op zoek naar een compromis. Ook nu is uw mening van tel, want op basis van deze evaluatieavond werkt Trage Wegen vzw een tragewegenplan uit dat voorgelegd wordt aan het schepencollege. Dat plan zal de basis zijn voor het gemeentelijk beleid in de toekomst.

Laat dus uw stem horen en kom naar de evaluatieavond op donderdag 4 mei 2017 om 19.30u in de vergaderzaal van CC De Biekorf, Stationsstraat 23 te Lebbeke.

Voor meer info over het tragewegenproject kan u terecht bij milieuambtenaar Nathalie Willems via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
052/46 82 47.

Wat zijn trage wegen?

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer.
Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers. Ons land ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

Trage wegen hebben heel wat voordelen. Ze worden vaak gebruikt voor recreatie dicht bij huis. Want wat is er leuker dan een fietstocht op zondag, een ommetje met de hond of een avontuurlijke mountainbiketour langs trage wegen? Weg van het drukke verkeer is ontspannen veel makkelijker. En het zicht op het landschap achter de lintbebouwing krijg je er gratis en voor niets bij.
Bijna alle trage wegen hebben historische roots. De geschiedenis van sommige veld- of kerkwegels gaat terug tot in de Romeinse tijd. Het zijn relicten die getuigen van oude verbindingen tussen dorpskernen (kerkwegels), van vroegere doorgangen voor landbouwers (karrensporen), van wegen die werden gebruikt om boten voort te slepen (jaag- en dijkpaden op oeverstroken) of van verdwenen trein- en tramverbindingen. Trage wegen vertellen heel wat over de eigenheid van een dorp of een streek. Ze zijn vaak levend erfgoed waarover heel wat anekdotes en legendes bestaan. Denk maar aan de smokkel- en molenpaadjes. Trage wegen zijn, zeker in Vlaanderen, ook van belang voor natuurontwikkeling. In onze dichtbebouwde contreien zijn de overblijvende natuurgebieden klein en sterk versnipperd. Trage wegen zorgen voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden over een groter gebied.
Trage wegen zijn ook veilige verbindingen voor zachte weggebruikers, ze bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Heel wat trage wegen maken een verbinding tussen dorpskernen.

Meer info: www.tragewegen.be

Ook in Lebbeke proberen we de trage wegen in kaart te brengen. Je vindt hieronder een overzicht.

Trage wegenkaart

trage wegenkaartRegelmatig krijgen we bij het gemeentebestuur de vraag waar mensen een kaart kunnen raadplegen van alle trage wegen in Lebbeke. Tot nu toe moesten we antwoorden dat de gemeente zo geen kaart had, maar met het geoloket trage wegen is dat probleem definitief van de baan.

Dit nieuwe geoloket is opgezet als Trage Wegenkaart voor Lebbeke. Je kan hierin zelf een route uitstippelen langs Lebbeekse trage wegen. Omdat je ook steeds langs straten met autoverkeer moet, zijn deze ook in het loket opgenomen.

De straten en trage wegen zijn ingedeeld in een aantal categorieën.
Straten: straten, straten met fietspad, rustige straten, doodlopende straten.
Trage wegen: landbouwweg, landbouwweg met harde of halfharde strook, fietsverbinding, wandel/fietsweg en natuurpad.

De bestaande gemeentelijke fiets- en wandelroutes, en een aantal gelegenheidswandelingen zijn ook te raadplegen. Je kan deze selecteren in de toolbox. Om de kaart aantrekkelijk te maken zullen er in de toekomst toeristische trekpleisters aan worden toegevoegd: monumenten, standbeelden, bezienswaardigheden en dergelijke. De basiskaart is samengesteld uit allerlei beschikbare datalagen.

Het geoloket gebruiken werkt heel intuïtief:
Met de navigatietools (in- en uitzoomen, pannen, vorig en volgend kaartbeeld, ...) kan je vlot doorheen de kaart bewegen.
In de toolbox kan je zoeken op adres, de legende bekijken en de routes en trekpleisters bevragen.

Meer artikelen...

  1. Heizijde
  2. Wieze