documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Laatste wilsbeschikking

Een laatste wilsbeschikking is een vrijwillige schriftelijke bekendmaking van de wijze van lijkbezorging (begraving of verbranding) en het ritueel van de uitvaartplechtigheid.

Werkwijze
Wat?

Volgende manieren van lijkbezorging zijn mogelijk:

 • begraving van het stoffelijk overschot;
 • crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
 • crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats;
 • crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
 • crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Ook het ritueel van de plechtigheid kunt u laten opnemen:

 • een uitvaartplechtigheid volgens de katholieke godsdienst;
 • een uitvaartplechtigheid volgens de protestantse godsdienst;
 • een uitvaartplechtigheid volgens de anglicaanse godsdienst;
 • een uitvaartplechtigheid volgens de orthodoxe godsdienst;
 • een uitvaartplechtigheid volgens de joodse godsdienst;
 • een uitvaartplechtigheid volgens de islamitische godsdienst;
 • een uitvaartplechtigheid volgens de vrijzinnige levensovertuiging;
 • een uitvaartplechtigheid volgens de neutraal filosofische overtuiging.

Opmerking: wanneer u de verklaring wijzigt, behoudt de ambtenaar van de burgerlijke stand enkel de recentste vermelding. Wanneer u ze volledig intrekt zonder nieuwe bepaling, bewaart die geen enkele informatie.

Wie?
Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke bekendmaking van zijn laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging (begraving of verbranding) en uitvaartplechtigheid richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Personen onder de 16 jaar worden vertegenwoordigd.

Wat wanneer u verandert van hoofdverblijfplaats?

 • Bij verandering van hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente, stuurt de bevoegde dienst uw schriftelijke verklaring over de keuze van de manier van teraardebestelling, samen met uw dossier, op naar de gemeente waar u zich vestigt.
 • Mensen die geen aangifte doen naar een ander adres en die onvindbaar zijn voor de administratie, schrapt het college 'van ambtswege' uit de registers. Van hen wordt geen enkele informatie bewaard.
 • Datzelfde geldt bij een verhuis naar het buitenland.

Waar?
De verklaring kunt u laten registreren bij de dienst burgerlijke stand

Wat meebrengen?
Uw identiteitskaart

Kostprijs?
Gratis

Inlichtingen?
Karine Hermans - 052/46 82 09
Sandra Van Damme - 052/46 82 11
Sara Joris - 052/46 82 11