documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Huwelijk

Werkwijze

Wie?
De aangifte moet persoonlijk gebeuren door de aanstaande echtgenoten. 

Zij kunnen samen of afzonderlijk aangifte doen. Indien slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een gelegaliseerde volmacht van de andere partner waaruit zijn/haar instemming met de huwelijksaangifte blijkt.
Een eventueel vorig huwelijk moet ontbonden zijn (door echtscheiding of overlijden) vooraleer je een nieuwe aangifte kan doen.

De vereiste leeftijd om te huwen is volgens de Belgische wetgeving 18 jaar. Vanaf die leeftijd is toestemming van de ouders niet langer nodig. Indien een minderjarige wil huwen, moet eerst een 'ontheffing van de leeftijdsvereiste' uitgesproken worden door de jeugdrechter.

Waar en wanneer?
U doet aangifte van het voorgenomen huwelijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten op het ogenblik van de aangifte is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De huwelijksvoltrekking vindt plaats in de gemeente waar de aangifte is gebeurd, ten vroegste 14 dagen voor en ten laatste 6 maanden na die aangifte (de dag van de aangifte niet meegerekend). De procureur des Konings kan om gewichtige redenen de aangiftetermijn verkorten of verlengen.

Voor te leggen documenten
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt zelf het dossier van de aangifte samen, voor zover de voor te leggen stukken in België zijn opgemaakt of overgeschreven in de registers. U moet enkel uw identiteitskaart voorleggen.

Buitenlandse akten moeten door de toekomstige echtgenoten zelf worden aangevraagd, desgevallend voorzien van de nodige legalisaties en vertaald in het Nederlands door een beëdigd vertaler.
Indien u in het buitenland geboren bent of één van de echtgenoten bezit niet de Belgische nationaliteit, neem dan eerst contact op met de dienst burgerlijke stand omtrent de documenten die moeten worden voorgelegd.

Voor vreemdelingen wordt de wetgeving van het betrokken land gevolgd, voor zover deze niet in strijd is met de Belgische wetgeving.

Reservatie
Reserveren van uw huwelijksdag en -uur (binnen het voorziene uurrooster) kan vanaf 1 jaar voor het huwelijk. Deze reservatie is nog geen aangifte. De reservatie van een huwelijksdatum kan telefonisch gebeuren bij de dienst burgerlijke stand.

Vormvereisten
De voltrekking van de plechtigheid geschiedt in het openbaar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
De partijen kunnen kiezen om vergezeld te zijn van 1, 2, 3 of 4 getuigen, al dan niet bloedverwanten. De getuigen moeten 18 jaar zijn.

Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemming tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde.

Tijdstip burgerlijk huwelijk en kostprijs
Huwelijken kunnen voltrokken worden in het gemeentehuis van Lebbeke, of uitzonderlijk in het oud gemeentehuis van Denderbelle.
Vrijdag vanaf 13.30u tot 14.30u
Zaterdagvoormiddag enkel in het gemeentehuis van Denderbelle
Zaterdag vanaf 13.30u

Voor een trouwboekje is een bedrag verschuldigd van 20 euro.
Voor het voltrekken van een huwelijksplechtigheid op zaterdag is een bedrag verschuldigd van 50 euro. Huwelijksplechtigheden op vrijdag zijn gratis.

Inlichtingen en reservaties
Karine  Hermans - 052/46 82 09
Sandra Van Damme - 052/46 82 11
Sara Joris - 052/46 82 11