documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Uittreksels strafregister

Beter bekend als bewijs van goed gedrag en zeden.

Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document met een opsomming van persoonsgegevens en eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus het eventuele strafrechterlijke verleden. 

Werkwijze

Welke soorten zijn er?

  • Model 1 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen, wanneer het gevraagd wordt in alle andere gevallen dan die waarvoor het model 2 voorzien is.
  • Model 2 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen en wordt gevraagd om een activiteit uit te oefenen die onder de noemer opvoeding, hulpverlening of begeleiding van minderjarigen valt.

Wie?
Iedere inwoner van Lebbeke, Belg of vreemdeling, kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen voor zichzelf.

Iedereen kan met een geldige volmacht een uittreksel aanvragen. De volmacht moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn en de reden van aanvraag en de naam van de gemachtigde vermelden.
Ook openbare overheden kunnen in bepaalde gevallen een uittreksel aanvragen.

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever, vereniging of organisatie een uittreksel uit het strafregister vragen aan een persoon die hij wil tewerkstellen of een persoon die zich wil aansluiten bij een vereniging of organisatie. Alle info daarover vind je op de website van de FOD justitie.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • volmacht + een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever

Waar?
Dienst Bevolking

Hoe?

  • Model 1 : na aanvraag maximum twee werkdagen
  • Model 2 : wachttijd van vier dagen

Het attest wordt opgestuurd, de aanvraag hoeft niet aan de loketten te gebeuren maar kan ook elektronisch.

Geldigheid?
Een uittreksel uit het strafregister is twee maanden geldig en kan enkel gebruikt worden voor de activiteit, waarvoor het uittreksel uitgereikt werd.

Kostprijs?
gratis 

Bijzonderheden

Uittreksels bestemd voor het buitenland: Deze moeten getekend worden door de burgemeester maar kunnen eveneens worden aangevraagd en afgehaald op de dienst bevolking, enkel het strafregister kan deze uittreksels aanmaken. 
Het kan afgehaald worden bij de dienst waar het is aangevraagd, de vierde dag volgend op de aanvraag. Personen die in het buitenland verblijven en niet meer ingeschreven staan in het bevolkingsregister, kunnen een uittreksel enkel per fax aanvragen bij het Centraal Strafregister. Deze documenten worden nooit opgestuurd.