documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Adoptie

Wat?
Adoptie of aanneming is een juridische maatregel waarbij een band van vader- of moederschap ontstaat door 'aanneming' van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant). Er wordt dus een afstammingsband gecreëerd die niet steunt op bloedverwantschap.

Werkwijze?
De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten van de burgerlijke stand (bv. geboorteakte).

Binnenlandse adoptie
De vrederechter van de woonplaats van de adoptant of een notaris stelt de adoptieakte op.
Op de dienst burgerlijke stand van uw woonplaats wordt het homologatievonnis of -arrest (dit is de goedkeuring van de rechtbank) overgeschreven de akten aangepast. De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de burgerlijke stand. Hiervoor moet u zelf geen stappen ondernemen.

Buitenlandse adoptie
Een buitenlandse adoptie moet u in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit. Daarna kunt u de adoptiebeslissing op de burgerlijke stand van uw woonplaats laten overschrijven. Zeer belangrijk is dat u ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven.

Voor de registratie door de Federale Centrale Autoriteit kan u zich wenden tot
Federale overheidsdienst justitie
Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale Centrale Autoriteit - dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15
1000 Brussel
T: 02/542 75 81
F: 02/543 71 61

Wenst u meer informatie?
U kan zich als kandidaat-adoptant wenden tot
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie
Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
T: 02/533 14 76 of 02/533 14 77.

Uitgebreide informatie vindt u op de website van de Federale overheidsdienst Justitie, www.just.fgov.be