documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Reispas of paspoort

 Wat?
Een paspoort is een officieel document dat door de autoriteiten van een staat aan haar onderdanen wordt afgegeven, zodat zij naar het buitenland kunnen reizen en terugkeren.

Voor elk vertrek naar het buitenland, is het aangeraden zich te informeren over de vereiste reisdocumenten. Deze informatie vind je in je reisbureau of op de website van Buitenlandse Zaken www.diplomatie.belgium.be.

De aanvraag
Sinds november 2013 worden biometrische internationale reispassen uitgereikt. 
Van de aanvrager worden drie nieuwe gegevens  afgenomen: digitale vingerafdrukken van beide handen (vanaf 12 jaar), scanning van een identiteitsfoto en een digitale handtekening (vanaf 6 jaar). De aanvraagformulieren moeten ondertekend worden.
De aanvrager moet zich persoonlijk aanmelden, ten laatste een half uur voor sluitingstijd van de dienst (hier vind je de openingsuren) omdat de procedure wat tijd in beslag neemt. 
Het paspoort is 7 jaar geldig voor volwassenen, 5 jaar voor minderjarigen.

Meebrengen:

  • één recente kleurenpasfoto met een witte achtergrond (afmeting van kin tot kruin min. 2,50 cm en max 3,50 cm, tanden mogen niet zichtbaar zijn op de foto). Alle voorschriften vind je in dit document: PDFVoorschriften voor de foto's voor biometrische paspoorten en verblijfstitels
  • de identiteitskaart
  • eventueel het vorige of vervallen paspoort. Als dit gestolen of verloren is, dan moet je hiervan aangifte doen bij de politie. Je ontvangt dan een document dat bij de aanvraag moet worden afgegeven.
  • indien jonger dan 18 jaar: de ouder of de voogd die toelating geeft, komt mee om de aanvraagformulieren te ondertekenen.

Regeling paspoort voor minderjarigen:
Minderjarigen (-18 jaar) hebben een apart, individueel paspoort nodig. Dit is vijf jaar geldig. Machtiging is vereist van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (ouder of voogd). Het kind moet zelf bij het indienen van de aanvraag aanwezig zijn. 
Het aanvraagformulier van een minderjarige moet steeds worden ondertekend door de minderjarige zelf (vanaf  6 jaar) én door een van beide ouders. De gemeente, provincie, ambassade of het consulaat kunnen altijd vragen dat de andere ouder ook zijn akkoord geeft.

De wachttijd

 • Normale procedure = 10 kalenderdagen
 • Spoedprocedure = 24 uur
  Indien het paspoort vóór 15 uur aangevraagd wordt 

Wat kost een reispas?

Volwassenen :

 • Gewone procedure : 70,50 EUR
 • Spoedprocedure: 245,50 EUR

-18 jarigen :

 • Gewone procedure: 35 EUR
 • Spoedprocedure: 210 EUR

Noodprocedure om humanitaire redenen

Moet je om dringende redenen van humanitaire aard (ongeval, ernstige ziekte, verdwijning of overlijden van een naaste) zeer snel naar het buitenland vertrekken, dan kan binnen één dag een voorlopig paspoort afgeleverd worden. Dit paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming. Het kan slechts geleverd worden als er een bewijs is van dringende humanitaire redenen. De aanvraag dient te gebeuren bij de dienst Paspoorten van de FOD Buitenlandse Zaken. Tijdens het weekend kan je contact opnemen via het nummer 02/501 81 11.