documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Sluit je huis of bedrijf aan op de zon!

Vanaf 23 maart kan je als inwoner van Oost-Vlaanderen gratis en vrijblijvend inschrijven voor de derde groepsaankoop zonnepanelen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Neem deel, bespaar op je energiekosten en draag je steentje bij aan een beter leefmilieu.

Vorig jaar organiseerde Provincie Oost-Vlaanderen een tweede groepsaankoop zonnepanelen. Meer dan 11.000 Oost-Vlamingen schreven zich in. Uiteindelijk werden ongeveer 3.000 installaties geplaatst wat overeen komt met 10 voetbalvelden aan zonnepanelen. Ook vandaag blijven zonnepanelen een erg interessante investering, die meer opbrengt dan spaargeld op de bank. Voor de derde keer krijg je de kans om ook via de Provincie Oost-Vlaanderen deel te nemen aan een groepsaankoop zonnepanelen.

Klimaatgezond Oost-Vlaanderen
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft ervoor gekozen om deze groepsaankoop te organiseren om zo duurzame zonne-energie toegankelijker te maken voor haar inwoners. Door samen aan te kopen, verkrijgen we een scherp groepsvoordeel.
Deze groepsaankoop sluit naadloos aan bij de ambitie van de Provincie om samen met inwoners, organisatie, steden en gemeenten, bedrijven, ... werk te maken van een klimaatgezond Oost‑Vlaanderen. De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Ze doet dit o.a. door maximaal in te zetten op energiebesparing en productie van hernieuwbare energie.

Ook onze gemeente ondersteunt dit initiatief. Lebbeke ondertekende op 21 december 2017 het Europese Burgemeestersconvenant en engageerde zich hierbij om de CO2-uitstoot met minstens 40 procent te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2011).

Hoe werkt de groepsaankoop?

  1. Inschrijven: je kan tot en met 1 mei gratis en vrijblijvend inschrijven.
  2. Veiling: op 2 mei vindt de veiling plaats. Enkel leveranciers die het kwalificatieproces met positief resultaat hebben doorlopen, mogen deelnemen aan de veiling en hun scherpste prijs bieden.
  3. Persoonlijk voorstel op maat: vanaf 22 mei ontvang je een persoonlijk voorstel op basis van jouw inschrijvingsgegevens met een indicatie van jouw rendement.
  4. Jij kiest! Vind je het aanbod interessant? Alleen dan accepteer je het persoonlijk voorstel voor 30 juni.
  5. Installatie: Je gegevens worden doorgestuurd naar de winnende leverancier. Na een inspectie zal jouw zonnepanelensysteem geïnstalleerd worden.We streven ernaar om alle installaties af te ronden voor 1 februari 2019.

Wie kan deelnemen?
Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van het dak, of huurders die expliciete toestemming hebben van de eigenaar kunnen deelnemen. De groepsaankoop houdt rekening met een maximum van 10 kWp geïnstalleerd vermogen (dit komt overeen met ongeveer 40 panelen). Ook als kleine of middelgrote onderneming (KMO) of vereniging van mede-eigenaars (VME) kan je je inschrijven.

Lees meer: Sluit je huis of bedrijf aan op de zon!

bericht aan land- en tuinbouwers: Verbijsterende bijen

perceel met gunstig bij effectBeste land- of tuinbouwer,

Wil je bijen en andere nectarminnende insecten helpen door bijenvriendelijke percelen in te zaaien? Goed nieuws. De Provincie stelt opnieuw een gratis bloemenmengsel ter beschikking aan de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers. 
Dit jaar kiest de Provincie voor een mengsel van korenbloem, bernagie (komkommerkruid), gele ganzenbloem, phacelia, zonnebloem (middelhoge variëteit), boekweit, kaasjeskruid, goudsbloem, dille, en gele mosterd.

Het bloeiend resultaat zal iets ruiger zijn, waardoor ook akkervogels ervan kunnen genieten. Het wordt helemaal interessant voor akkervogels als je de ruigte tot het late najaar of zelfs de hele winter laat staan.

Bijkomend voordeel: invulling ecologisch aandachtsgebied
Het aangeboden bloemenmengsel kan aangegeven worden als invulling van het ‘ecologisch aandachtsgebied’ (EAG). Dit kan voor alle EAG-types, waarop geen landbouwproductie plaatsvindt, zoals akkerranden, braakliggend land en de 1 m teeltvrije zone langs waterlopen (= bufferstroken).

Heb je interesse?

Vraag dan vóór 19 maart 2018 het gratis bijenvriendelijk bloemenmengsel aan via het aanvraagformulier.

Land- en tuinbouwers kunnen maximum voor de inzaai van 0,5 ha aanvragen. De actie loopt zolang de voorraad strekt.

Het aangevraagde bloemenmengsel wordt gratis bij je thuis geleverd.

CurieuzeNeuzen Vlaanderen zoekt 20.000 burgeronderzoekers

Banner

De Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en De Standaard lanceren het project CurieuzeNeuzen Vlaanderen: een grootschalig burgeronderzoek, waarbij 20.000 Vlamingen de luchtkwaliteit in hun straat meten. 

Het project heeft 20.000 meetpakketten ter beschikking. Dat zijn borden met twee buisjes die gezinnen, bedrijven, scholen en organisaties aan een raam hangen. Na een maand worden ze ingeleverd en analyseren wetenschappers de data die uit de stalen komen. De resultaten worden bekendgemaakt in september 2018.

Verloop van het project
Tot 20 maart kan je inschrijven om deel te nemen op http://standaard.be/curieuzeneuzen. In de maand mei worden de data verzameld met een eenvoudige meetopstelling die de burgeronderzoekers aan het raam hangen. De resultaten worden bekendgemaakt in de derde week van september.

Vorming: leven zonder eigen auto: kan dat?

Luc Vanheerentals leeft al heel zijn leven zonder auto. Zijn omgeving reageert vaak verbaasd. Luc interviewde honderd gezinnen die zonder auto leven. In zijn pas verschenen boek 50 ways to leave your car wisselt hij verhalen van autoloze burgers af met beleidsaanbevelingen. In het tweede deel van de avond kijken we naar alternatieven in Dendermonde. Welke autodeel-opties bestaan er al? Hoe kunnen we ons anders bewegen?

Op donderdag 15 maart vertelt hij je er vanaf 19.30u alles over in Jeugdhuis Zenith (Otterstraat 58, Dendermonde)
Inschrijven kan via deze link en is noodzakelijk uiterlijk 10 dagen voor de start van de activiteit.