documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Samen voor een betere natuur in Lebbeke – Verkoop nestkasten en insectenhotelletjes

Het is bekend: door de toenemende verstedelijking en het gebrek aan kwaliteitsvolle open ruimte hebben diverse diersoorten het steeds moeilijker in Vlaanderen. En dus ook in Lebbeke.
Daarom is het belangrijk hen zoveel mogelijk te helpen om hun soortenaantallen op peil te houden. Een aangepast integratiebeleid, zeg maar…

Daarom organiseert Natuurpunt ’s Heerenbosch, samen met het gemeentebestuur en de milieuraad een verkoop van diverse types nestkastjes en insectenhotelletjes.

Wat?
- nestkasten voor koolmees en pimpelmees (10 euro);
- nestkasten van het brievenbustype voor roodborst, mus, roodstaart,… (10 euro);
- nestkasten voor steenuil (20 euro);
- kunstnesten voor huiszwaluw (15 euro);
- voedertafels om onze standvogels en wintergasten de winter door te helpen (15 euro);
- (kleine) insectenhotelletjes (14 euro);
- nestkasten voor vleermuizen (20 euro).

Waar & wanneer?
Lebbeke, CC Biekorf:                    zaterdag 10 februari 2018 van 10u tot 12u.

Ben je op zoek naar een of andere specifieke nestkast? Dan kan je ook op deze verkoopdag terecht. We bekijken dan of en hoe we aan je verzoek tegemoet kunnen komen.

Voor meer info kan je terecht bij de milieudienst via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 052/46 82 47.

Graag tot dan!

Samen voor een betere natuur in Lebbeke – dagvlinders tellen in jouw tuin?

GNOPBen je gefascineerd door het zomers gefladder van de dagvlinders in jouw tuin?
Ben je benieuwd naar de evolutie van het aantal vlinders in onze contreien? Dan is deelnemen aan onderstaand project misschien wel iets voor jou!

‘Tuinmeetnet Dagvlinders Durme en Scheldegebied’.
‘Project Dagvlinders Durme en Scheldegebied’ is een vrijwilligersvereniging met als doel ‘een gedetailleerde inventaris te maken van de dagvlinders in de streek van Moervaart & Zuidlede, Durme, Schelde en Dender’.
Het projectgebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 1.000 km2.
De verzamelde informatie moet op termijn een beeld geven van het verloop van het voorkomen van de verschillende soorten dagvlinders in onze streek.

Om meer gebiedsdekkende gegevens in te zamelen wil de vereniging nu een fijnmazig meetnet van particuliere tuinen opzetten. De extra informatie die hieruit gepuurd wordt, moet bijdragen tot een betere besluitvorming.
Tot nu toe is Lebbeke qua gemelde vlinderwaarnemingen nog een beetje een blinde vlek in het projectgebied. Vandaar deze oproep om aan dit initiatief mee te werken. Iedereen kan meedoen; ongeacht de grootte van je tuin!

Vereiste voorkennis
Je moet echt geen gespecialiseerde entomoloog te zijn om te kunnen deelnemen.
We vragen wel enige basiskennis van de verschillende soorten inheemse dagvlinders of de bereidheid om deze kennis op te doen.

Hoe werkt het ?
Van de particuliere tuineigenaar wordt het volgende verwacht:
- in de periode maart-september tijdens minimaal één weekend per maand de vlinders tellen;
- in de telweekends driemaal per dag een vast traject afleggen doorheen de tuin en hiervoor de telgegevens noteren;
- de weekend-telgegevens registreren via de onlinetool van www.waarnemingen.be;
- periodiek en op vraag van de projectbegeleiders een overzicht maken van de eigen telgegevens aan de hand van een extractie van de ‘waarnemingen.be’-gegevens.


dagvlindersInfo en inschrijven.
Meer info en inschrijving bij Project Dagvlinders Durme & Scheldegebied, Jurgen Couckuyt – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Samen voor een betere natuur in Lebbeke – koester uw buur !!

GNOPHet belangrijkste doel van het GNOP (Gemeentelijke Natuur Ontwikkelingsplan) is om onze lokale fauna en flora een steuntje in de rug te geven. We hebben oog voor het volledige spectrum aan biodiversiteit, maar willen toch aandacht besteden aan een aantal specifieke soorten. Hiervoor selecteerden we: sleedoorn/sleedoornpage, salamanders, vleermuizen en kievit.


Sleedoorn/sleedoornpage
De sleedoornpage is een zeldzame dagvlinder die op de Rode Lijst met bedreigde diersoorten voorkomt. Het is een vrij klein vlindertje dat behoort tot de familie van de kleine pages. De onderzijde van de vleugels is roodbruin gekleurd, met enkele witte strepen. De bovenkant is bij de mannetjes bruin, bij de wijfjes bruin met een oranje vlek op de voorvleugel. Zoals de andere pages heeft ook de sleedoornpage een 'staartje'.   
Onlangs werden in natuurgebied Beneden-Dender afgezette eitjes vastgesteld, het vlindertje is er dus aanwezig. We willen nu extra sleedoornstruiken aanplanten om zo de biotoop verder uit te breiden. Door de gemeente werden ondertussen al struiken aangeplant op gemeentelijk domein. Ook Natuurpunt voorziet extra sleedoorn-struiken in Wiestermeers.


Salamanders
Onze salamanderpopulatie wordt bedreigd door een schimmelziekte afkomstig van geïmporteerde Aziatische soorten. Het aantal biotopen, verspreid over het grondgebied van onze gemeente, verder uitbreiden en deze voor verdere besmetting beschermen kan een oplossing zijn. Zo zullen er via een aantal specifieke acties een aantal extra poelen aangelegd worden. Ook zullen er een aantal verlande poelen opnieuw uitgediept worden.
 
Misschien is een vijver/poel in jouw tuin wel een alternatief voor het strakke, kort gemaaide gazon.
Het areaal aan voortplantingsplaatsen voor onze salamanders zou er alvast wel bij varen.

Vleermuizen
We hebben ook aandacht voor de verschillende soorten vleermuizen die in onze buurt voorkomen. Natuurpunt overweegt om in de loop van volgend jaar een inventarisatie van de verschillende kerkgebouwen op het getouw te zetten.

Wie meer info wenst omtrent het ophangen van nestkasten voor vleermuizen, kan hiervoor terecht bij de gemeentelijke milieudienst: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kievit
De sierlijke baltsvluchten van de kievit over onze weiden en akkers zijn steeds minder waar te nemen. Natuurpunt start alvast met een inventarisatie van de broedplaatsen van onze kieviten.
Landbouwers die een beheerovereenkomst ‘weidevogels’ willen afsluiten, kunnen hiervoor terecht  bij de Vlaamse Landmaatschappij. Meer info op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.