documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Afstand van organen

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen en weefsels na zijn/haar overlijden.

Dit kan een verklaring van verzet zijn of een uitdrukkelijke toestemming tot wegneming en transplantatie van organen. U kunt deze verklaring of toestemming ook herroepen.
 

Volgens de Belgische wetgeving betreffende orgaandonatie is elke overleden Belg een kandidaat-donor. Wie geen organen wenst te doneren, kan dit registreren bij de dienst burgerzaken. Daar kan je ook expliciet bevestigen dat je wil doneren. Als je na je overlijden in aanmerking komt om organen te doneren, dan gaan de artsen eerst na of je je wens hebt laten registreren in het donorregister. Je wens wordt dan gerespecteerd. 
De wet stelt dat orgaandonatie moet gebeuren met respect voor het lichaam van de overledene en voor de nabestaanden. Na het wegnemen van de organen wordt het lichaam opgebaard en kan de familie groeten.
Orgaandonaie gebeurt anoniem, dat wil zeggen dat de nabestaanden van de donor niet weten wie de organen heeft gekregen, de ontvanger weet niet van wie zijn nieuwe orgaan afkomstig is. De voornaamste reden voor deze anonimiteit is om problemen te vermijden als donor en ontvanger ongelijke verwachtingen zouden koesteren. Het kan bijvoorbeeld dat nabestaanden van de donor veel contact wensen, maar de ontvanger niet, of omgekeerd. Via het transplantatiecentrum is wel contact mogelijk tussen ontvangers en nabestaanden van de donor.

Werkwijze
Wie?

 • personen van Belgische en vreemde nationaliteit die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven
 • vreemdelingen die sedert meer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven
 • Voor minderjarigen of bij verlengde minderjarigheid:
  • indien de persoon jonger is dan 18 jaar en in staat is zijn wil kenbaar te maken, kan de persoon zelf of - zolang de betrokkene in leven is - de nabestaande die met hem samenleeft, het verzet uitdrukken
  • indien de persoon jonger is dan 18 jaar en niet in staat is zijn wil kenbaar te maken, kan - zolang de betrokkene in leven is - zijn nabestaande die met hem samenleeft, het verzet uitdrukken
  • indien de persoon niet in staat is, wegens zijn geestestoestand, zijn wil kenbaar te maken, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn voorlopige bewindvoerder of - bij gebreke daaraan - zijn naaste verwant het verzet uitdrukken, zolang de betrokkene in leven is.

Hoe?
De verklaring legt u schriftelijk af bij de dienst burgerlijke stand. Ze bevat de uitdrukkelijke wilsverklaring inzake het al of niet wegnemen van uw organen na uw overlijden. Bij de registratie moet u uw identiteitskaart voorleggen.

Waar?
Bij de dienst burgrlijke stand. U ontvangt een ontvangstbewijs van het afleggen van deze verklaring.

Gevolgen?

 • Wanneer de overledene geen wilsbeschikking heeft opgemaakt, mag de familie in de eerste graad verzet aantekenen tegen het wegnemen. Onder de eerste graad verstaat de wet de ouders, kinderen en/of samenwonenden onder hetzelfde dak.
 • Wanneer er wel een wilsbeschikking is, wordt geen rekening gehouden met een eventuele weigering van de familie in de eerste graad.

Kostprijs?
Gratis

Bijzonderheden
Indien u verhuist, moet u voor de verklaring geen adresgegevens laten aanpassen. 
Voor bijkomende informatie en het downloaden van de formulieren zie de website van Beldonor: www.beldonor.be
M eer info vindt u ook hier.