Afval voorkomen

Afval voorkomen is de eerste prioriteit in het Vlaamse afvalstoffenbeleid. Reeds jaren werkt de OVAM verschillende acties uit die de Vlaming aansporen om afval te voorkomen. In hoofdzaak gaat het daarbij om informatie en sensibilisatie. De campagnes, programma's, publicaties e.d. behandelen wel steeds specifieke thema's of zijn gericht naar bepaalde doelgroepen.

Via de website www.ovam.be en in onderstaande ppt vindt u een heleboel tips om afval te voorkomen.
PPTAfvalpreventietips