Subsidies en toelagen

Subsidie aan landbouwers voor bodemanalyse
PDFSubsidie aan landbouwers voor bodemanalyse
PDFAanvraagformulier subsidie voor bodemanalyses aan landbouwers

Subsidiereglement buitenschoolse kinderopvang
PDFSubsidiereglement voor buitenschoolse kinderopvang

Betoelaging van de vergoeding aan natuurgidsen
PDFBetoelaging van de vergoeding aan natuurgidsen 
PDFAanvraag vergoeding natuurgidsen / Elektronische aanvraag vergoeding natuurgidsen

Premieregeling voor hemelwatergebruik en voor infiltratievoorzieningen
PDFSubsidiereglement voor de aanleg van hemelwaterinstallaties
PDFSubsidieformulier hemelwaterinstallatie / Elektronische subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie

Subsidie voor het huren van stoelen bij een door het gemeentebestuur erkende firma
PDFSubsidiereglement voor het huren van stoelen

Subsidies aan jubilerende verenigingen.
PDFReglement voor de toekenning van subsidies aan jubilerende verenigingen 

Toekenning van een sociaal-pedagogische toelage
PDFSociaal pedagogische toelage

Betoelaging van verenigingen uit de sector van het jeugdwerk en van initiatieven voor vakantiespeelpleinwerking
PDFReglement betreffende de betoelaging van verenigingen uit de jeugdsector
PDFSubsidieformulier jeugdwerk '17-'18 - Subsidieformulier vakantiespeelpleinwerking '17-'18

Betoelaging aanleg en onderhoud kleine landschapselementen
PDFSubsidiereglement voor kleine landschapselementen 
PDFAanvraagformulier betoelaging aanleg kleine landschapselementen / Elektronische aanvraag betoelaging aanleg kleine landschapselementen
PDFAanvraagformulier betoelaging onderhoud kleine landschapselementen / Elektronische aanvraag betoelaging onderhoud kleine landschapselementen

Subsidie voor speciale projecten, nieuwe initiatieven en samenwerking tussen verenigingen 
PDFSubsidiereglement nieuwe initiatieven
PDFAanvraagformulier speciale projecten en samenwerkingsinitiatieven

Subsidiereglement voor alle sociaal‐culturele verenigingen en beeldende kunsten(aars) binnen de gemeente Lebbeke
PDFGemeentelijk subsidiereglement voor alle sociaal-culturele verenigingen en beeldende kunstenaars binnen de gemeente Lebbeke 
Meer info vind je hier.

Subsidie voor het aanbrengen van groendaken
PDFSubsidiereglement groendaken 
PDFSubsidieaanvraag groendaken / Elektronische subsidieaanvraag groendak
PDFBetalingsaanvraag groendaken / Elektronische betalingsaanvraag subsidies groendak

Subsidie voor het behoud van zwaluwkolonies
PDFSubsidiereglement voor het behoud van zwaluwkolonies 
PDFSubsidieaanvraag zwaluwkolonies / Elektronische subsidieaanvraag voor het behoud van zwaluwkolonies

Subsidiereglement voor de door de gemeente erkende sportclubs
PDFSubsidiereglement erkende sportclubs 

Huisvuilzakken - voordeel in natura
PDFReglement betreffende huisvuilzakken. Voordeel in natura 
PDFAanvraagformulier gratis rol huisvuilzakken voor personen met een medische aandoening

Toelage voor thuiszorg
PDFToelage voor thuiszorg 
PDFAanvraag thuiszorgtoelage
Bijlagen:  PDFEvaluatieschaal thuiszorg
               PDFVerklaring op eer betreffende de toelage voor thuiszorg

Toelage aan bepaalde categorieën van belastingplichtigen in de algemene gemeentebelasting
PDFToelage aan bepaalde categorieen belastingplichtigen in de algemene gemeentebelasting 

Gemeentelijke toelage op het vestigen van een handelszaak
PDFGemeentelijke toelage op het vestigen van handelszaak
PDFAanvraagformulier toelage op het vestigen van een handelszaak / Elektronische aanvraag toelage op het vestigen van een handelszaak

Subsidies om de handel binnen het kernwinkelgebied te concentreren, te stimuleren en te activeren
PDFSubsidiereglement kernwinkelgebied
PDFAanvraagformulier gemeentelijke toelage kernwinkelgebied
PDFafbakening kernwinkelgebied Lebbeke

Subsidiereglement bestrijding eikenprocessierups
PDFSubsidiereglement bestrijding eikenprocessierups
PDFAanvraagformulier betoelaging bestrijding eikenprocessierups

Vaststelling prijzen voor jaar- en veemarkt voor melkvee en vleesvee, paarden, kleinvee en kinderjaarmarkt
PDFVaststelling prijzen jaar- en veemarkt