documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Jeugdconsulent(e) B1 – B3 (M/V)

Jeugdconsulent(e) B1 – B3 (M/V) met voltijdse prestaties in contractueel dienstverband.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.

Functie-inhoud:
- je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de jeugddienst;
- opstellen, uitvoeren, opvolgen, evalueren en bijsturen van het gemeentelijke jeugdbeleid;
- organiseren, begeleiden en opvolgen van lokale jeugdprojecten en initiatieven;
- organiseren en bevorderen van informatie en communicatie naar de jeugd en van de inspraak van de jeugd in het gemeentelijk beleid;
- administratief verwerken, uitvoeren en logistiek ondersteunen van de jeugdraad;
- de jeugdverenigingen logistiek en financieel ondersteunen door de uitbouw en toepassing van een subsidiereglement.

Algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden:
- voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
- houder zijn van een diploma dat minstens toegang geeft tot een functie van niveau B (een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs);
- slagen voor een vergelijkende selectieprocedure.

Profiel:
- je hebt vanuit jouw vrije tijd en eventuele beroepservaring een duidelijke interesse in en affiniteit met de jeugdsector;
- je beschikt over de nodige vaardigheden om een verantwoordelijke functie op te nemen en een team (medewerker, monitoren, vrijwilligers) aan te sturen en te coachen;
- je bent sterk in het organiseren van een vrijetijdsaanbod voor kinderen/jongeren;
- je kan zowel met kinderen, jongeren als volwassenen vlot en constructief communiceren;
- je hebt een vlotte pen en kan beleidsdocumenten schrijven;
- je hebt zin voor verantwoordelijkheid en je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken;
- je hebt affiniteit met de courante Microsoft Office-programma’s.

Aanbod:
- een boeiende en uitdagende job bij een lokale overheid;
- een voltijdse contractuele tewerkstelling voor onbepaalde duur in weddenschaal B1 – B3;
- mogelijkheid tot validatie van functierelevante beroepservaring;
- een aantrekkelijk verlofstelsel en glijdende werktijden;
- extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, opleidingsmogelijkheden.

Interesse? 
Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma, bezorgen op het administratief centrum of kunnen ze schriftelijk indienen gericht aan het college van burgemeester en schepenen van en te 9280 Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1, uiterlijk op zondag 14 mei 2017. Kandidaturen kunnen ook elektronisch ingediend worden via e-mail met leesbevestiging op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De datum van overhandiging, van de poststempel of van het e-mailbericht geldt als datum van verzending en indiening van de kandidatuur.

Voltijds A1/A2 verpleegkundige in contractueel dienstverband

OCMW Lebbeke heeft voor haar Woon- en Zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ volgende vacature: 
Voltijds A1/A2 verpleegkundige in contractueel dienstverband

Taken:
- Je staat in voor de persoonsgerichte totaalzorg van de bewoners van het Woon- en Zorgcentrum.
- Je staat in voor het mobiliseren en het positioneren van de bewoners van het Woon- en Zorgcentrum.
- Je voert verpleegkundige handelingen uit zoals medicatietoediening, wondzorg, KATZ-scores, ….
- Je treft de nodige handelingen rond hygiëne en je leeft de minimale normen rond hygiëne na: je rapporteert onhygiënische situaties, je volgt de instructies m.b.t. MRSA en handhygiëne op.
- Je zorgt voor een open communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijke, de andere diensten en het bestuur.
- Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de basiswetgeving en de regelgeving van belang voor de dienst.
- Je staat onder directe leiding van de hoofdverpleegkundige.

Profiel:
Je bent houder van het diploma van de vierde graad secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde (A2); of je bent houder van een diploma hoger onderwijs in de verpleegkunde, bachelor in de verpleegkunde/master in de verpleegkunde (A1).

Competenties:
- Je gaat nauwgezet te werk om op een efficiënte wijze je doelstellingen te bereiken.
- Je houdt rekening met de geuite gevoelens, behoeften en wensen van de bewoners en hun familie.
- Je bent klantgericht: je wil anderen helpen en je reageert op een passende manier op vragen van de bewoners en hun familie.
- Je bent flexibel: je kan je snel aan diverse situaties en diverse personen aanpassen, je kan verschillende taken combineren, je kan problemen of plotse veranderingen in de omgeving, taken, verantwoordelijkheden of mensen opvangen door je aan te passen.
- Je bent stressbestendig: je blijft kalm en je kan efficiënt functioneren onder druk.
- Je kan je mondeling goed, helder en begrijpbaar uitdrukken, zowel naar jouw diensthoofd, de artsen als de bewoners en hun familie toe.
- Je handelt correct en waakt over de naleving van afspraken en regels.
- Je bent een loyale teamspeler, maar je kan ook zelfstandig functioneren.

Ons aanbod:
- Een voltijdse betrekking in contractueel dienstverband.
- Een aantrekkelijk loon: 
* A2 verpleegkundige: weddenschaal C3-C4 (min. 26.085,54 euro, max. 43.557,93 euro/jaar – geïndexeerd).
* A1 verpleegkundige: weddenschaal BV1- BV3 (min. 28.628,47 euro, max. 47.987,55 euro/jaar – geïndexeerd).
- Extra vergoeding voor onregelmatige prestaties (11%).
- Maaltijdcheques, fietsvergoeding en de mogelijkheid tot aansluiting bij een collectieve hospitalisatieverzekering.
- Kansen tot vorming en opleiding.
- Een aangename werkomgeving in een dynamische organisatie.

Plaats tewerkstelling:
Woon- en Zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’
Flor Hofmanslaan 8
9280 Lebbeke

Sollicitieren:
Je bezorgt jouw sollicitatiebrief samen met curriculum vitae en kopie diploma aan OCMW Lebbeke, t.a.v. de heer Wim Van Rijckeghem, Flor Hofmanslaan 8, 9280 Lebbeke. 
Solliciteren kan tot en met 30/04/2017.

Selectieprocedure:
De selectieprocedure bestaat uit een sollicitatiegesprek.

Vragen?
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de heer Wim Van Rijckeghem, directeur WZC, 052/46 91 65, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

RLSD zoekt projectmedewerker ‘natuur en landschap’ (voltijds)

rlsdRegionaal Landschap Schelde – Durme vzw zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:
Projectmedewerker ‘natuur en landschap’ (voltijds)
Contract van onbepaalde duur

Wie zijn wij?
Regionaal Landschap Schelde - Durme (RLSD) wil samen met diverse partners uit de streek elke inwoner overtuigen van de waarde van natuur, landschap en erfgoed binnen haar werkingsgebied. Dit realiseren wij door het brede publiek te betrekken bij concrete acties. Tegelijkertijd ontwikkelt het Regionaal Landschap een platform waar verschillende maatschappelijke groepen uit de streek elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen. Dat doen wij samen met landbouwers, natuur- en milieuverenigingen, recreanten, diverse overheden en streekverenigingen. Iedereen verdient een stem in het overleg rond de toekomst van onze streek! Momenteel zijn wij voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar een extra collega om deze missie mee waar te maken. Meer informatie over onze werking is te vinden op www.rlsd.be

Functieomschrijving:
- Als projectmedewerker ben je mee verantwoordelijk voor de uitwerking en realisatie van een ruim scala aan projecten rond natuur (o.a. zwaluwproject), landschap (o.a. werking rond poelen, bebossing), platteland.
- Je trekt deze acties en projecten vanaf de opstartfase (voorbereiding, overleg eigenaars, technische uitwerking, aanvragen offertes) tot in de eindfase (opvolging van de werken op het terrein, nazorg).
- Je werkt hierbij nauwgezet samen met de verschillende actoren binnen de open ruimte (overheden, natuurverenigingen, landbouwers, toeristische verenigingen, jagers, …).
- Je hebt hierbij oog voor de landschappelijke structuur, recreatieve en toeristische netwerken, natuurwaarden, integraal waterbeleid, de landbouwstructuur en –verbredingsmogelijkheden in een multisectorale beleidscontext.
- Je streeft samen met de betrokken actoren naar maximale win-win situaties in het landschap en koppelingsmogelijkheden met de beschikbare beleidsinstrumenten en middelen om deze gebundeld in te zetten voor realisaties in het gebied. Geïntegreerd en in een constructieve sfeer samenwerken zijn cruciaal voor de verschillende projecten, met oog voor het bereiken van concreet, vooropgesteld resultaat.
- Jij bent degene die het klimaat schept voor overleg en samenwerking. Je organiseert en neemt deel aan interne en externe overlegmomenten en verzorgt de contacten met externe partners. Je start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken.
- Je zorgt ervoor dat de projecten goed verlopen met een voldoende participatie van alle betrokken en nog te betrekken partners. Je bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening houdt en (politieke) feeling heeft.
- Je staat in voor de communicatie met de betrokken overheden, actoren en bewoners (via overleg, infovergaderingen, opmaak folder en nieuwsbrief, publieksactiviteiten die de participatie bevorderen, …) en voor het bekomen en bestendigen van een breed draagvlak.
- Je communiceert helder met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook administratief af.
- Kortom een uitdagende functie waarin je actief meebouwt aan een waardevolle streek.

Profiel:
- Je hebt een diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door bijscholing en/of ervaring.
- Je hebt bij voorkeur twee jaar relevante werkervaring.
- Goede kennis van en affiniteit met natuur en landschap (bij voorkeur uit de streek). Je bent vertrouwd met de volgende thema's: natuurontwikkeling en -beheer, landschapszorg en natuurgerichte recreatie.
- Je bent communicatief sterk (mondeling én schriftelijk), je beheerst verschillende stijlen (wervend en laagdrempelig; informatief en zakelijk) en je voelt aan wanneer welke stijl te hanteren.
- Je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken particulieren,...) en bent in staat informatie enthousiast en bevattelijk over te brengen en mensen te motiveren tot samenwerking.
- Je bent correct, diplomatisch, aangenaam en motiverend in je contacten.
- je bent vertrouwd met het spanningsveld op het platteland (overheden - natuur - landbouw - recreatie - jacht).
- Positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse actoren in het platteland (natuursector, landbouwers, recreanten, jagers).
- Je kan overweg met kaartmateriaal en een veelheid aan informatie, je bent in staat het overzicht te behouden.
- Je bent kwaliteitsbewust.
- Je hebt een probleemoplossend vermogen.
- Je beschikt over een pragmatische geest en organisatorisch talent.
- Je kan zelfstandig, doelgericht en nauwgezet werken, ook in teamverband, initiatief durven nemen.
- Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk).
- Aantoonbare ervaring met organiseren en projectmatig werken (zowel beroepsmatig als vrijwillig) is een pluspunt.
- Je hebt kennis van presentatietechnieken, ervaring met werken met groepen.
- Je hebt goede kennis van GIS en MS Word, MS Excel, MS Powerpoint.
- Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het Regionaal Landschap en je kan overweg met de aparte doelgroepen. Affiniteit met het werkingsgebied van RLSD en een netwerk binnen de streek zijn pluspunten.
- Je beschikt over een rijbewijs B.

Werkvoorwaarden:
- Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng.
- Contract van onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding.
- Standplaats: Hemelstraat 133a te 9200 Dendermonde (op 1 minuut wandelen van het NMBS station).
- Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring. Ter info: brutoloon voor een voltijdse functie zonder anciënniteit per maand € 0 jaar: 2.698,80, 5 jaar: 2.894,55, 10 jaar 3.168,32, 15 jaar 3.444,29, 27 jaar 4.272,68, Paritair Comité 329.1
- Maaltijdcheques, Ecocheques, fietsvergoeding, hospitalisatieregeling en kosteloos woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
- Flexibele uurregeling. Een maatschappelijk relevante job.
- Een enthousiast en gemotiveerd team van collega's.

Praktisch:
Kandidaten sturen voor 2 mei 2017 een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met als onderwerp 'sollicitatie projectmedewerker natuur en landschap' met volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'. Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de weerhouden kandidaten per e-mail uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Deze vinden plaats op 16 mei (verspreid over de hele dag) en 19 mei (ochtend) 2017.
Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

Inlichtingen:
Stijn Van Belleghem, coördinator RLSD, 052/33 89 10, 0499/99 68 49 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

RLSD zoekt projectmedewerker Trage Wegen (voltijds)

rlsdRegionaal Landschap Schelde –Durme vzw zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:
Projectmedewerker Trage Wegen (voltijds)
Contract van onbepaalde duur

Wie zijn wij?
Regionaal Landschap Schelde - Durme (RLSD) wil samen met diverse partners uit de streek elke inwoner overtuigen van de waarde van natuur, landschap en erfgoed binnen haar werkingsgebied. Dit realiseren wij door het brede publiek te betrekken bij concrete acties. Tegelijkertijd ontwikkelt het Regionaal Landschap een platform waar verschillende maatschappelijke groepen uit de streek elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen. Dat doen wij samen met landbouwers, natuur- en milieuverenigingen, recreanten, diverse overheden en streekverenigingen. Iedereen verdient een stem in het overleg rond de toekomst van onze streek! Momenteel zijn wij voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar een extra collega om deze missie mee waar te maken. Meer informatie over onze werking is te vinden op www.rlsd.be

Functieomschrijving:
- Als projectmedewerker ‘trage wegen’ werk je mee aan de uitbouw van een functioneel / recreatief tragewegennetwerk binnen het werkingsgebied van Regionaal Landschap Schelde-Durme.
- Je coördineert de opmaak van tragewegenplannen van A tot Z: kaartopmaak in GIS, begeleiding van vrijwilligers bij inventarisatie, participatie, adviezen en potenties bundelen,…
- Je werkt mee aan de uitvoering van tragewegenplannen. Het herstel of het opnieuw openstellen van trage wegen staat hierbij centraal. Je coördineert een dossier vanaf opstartfase (voorbereiding, overleg eigenaars, technische uitwerking, aanvragen offertes) tot de eindfase (opvolging van de werken, nazorg)
- Het is belangrijk dat trage wegen toegankelijk blijven. Met het project ‘Wegspotters’ breng je per gemeente een groep vrijwilligers op de been die deze taak op zich willen nemen.
- Je werkt hierbij nauw gezet samen met de verschillende actoren binnen de open ruimte (overheden, natuurverenigingen, landbouwers, toeristische verenigingen, jagers, …).
- Je hebt hierbij oog voor de landschappelijke structuur, recreatieve en toeristische netwerken, natuurwaarden, integraal waterbeleid, de landbouwstructuur en –verbredingsmogelijkheden in een multisectorale beleidscontext.
- Je streeft samen met de betrokken actoren naar maximale win-win situaties in het landschap en koppelingsmogelijkheden met de beschikbare beleidsinstrumenten en middelen om deze gebundeld in te zetten voor realisaties in het gebied. Geïntegreerd en in een constructieve sfeer samenwerken zijn cruciaal voor verschillende projecten, met oog voor het bereiken van concreet, vooropgesteld resultaat.
- Jij bent degene die het klimaat schept voor overleg en samenwerking. Je organiseert en neemt deel aan interne en externe overlegmomenten en verzorgt de contacten met externe partners. Je start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken.
- Je zorgt ervoor dat projecten goed verlopen met een voldoende participatie van alle betrokken en nog te betrekken partners. Je bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening houdt en (politieke) feeling heeft.
- Je staat in voor de communicatie met de betrokken overheden, actoren en bewoners (via overleg, infovergaderingen, opmaak folder en nieuwsbrief, publieksactiviteiten die de participatie bevorderen, …) en voor het bekomen en bestendigen van een breed draagvlak.
- Je communiceert helder met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook administratief af.
- Kortom een uitdagende functie waarin je actief meebouwt aan een waardevolle streek.

Profiel:
- Je hebt een diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door bijscholing en/of ervaring.
- Je hebt bij voorkeur twee jaar relevante werkervaring.
- Goede kennis van en affiniteit met natuur, landschap, duurzame mobiliteit, je bent vertrouwd met de volgende thema's: ruimtelijke planning, natuurontwikkeling, mobiliteit, landschapszorg en natuurgerichte recreatie.
- Je bent communicatief sterk (mondeling én schriftelijk), je beheerst verschillende stijlen (wervend en laagdrempelig; informatief en zakelijk) en je voelt aan wanneer welke stijl te hanteren.
- Je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken particulieren,...) en bent in staat informatie enthousiast en bevattelijk over te brengen en mensen te motiveren tot samenwerking.
- Je bent correct, diplomatisch, aangenaam en motiverend in je contacten.
- je bent vertrouwd met het spanningsveld op het platteland (overheden - natuur - landbouw - recreatie - jacht).
- Positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse actoren in het platteland (natuursector, landbouwers, recreanten, jagers).
- Je kan overweg met kaartmateriaal en een veelheid aan informatie, je bent in staat het overzicht te behouden.
- Je bent kwaliteitsbewust.
- Je hebt een probleemoplossend vermogen.
- Je bent bereid je te verdiepen in juridische dossiers
- Je beschikt over een pragmatische geest en organisatorisch talent.
- Je kan zelfstandig, doelgericht en nauwgezet werken, ook in teamverband, initiatief durven nemen.
- Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk).
- Aantoonbare ervaring met organiseren en projectmatig werken (zowel beroepsmatig als vrijwillig) is een pluspunt.
- Je hebt kennis van presentatietechnieken, ervaring met werken met groepen.
- Je hebt goede kennis van GIS en MS Word, MS Excel, MS Powerpoint.
- Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het Regionaal Landschap en je kan overweg met de aparte doelgroepen. Affiniteit met het werkingsgebied van RLSD en een netwerk binnen de streek zijn pluspunten.
- Je beschikt over een rijbewijs B.

Werkvoorwaarden:
- Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng.
- Contract van onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding.
- Standplaats: Hemelstraat 133a te 9200 Dendermonde (op 1 minuut wandelen van het NMBS station).
- Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring. Ter info: brutoloon voor een voltijdse functie zonder anciënniteit per maand € 0 jaar: 2.698,80, 5 jaar: 2.894,55, 10 jaar 3.168,32, 15 jaar 3.444,29, 27 jaar 4.272,68, Paritair Comité 329.1
- Maaltijdcheques, Ecocheques, fietsvergoeding, hospitalisatieregeling en kosteloos woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
- Flexibele uurregeling. Een maatschappelijk relevante job.
- Een enthousiast en gemotiveerd team van collega's.

Praktisch:
Kandidaten sturen voor 2 mei 2017 een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met als onderwerp 'sollicitatie projectmedewerker Trage Wegen' met volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'. Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de weerhouden kandidaten per e-mail uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Deze vinden plaats op 22 mei (eerste ronde, verspreid over de hele dag), en 24 mei (tweede ronde , namiddag) 2017.
Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

Inlichtingen:
Stijn Van Belleghem, coördinator RLSD, 052/33 89 10, 0499/99 68 49 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Erfgoedcel zoekt vrijwilligers voor het invoeren op de erfgoeddatabank

egcdend 2kleur k2CEF8

Om het cultureel erfgoed uit Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele digitaal te bewaren en te ontsluiten, digitaliseert de Erfgoedcel Land van Dendermonde beeld- en geluidsmateriaal (foto’s, filmpjes, documenten, …). Het geditaliseerde materiaal krijgt een plaats op de erfgoedbank, een online museum.
Maar we kunnen dit niet alleen! Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers met een hart voor erfgoed en zin om de handen uit de mouwen te steken. Wil jij ons komen helpen?

Wat betekent dit voor jou? 
- Je scant of fotografeert de archiefstukken.
- Je voert de gegevens in in de erfgoedbank.

Profiel 
- Je hebt interesse in erfgoed en geschiedenis.
- Je bent enthousiast en gemotiveerd.
- Je werkt graag in teamverband.
- Je kan met de computer werken en een digitaal fototoestel bedienen.
- Je bent minstens een halve dag per week beschikbaar.

Aanbod
- Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
- Jouw eventuele kosten worden vergoed.
- Je krijgt een opleiding met de nodige achtergrondinformatie.
- Je krijgt een attest (Oscar) voor het werk dat je deed en de competenties die je hierdoor hebt verworven.
- Je werkt mee aan de erfgoedbank, een digitaal museum uniek voor onze regio.
- Je kiest zelf de momenten waarop je werkt, in overleg met de verantwoordelijke.
- Je krijgt gratis tickets voor activiteiten van de erfgoedcel, uitnodigingen voor tentoonstellingen en exclusieve rondleidingen, ….

Solliciteren
Stuur een mail met een kort CV en een motivatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We nodigen je graag uit voor een gesprek. Nog vragen? Contacteer Chris Fierens Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0468/19 56 90.