documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Samen voor een betere natuur in Lebbeke – dagvlinders tellen in jouw tuin?

GNOPBen je gefascineerd door het zomers gefladder van de dagvlinders in jouw tuin?
Ben je benieuwd naar de evolutie van het aantal vlinders in onze contreien? Dan is deelnemen aan onderstaand project misschien wel iets voor jou!

‘Tuinmeetnet Dagvlinders Durme en Scheldegebied’.
‘Project Dagvlinders Durme en Scheldegebied’ is een vrijwilligersvereniging met als doel ‘een gedetailleerde inventaris te maken van de dagvlinders in de streek van Moervaart & Zuidlede, Durme, Schelde en Dender’.
Het projectgebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 1.000 km2.
De verzamelde informatie moet op termijn een beeld geven van het verloop van het voorkomen van de verschillende soorten dagvlinders in onze streek.

Om meer gebiedsdekkende gegevens in te zamelen wil de vereniging nu een fijnmazig meetnet van particuliere tuinen opzetten. De extra informatie die hieruit gepuurd wordt, moet bijdragen tot een betere besluitvorming.
Tot nu toe is Lebbeke qua gemelde vlinderwaarnemingen nog een beetje een blinde vlek in het projectgebied. Vandaar deze oproep om aan dit initiatief mee te werken. Iedereen kan meedoen; ongeacht de grootte van je tuin!

Vereiste voorkennis
Je moet echt geen gespecialiseerde entomoloog te zijn om te kunnen deelnemen.
We vragen wel enige basiskennis van de verschillende soorten inheemse dagvlinders of de bereidheid om deze kennis op te doen.

Hoe werkt het ?
Van de particuliere tuineigenaar wordt het volgende verwacht:
- in de periode maart-september tijdens minimaal één weekend per maand de vlinders tellen;
- in de telweekends driemaal per dag een vast traject afleggen doorheen de tuin en hiervoor de telgegevens noteren;
- de weekend-telgegevens registreren via de onlinetool van www.waarnemingen.be;
- periodiek en op vraag van de projectbegeleiders een overzicht maken van de eigen telgegevens aan de hand van een extractie van de ‘waarnemingen.be’-gegevens.


dagvlindersInfo en inschrijven.
Meer info en inschrijving bij Project Dagvlinders Durme & Scheldegebied, Jurgen Couckuyt – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Samen voor een betere natuur in Lebbeke – paddenoverzet in de Langeroot in Wieze!

Het is bijna zover! De biologische wekker van onze inheemse amfibieën loopt binnenkort af.
Bij de eerste hogere temperaturen, die gepaard gaan met hoge vochtigheid, ontwaken de kikkers, padden en salamanders uit een diepe winterslaap. Op dat ogenblik hebben de amfibieën slechts één doel: zich voortplanten in een zuivere poel, beek of vijver.

Verkeersslachtoffers  
Op hun trektocht moeten de dieren helaas vaak het drukke verkeer op de verharde wegen trotseren.
Zo komen er ook in de Langeroot in Wieze elk jaar vele padden, kikkers en salamanders onder de wielen van de voorbijrazende wagens terecht.

Paddenoverzet
Op initiatief van een paar buurtbewoners wordt dit jaar in het kader van het nieuwe GNOP in de Langeroot een paddenoverzet op het getouw gezet. Over een lengte van een 100-tal meter zal er langs beide zijden van de weg een scherm geplaatst worden. De migrerende dieren zullen hierdoor in ingegraven emmers terechtkomen. Op geregelde tijdstippen zullen de vrijwilligers de ‘gevangen’ amfibieën naar de overkant van de weg brengen.
Voor de diertjes dus een veilige overtocht naar de nabijgelegen poel!
De vrijwilligers zullen ook de telgegevens registreren via de website van de amfibieënwerkgroep Hyla.

Mee op ‘pad’?
Zin om aan deze ‘reddingsactie’ mee te werken?
Geef een seintje aan Vincent De Wolf via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor 28 februari.

Vallen er in jouw buurt ook veel verkeersslachtoffers te betreuren en wil je ook daar een paddenoverzet organiseren? Geef een seintje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De paddenoverzet wordt georganiseerd door de milieudienst en milieuraad  van Lebbeke, amfibieënwerkgroep Hyla & Natuurpunt ‘sHeerenbosch … en vooral de buurtvrijwilligers!
Het benodigde materiaal wordt ter beschikking gesteld door de gemeentelijke milieudienst.

Natuurpunt s HeerenboschHyla

Cursus: ‘Natuur in je tuin’ in Lebbeke

natuur in eigen tuinVerre ontdekkingsreizen naar tropische regenwouden of Afrikaanse savannes zijn niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig valt er ook dicht bij huis heel wat te beleven, in je eigen tuin bijvoorbeeld. Natuurpunt Educatie laat je alvast kennismaken met de bijzondere planten en dieren die we zo dicht bij huis kunnen aantreffen en wat we kunnen doen om het hen naar de zin te maken. Wil jij ook te weten komen waarom roodborstjes aan het raam komen tikken? Vraag je je wel eens af wat die vleermuis bij die lantaarn te zoeken heeft? Of ben je razend benieuwd welke bijzondere vlinders rond de vlinderstruik fladderen? Dit alles en nog veel meer kom je te weten tijdens de cursus "Natuur in de tuin".

Wanneer?
06/03/2017 van 19.30u tot 22.30u
13/03/2017 van 19.30u tot 22.30u
20/03/2017 van 19.30u tot 22.30u
27/03/2017 van 19.30u tot 22.30u
01/04/2017 van 09.00u tot 12.00u

Afspraakplaats
JeugdOntmoetingsCentrum (JOC)
Leo Duboisstraat 40, 9280 Lebbeke

Begeleider
Joeri Cortens, Natuurpunt CVN
Info en inschrijven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Deelnemen kost 15 euro voor niet-leden van Natuurpunt. Natuurpuntleden betalen 12 euro. 
Dit zijn gunsttarieven, aangezien deze opleiding kadert in de acties die het bestuur wil nemen rond het GNOP, het normale tarief bedraagt 40 euro. 
Te storten op BE84 0012 5672 8259/GEBABEBB t.v.v. Natuurpunt ‘s Heerenbosch met mededeling "cursus natuur in je tuin" + naam en eventueel lidnummer Natuurpunt.

Een organisatie van Natuurpunt 's Heerenbosch in samenwerking met Natuurpunt CVN, de gemeente Lebbeke en de milieuraad Lebbeke in het kader van het nieuw Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan.

Natuurpunt s Heerenbosch  Natuurpunt cvnGNOP

Samen voor een betere natuur in Lebbeke – koester uw buur !!

GNOPHet belangrijkste doel van het GNOP (Gemeentelijke Natuur Ontwikkelingsplan) is om onze lokale fauna en flora een steuntje in de rug te geven. We hebben oog voor het volledige spectrum aan biodiversiteit, maar willen toch aandacht besteden aan een aantal specifieke soorten. Hiervoor selecteerden we: sleedoorn/sleedoornpage, salamanders, vleermuizen en kievit.


Sleedoorn/sleedoornpage
De sleedoornpage is een zeldzame dagvlinder die op de Rode Lijst met bedreigde diersoorten voorkomt. Het is een vrij klein vlindertje dat behoort tot de familie van de kleine pages. De onderzijde van de vleugels is roodbruin gekleurd, met enkele witte strepen. De bovenkant is bij de mannetjes bruin, bij de wijfjes bruin met een oranje vlek op de voorvleugel. Zoals de andere pages heeft ook de sleedoornpage een 'staartje'.   
Onlangs werden in natuurgebied Beneden-Dender afgezette eitjes vastgesteld, het vlindertje is er dus aanwezig. We willen nu extra sleedoornstruiken aanplanten om zo de biotoop verder uit te breiden. Door de gemeente werden ondertussen al struiken aangeplant op gemeentelijk domein. Ook Natuurpunt voorziet extra sleedoorn-struiken in Wiestermeers.


Salamanders
Onze salamanderpopulatie wordt bedreigd door een schimmelziekte afkomstig van geïmporteerde Aziatische soorten. Het aantal biotopen, verspreid over het grondgebied van onze gemeente, verder uitbreiden en deze voor verdere besmetting beschermen kan een oplossing zijn. Zo zullen er via een aantal specifieke acties een aantal extra poelen aangelegd worden. Ook zullen er een aantal verlande poelen opnieuw uitgediept worden.
 
Misschien is een vijver/poel in jouw tuin wel een alternatief voor het strakke, kort gemaaide gazon.
Het areaal aan voortplantingsplaatsen voor onze salamanders zou er alvast wel bij varen.

Vleermuizen
We hebben ook aandacht voor de verschillende soorten vleermuizen die in onze buurt voorkomen. Natuurpunt overweegt om in de loop van volgend jaar een inventarisatie van de verschillende kerkgebouwen op het getouw te zetten.

Wie meer info wenst omtrent het ophangen van nestkasten voor vleermuizen, kan hiervoor terecht bij de gemeentelijke milieudienst: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kievit
De sierlijke baltsvluchten van de kievit over onze weiden en akkers zijn steeds minder waar te nemen. Natuurpunt start alvast met een inventarisatie van de broedplaatsen van onze kieviten.
Landbouwers die een beheerovereenkomst ‘weidevogels’ willen afsluiten, kunnen hiervoor terecht  bij de Vlaamse Landmaatschappij. Meer info op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.