documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Elektronische identiteitskaart Belgische onderdanen vanaf 12 jaar

De Belgische identiteitskaarten worden uitgereikt aan personen van Belgische nationaliteit vanaf 12 jaar .
Men is verplicht de identiteitskaart bij zich te hebben vanaf 15 jaar.

Elektronische identiteitskaart
Deze elektronische identiteitskaart is uitgerust met een microchip en heeft het formaat van een bankkaart.
Belgische identiteitskaarten voor volwassenen hebben een geldigheidsduur van 10 jaar.
Kinderen en jongeren tussen 12 en 18 jaar krijgen een identiteitskaart die 6 jaar geldig is.
Identiteitskaarten voor Belgen vanaf 75 jaar zijn 30 jaar geldig (maar de certificaten van deze kaarten moeten wel elke 10 jaar vernieuwd worden)

Wie krijgt deze nieuwe elektronische identiteitskaart:

  • iedereen die de leeftijd van 12 jaar bereikt;
  • iedereen die zijn identiteitskaart verliest;
  • iedereen van wie de identiteitskaart gestolen werd;
  • iedereen die van naam of geslacht verandert.

Werkwijze:
Je krijgt een uitnodiging om naar de dienst bevolking te komen met het verzoek een recente pasfoto mee te brengen of je doet zelf een aanvraag om een elektronische identiteitskaart te bekomen (1 pasfoto meebrengen).
Men dient zich persoonlijk aan te melden. Het basisdocument wordt aangemaakt en ondertekend. Via de post ontvang je een PIN- en PUK-code (na ongeveer 3 weken) waarmee je je persoonlijk dient aan te bieden zodat de elektronische identiteitskaart kan geactiveerd worden.

Wat zijn de voordelen?
De elektronische identiteitskaart maakt deel uit van de invoering van e-government. 

Het is een communicatiemiddel met de overheidsdiensten. Zo zal interactief verkeer met de overheid van huis uit mogelijk zijn, zoals het opvragen of de de betaling van sommige documenten, het invullen van de belastingbrief, het consulteren van de eigen gegevens van het rijksregister, het aanbrengen van een elektronische handtekening, enz...

Meer info?
Bezoek de websites http://www.ibz.fgov.be en http://www.rijksregister.fgov.be

Kostprijs identiteitskaart: 20 euro
Spoedprocedure identiteitskaart: 90 euro 
Extreme spoedprocedure identiteitskaart: 130 euro 
Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse Zaken: 100 euro 

Aanvraag herdruk PIN/PUC-code kost vijf euro.