documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Uittreksels bevolkingsregister

Omschrijving
Afhalen van getuigschriften en uittreksels uit het bevolkingsregister dienstig voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding, ...).

Werkwijze

Wie?

  • De aanvraag door de betrokkene, zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris,...) kan schriftelijk of aan het loket gebeuren.
  • De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden (elke persoon, publieke of private instelling) kan alleen voor zover de afgifte van de documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan en mits een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag (volmachtformulier af te halen bij de Dienst Bevolking) met vermelding van de bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.

Wat?
Bewijs van woonst, bewijs van samenstelling gezin, inschrijving op adres, bewijs van leven, bewijs van nationaliteit (enkel voor Belgen), historiek van de adressen, bewijs aangifte adreswijziging, historiek burgerlijke staat, bewijs aangfite vertrek naar het buitenland, attest laatste wilsbeschikking, attest verklaring afstand van organen.

Hoe?
De uittreksels kunt u persoonlijk afhalen aan het loket of schriftelijk aanvragen per brief of via e-loket.

Waar?
Dienst Bevolking

Wat meebrengen?
Uw identiteitskaart

Leveringswijze en -termijn?
Onmiddellijk aan het loket of opgestuurd

Kostprijs?
Gratis