documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Bevolking

Openingsuren

Op de dienst bevolking kan men o.a. terecht voor:

 • aangifte van woonstverandering
 • uitreiken van identiteitskaarten en paspoorten
 • het wettigen van handtekeningen
 • het afleggen van een verklaring inzake afstand van organen
 • afleveren van allerhande attesten & getuigschriften

Rijbewijs

Sinds maart 2013 is Lebbeke gestart met de afgifte van rijbewijzen in bankkaartmodel.

Een rijbewijs moet persoonlijk worden aangevraagd op voorlegging van identiteitskaart en het formulier van het examencentrum. Als u geslaagd bent voor het praktische examen, kan u een definitief rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis.

Lees meer: Rijbewijs

Kids-ID

Wat ?
Elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen van minder dan 12 jaar die ingeschreven zijn in Lebbeke.

Lees meer: Kids-ID

Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.
 • voorlopig rijbewijs model 12: dit is een voorlopig rijbewijs dat 12 maanden geldig is. Het kan slechts 1 keer worden afgeleverd aan kandidaten waarvan het voorlopig rijbewijs model 18 of 36 verlopen is én die geen 3 jaar willen wachten om een nieuw model 18 of 36 aan te vragen.

 • Voorlopig rijbewijs model 18: u bent 18 jaar en u heeft eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

 • Voorlopig rijbewijs model 12: u kunt het voorlopig rijbewijs model 12 met begeleider(s) aanvragen nadat u minimum 6 uren praktisch rijonderricht in een erkende rijschool heeft gevolgd na het verlopen van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36.

Voorwaarden

 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  Sinds 1 oktober 2017 moeten in Vlaanderen begeleiders een vormingsmoment volgen van 3 uur vóór ze begeleider kunnen worden en op het voorlopig rijbewijs kunnen worden vermeld. Op rijbewijzer.be kunt u zien waar er vormingsmomenten plaatsvinden in heel Vlaanderen.
  Die vorming is 10 jaar geldig. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost 25 euro.

Wat meebrengen

 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider hebt u (sinds 1 oktober 2017) ook het attest nodig dat de begeleider heeft gekregen nadat die het vormingsmoment heeft gevolgd.
 • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.