documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Reispas of paspoort

 Wat?
Een paspoort is een officieel document dat door de autoriteiten van een staat aan haar onderdanen wordt afgegeven, zodat zij naar het buitenland kunnen reizen en terugkeren.

Voor elk vertrek naar het buitenland, is het aangeraden zich te informeren over de vereiste reisdocumenten. Deze informatie vind je in je reisbureau of op de website van Buitenlandse Zaken www.diplomatie.belgium.be.

De aanvraag
Sinds november 2013 worden biometrische internationale reispassen uitgereikt. 
Van de aanvrager worden drie nieuwe gegevens  afgenomen: digitale vingerafdrukken van beide handen (vanaf 12 jaar), scanning van een identiteitsfoto en een digitale handtekening (vanaf 6 jaar). De aanvraagformulieren moeten ondertekend worden.
De aanvrager moet zich persoonlijk aanmelden, ten laatste een half uur voor sluitingstijd van de dienst (hier vind je de openingsuren) omdat de procedure wat tijd in beslag neemt. 
Het paspoort is 7 jaar geldig voor volwassenen, 5 jaar voor minderjarigen.

Meebrengen:

  • één recente kleurenpasfoto met een witte achtergrond (afmeting van kin tot kruin min. 2,50 cm en max 3,50 cm, tanden mogen niet zichtbaar zijn op de foto). Alle voorschriften vind je in dit document: PDFVoorschriften voor de foto's voor biometrische paspoorten en verblijfstitels
  • de identiteitskaart
  • eventueel het vorige of vervallen paspoort. Als dit gestolen is, dan moet je hiervan aangifte doen bij de politie. Je ontvangt dan een document dat bij de aanvraag moet worden afgegeven.
  • indien jonger dan 18 jaar: de ouder of de voogd die toelating geeft, komt mee om de aanvraagformulieren te ondertekenen.

Regeling paspoort voor minderjarigen:
Minderjarigen (-18 jaar) hebben een apart, individueel paspoort nodig. Dit is vijf jaar geldig. Machtiging is vereist van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (ouder of voogd). Het kind moet zelf bij het indienen van de aanvraag aanwezig zijn. 
Het aanvraagformulier van een minderjarige moet steeds worden ondertekend door de minderjarige zelf (vanaf  6 jaar) én door een van beide ouders. De gemeente, provincie, ambassade of het consulaat kunnen altijd vragen dat de andere ouder ook zijn akkoord geeft.

De wachttijd

 • Normale procedure = 10 kalenderdagen
 • Spoedprocedure = 24 uur
  Indien het paspoort vóór 15 uur aangevraagd wordt 
 • Superspoed = 4,5 uur. Uitreiking enkel aan het loket in de Koloniënstraat, Brussel

Wat kost een reispas?

Volwassenen :

 • Gewone procedure : 70,50 EUR
 • Spoedprocedure: 245,50 EUR
 • Superspoed: 305,50 EUR (bij aanvraag op de gemeente)

-18 jarigen :

 • Gewone procedure: 35 EUR
 • Spoedprocedure: 210 EUR
 • Superspoed: 270 EUR (bij aanvraag op de gemeente)

Een paspoort in 4,5 uur
Het is mogelijk een superdringend paspoort aan te vragen, dit is dan beschikbaar in Brussel (Koloniënstraat) 4,5 uur na de aanvraag, indien aangevraagd voor 15.30u op weekdagen. Aanvragen op zaterdagvoormiddag voor 12.15u zijn pas de volgende werkdag beschikbaar vanaf 10.30u.
Voorwaarden:
-   Geen 2 of meer verloren of gestolen paspoorten in de voorbije 5 jaar
- Men mag niet het voorwerp zijn van een gerechtelijke, politionele of administratieve maatregel die de onvoorwaardelijke uitreiking van een nieuw paspoort verhindert (Passban). Als dergelijke maatregel bestaat dan zal de aanvraag geweigerd wordne en krijgt de aanvrager zijn geld terug
- Een minderjarig kind moet bij de aanvraag vergezeld worden door minstens 1 ouder die op hetzelfde adres woont

De aanvraag kan gebeuren bij de gemeente (belpas is 24 op 24 operationeel) of bij het loket in de Koloniënstraat (van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.00 uur, op zaterdag van 8.30 uur tot 12.30 uur). De uitreiking van het paspoort gebeurt enkel aan het loket in de Koloniënstraat.

Noodprocedure om humanitaire redenen
Moet je om dringende redenen van humanitaire aard - onvoorzien(e) overlijden of hospitalisatie van bloedverwant in de eerste graad - zeer snel naar het buitenland vertrekken, dan kan binnen één dag een voorlopig paspoort afgeleverd worden. Dit paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming. Het kan slechts geleverd worden als er een bewijs is van bovenstaande dringende humanitaire redenen en enkel tijdens het weekend of op een (Belgiscshe) nationale feestdag. De aanvraag dient te gebeuren bij de dienst Paspoorten van de FOD Buitenlandse Zaken. Tijdens het weekend kan je contact opnemen via het nummer 02/501 81 11.