documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Samenwonings-registratie

Burgers die ongehuwd samenwonen kunnen dit een wettelijk karakter geven onder de vorm van een samenwoningsregistratie, door een verklaring af te leggen tot wettelijke samenwoning bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun woonplaats.

Een samenwoningsregistratie is niet hetzelfde als een samenlevingscontract: Een samenlevingscontract kunt u afsluiten bij een notaris. Dit is enkel een vermogenrechterlijk contract en heeft geen invloed op de staat van de persoon. Dit heeft ook geen invloed op de belastingaangifte.

Indien bij de notaris een samenlevingscontract afgesloten werd, kan dit in de samenwoningsregistratie opgenomen worden.

Werkwijze

Wie?
Indien u 18 jaar en rechtsbekwaam bent en indien u niet door een huwelijk of andere verklaring tot wettelijke samenwoning bent gebonden, kunt u een verklaring tot wettelijke samenwoning afleggen. U dient een gemeenschappellijke gewone verblijfplaats (*) te hebben in de gemeente van ondertekening.
(*) de plaats waar de persoon zich hoofdzakelijk heeft gevestigd, onafhankelijk van registratie, verblijfs- of vestigingsvergunning, waarbij de duurzame banden met die plaats aangetoond worden of de wil om de band te scheppen.

Hoe?
De ondertekening gebeurt door beide partners (geen volmacht mogelijk).
De ondertekening kan gebeuren:

  • persoonlijk bij de dienst burgerlijke stand, kan enkel op afspraak.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaarten van beide partners
  • eventueel het attest van de notaris

Bewijs van registratie?
De gemeente neemt de verklaringen van wettelijke samenwoonst niet op in een register. U kan dus ook geen uittreksel opvragen.
De betrokkenen krijgen bij het ondertekenen van de verklaring een ontvangstbewijs. Dit bewijst dat er ooit een verklaring van wettelijke samenwoonst ondertekend is, maar niet of het ondertussen al of niet ontbonden is.
U kan een bevolkingsattest met vermelding van de registratie verkrijgen, na aanvraag bij de dienst bevolking.

Einde van de wettelijke samenwoonst?
De wettelijke samenwoonst houdt op:

  • bij het overlijden of het huwen van één van de partners
  • door een verklaring door beide partners bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van één van de partners
  • door een eenzijdige verklaring. In dit geval moet de partner, die de verklaring aflegt, wel vooraf de kosten betalen van bekendmaking door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner en de bekendmaking aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Kostprijs
Gratis

Wat zijn de gevolgen?

  • Een partner heeft de toestemming nodig van de andere partner om over de gezamelijke onroerende goederen te beschikken. Een partner kan slechts alleen beschikken over de onroerende goederen wanneer de andere partner onbekwaam is, afwezig is of in de onmogelijkheid verkeert zijn wil kenbaar te maken. De toestemming van de rechtbank van eerste aanleg is dan wel noodzakelijk.
  • Elke partner moet bijdragen, in evenredigheid van zijn inkomsten in de lasten van de samenleving.
  • Elke partner is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden door de andere partner aangegaan voor het samenleven en het opvoeden van de kinderen. Dit geldt niet voor gemaakte buitensporige schulden.
  • De samenwonende behoudt zijn eigendomsrecht over zijn goederen en de inkomsten ervan. De samenwonende behoudt de opbrengsten van zijn arbeid. Is er geen eigendomsbewijs, dan zijn de goederen en de inkomsten ervan in onverdeeldheid. Onverdeeldheid wordt als schenking beschouwd als de overlevende, erfgenaam is van de partner die het eerst is overleden.

Bij ernstige verstoring van de onderlinge verstandhouding kan een vrederechter dringende en voorlopige maatregelen opleggen.

Inlichtingen?
Karine Hermans - 052/ 46 82 09
Sandra Van Damme - 052/ 46 82 11