documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Afval- en emissiepreventie

Afval- en emissie preventie (AEP)

10 miljoen Belgen zorgen voor een heuse afvalberg die van dag tot dag groter wordt.
U weet zelf ook dat de afvalbehandeling erg duur is en steeds duurder wordt.
Aangezien voorkomen beter is dan recycleren, wordt het hoog tijd om een nieuw gedrag aan te nemen in de manier waarop wij onze aankopen verpakken.

Zo kunnen we niet alleen besparen, maar dragen we ook bij tot de bescherming van het milieu.We moeten nu tot actie overgaan opdat onze planeet zou beantwoorden aan de behoeften van onze kinderen en kleinkinderen.

AEP en de bedrijfswereld

Steeds meer bedrijven passen preventieve milieuzorg toe. Bij het concept van Afval- en EmissiePreventie (AEP) wordt de bedrijfsactiviteit niet meer beschouwd als een black box. Met andere woorden, bij AEP wordt de analyse niet langer beperkt tot het in kaart brengen van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens van de afval- en emissiestromen, maar worden alle in- en uitgaande stofstromen geïnventariseerd. Invloeden van technologische en organisatorische aard worden erbij betrokken. Op systematische wijze wordt de input van grondstoffen en energie geminimaliseerd en worden afval en emissies aan de bron voorkomen, waardoor het productieproces of de bedrijfsactiviteit efficiënter kan verlopen.
Wat zijn de voordelen voor een bedrijf om AEP in te voeren?
AEP levert naast een milieuvoordeel ook een economisch voordeel op voor een bedrijf. Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste preventiemaatregelen kostenbesparend of kostenneutraal zijn.

De voordelen van het invoeren van AEP in de bedrijfsvoering zijn talrijk:

 • minder milieuvervuiling door daling van afval en emissies
 • minder milieubelasting door een daling in de milieuschadelijkheid van afval en emissies
 • minder afvalverwijderingskosten en milieuheffingen
 • efficiënter gebruik van grondstoffen
 • lagere energiekosten
 • lagere productiekosten door efficiënter werkingsproces
 • voorkomen van potentiële opruimings- of saneringskosten
 • gezonder en veiliger werkomgeving
 • beter publiek imago

AEP en particulieren

Een milieubewuste houding van de burger zal ongetwijfeld de hoeveelheid en/of de schadelijkheid van afval en emissies beperken. Kiezen voor een milieuvriendelijke optie is niet altijd gemakkelijk maar niet onmogelijk. Bovendien heeft de consument een enorme macht: consequent kiezen voor de meest milieuvriendelijke optie zal uiteindelijk ook de producent en de overheid ertoe aanzetten om hiermee rekening te houden. In die zin is ook uw houding doorslaggevend voor het welslagen van de preventie van afval en emissies.

AEP-opties voor de particulier:

 • Gratis huis-aan-huis drukwerk produceert enorme hoeveelheden papier. Plak een sticker op de brievenbus (voor meer info: OVAM) en gebruik de Robinsonlijst om dit te beperken.
 • Koop goederen (vooral dranken) in herbruikbare verpakkingen (vb. glazen flessen met statiegeld): u vermijdt een onvoorstelbaar grote berg verpakkingsafval , terwijl bovendien het grondstofverbruik sterk gereduceerd en de energie-input geminimaliseerd wordt.
 • Vermijd wegwerpproducten. Enkele voorbeelden: geen wegwerpscheerapparaten, -fototoestellen.
 • De Kringloopcentra maken het mogelijk om goederen, waar de bezitter op uitgekeken is, een tweede leven te schenken. Bovendien mag men ook de sociale rol van deze instellingen niet uit het oog verliezen (zowel als werkgever als naar het cliënteel toe).
 • Ook kwalitatief kan men een belangrijk steentje bijdragen door het vervangen van gevaarlijke producten door minder schadelijke alternatieven (vb. verven op waterbasis i.p.v. verven op solventbasis, herlaadbare batterijen i.p.v. wegwerpbatterijen ...).
 • Het thuiscomposteren laat toe om een grote fractie van het huishoudelijk afval uit het gebruikelijk afvalcircuit te houden en nuttig aan te wenden als compost. Meer info vind je bij Vlaco.
 • Afvalarme evenementen: bij massamanifestaties wordt enorm veel afval geproduceerd. Het gaat hier om evenementen die regelmatig terugkeren (de wekelijkse markten) en om eenmalige organisaties (popfestivals, sportmanifestaties, de 'Gordel' ...). Ook hier kan men als particulier meewerken om deze projecten te doen slagen.
 • Gebruik milieuvriendelijk schoolmateriaal: meer informatie hierover vind je bij OVAM.

AEP en onderwijs

Als leerling, student, leerkracht en docent kan je je bijdrage leveren aan het leefmilieu door - binnen en buiten de lessen - aandacht te besteden aan afval- en emissiepreventie. Volgende pagina's en links geven je alvast een duwtje in de goede richting:

 • De website van OVAM, Afvalpreventie op school.
 • Voor algemene informatie rond natuur- en milieueducatie (NME), kan je best terecht bij de cel Natuur- en Milieu-educatie & Informatie van de Vlaamse Gemeenschap. Op hun site vind je de NME-inventaris voor Vlaanderen, de NME-bibliotheek, VLAREM voor scholen, ...