documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Vacature: directeur woonzorgcentrum (B6-B7) in statutair dienstverband

OCMW Lebbeke heeft voor haar Woon- en Zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ volgende vacature:         
Directeur (B6-B7) in statutair dienstverband

Taken:
- Je staat in voor het strategische management. Je geeft op een efficiënte en effectieve wijze uitvoering aan de beleidsdoelstellingen.
- Je bereidt dossiers en agendapunten met betrekking tot het woonzorgcentrum voor de bestuursorganen voor.
- Je staat in voor het operationele management. Je draagt de verantwoordelijkheid voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van het woonzorgcentrum en vertaalt deze naar concrete doelstellingen voor de directe medewerkers. Je waakt over de continuïteit, de efficiënte organisatie en de kwalitatieve werking van het woonzorgcentrum.
- Je waakt over de levenskwaliteit, de veiligheid en de gezondheid van de bewoners en je evalueert het kwaliteitsbeleid.
- Je zorgt voor een goede communicatiestroom enerzijds naar het bestuur, anderzijds naar de medewerkers van het woonzorgcentrum.
- Je zorgt voor een open communicatie naar bewoners, familie/bezoekers en plaatselijke instanties.
- Je houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Belgische zorgwetgeving en de Riziv-normen.
- Je staat in voor het financiële management. Je waakt over het opstellen en opvolgen van de budgetvoorstellen en het opmaken van een meerjarenplanning voor het woonzorgcentrum.

Profiel:
-
Je bent houder van een bachelorsdiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
- Je hebt minimum 4 jaar ervaring in een leidinggevende functie in een woonzorgcentrum of ziekenhuis.
- Je hebt een degelijke kennis van de werking van het Riziv.
- Kennis van de sector ouderenzorg strekt tot aanbeveling.
- Je bent bereid je in de wereld van de ouderzorg te verdiepen.
- Je gaat nauwgezet te werk om op een efficiënte wijze je doelstellingen te bereiken.
- Je kan structuur aanbrengen in tijd en ruimte, je kan prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen.
- Je handelt met het oog op het bereiken van de doelstellingen van OCMW Lebbeke en van het woonzorgcentrum. Je bent bereid je eigen gedrag en activiteiten op de noden, prioriteiten en objectieven van het OCMW en het woonzorgcentrum af te stemmen.
- Je bent besluitvaardig: je durft beslissingen nemen door actie te ondernemen of door een oordeel te geven over een bepaalde kwestie.
- Je bent klantgericht: je wil anderen helpen en je reageert op een passende manier op vragen van het bestuur, de medewerkers van het woonzorgcentrum, de bewoners en hun familie.
- Je bent flexibel: je kan je snel aan diverse situaties en diverse personen aanpassen, je kan verschillende taken combineren, je kan problemen of plotse veranderingen in de omgeving, taken, verantwoordelijkheden of mensen opvangen door je aan te passen.
- Je bent stressbestendig: je blijft kalm en je kan efficiënt functioneren onder druk.
- Je bent een loyale teamspeler, maar je kan ook zelfstandig functioneren.

Ons aanbod:
-
Een voltijdse betrekking in statutair dienstverband.
- Een aantrekkelijk loon:
niveau B6-B7 (bruto: min. 3.058,20 euro, max. 5.063,80 euro/maand – geïndexeerd).
Relevante beroepservaring (ook in de privésector) wordt in rekening genomen.
- Maaltijdcheques, fietsvergoeding en de mogelijkheid tot aansluiting bij een collectieve hospitalisatieverzekering.
- Kansen tot vorming en opleiding.
- Een afwisselende functie in een dynamische werkomgeving.

Plaats tewerkstelling:
Woon- en Zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’
Flor Hofmanslaan 8
9280 Lebbeke

Solliciteren:
Je bezorgt jouw sollicitatiebrief samen met curriculum vitae en kopie diploma aan OCMW Lebbeke, t.a.v. mevr. Nadia De Landtsheer, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke.

Solliciteren kan tot en met 15/05/2019.

Selectieprocedure:
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef (competentieproef en gevalstudies), een psychotechnische proef (assessment) en een sollicitatiegesprek.

Vragen?
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij mevr. Nadia De Landtsheer, bestuurssecretaris, 052/46 91 03, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Coördinator ICT B4 – B5 (M/V)

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lebbeke deelt mee dat de hierna vermelde betrekkingen vacant is bij wijze van aanwerving:
Coördinator ICT B4 – B5 (M/V)
Met voltijdse prestaties in contractueel dienstverband.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van één jaar.

De dienst ICT behoort tot de afdeling ondersteunende diensten en staat in voor een betrouwbare werking, het beheer, onderhoud en verdere coherente ontplooiing van de informatica, het netwerk en telefonie voor de gemeentelijke organisatie. Naast het dagdagelijkse operationele werk heeft deze dienst ook een adviserende rol naar het gemeentebestuur in verband met het opvolgen van nieuwe technieken en evoluties in de informatica.

Wat verwachten we?
- je hebt een grote actuele kennis van en bent onderlegd in het installeren en onderhouden van ICT-apparatuur en programmatuur, in het oplossen van technische problemen, in het opzetten en beheren van een netwerk;
- je bent polyvalent en zeer gedreven in ICT en creatief in het vinden van oplossingen;
- je neemt initiatief, je bent stressbestendig, flexibel en klantgericht. 

(Bijzondere) aanwervingsvoorwaarden:
- de kandidaat dient minimaal in het bezit te zijn van een bachelordiploma, een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
- de kandidaat dient in het bezit te zijn van minimaal een rijbewijs B;
- de kandidaat moet als laureaat slagen voor een vergelijkende selectieprocedure. 

Wij bieden:
- een boeiende, afwisselende en uitdagende functie bij een lokale overheid in volle beweging;
- werkzekerheid met een voltijds contract voor onbepaalde duur;
- mogelijkheid tot validatie van functierelevante beroepservaring;
- en goede work-life balance met glijdende werktijden en een aantrekkelijk verlofstelsel;
- extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en opbouw 2de pensioenpijler.

Interesse?
Kandidaten kunnen een sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma, naar keuze indienen bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs en/of via e-mail met leesbevestiging (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De kandidatuur moet geadresseerd zijn aan het college van burgemeester en schepenen van en te 9280 Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1.

Uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is zondag 19 mei 2019. De datum van overhandiging, van de poststempel of van het e-mailbericht geldt als datum van verzending en indiening van de kandidatuur. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

 

Diensthoofd P&O A1a – A3a (M/V)

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lebbeke deelt mee dat de hierna vermelde betrekkingen vacant is bij wijze van aanwerving:
Diensthoofd P&O A1a – A3a (M/V)
Met voltijdse prestaties in contractueel dienstverband.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van één jaar.

Als diensthoofd P&O ben je enerzijds verantwoordelijk voor de coördinatie van de afdeling ondersteunende diensten in het algemeen en neem je de leiding van de personeelsdienst in het bijzonder. De afdeling ondersteunende diensten is voornamelijk gericht op interne ondersteuning binnen de gemeentelijke organisatie op het vlak van personeelsaangelegenheden, ICT en facility om op die manier bij te dragen aan de optimale werking van de gemeentelijke diensten.

Je geef het personeelsbeleid binnen de organisatie mee vorm door het leveren van goed onderbouwde adviezen en het operationaliseren van het beleid in concrete projecten en dossiers.

Wat verwachten we?
- je beschikt over een goede actuele kennis van relevante sociale wetgeving;
- je beschikt over kennis van en/of ervaring in HR en projectmanagement;
-  je bent assertief, je neemt graag initiatief en verantwoordelijkheid schrikt je niet af;
- je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk;
-  je bent stressbestendig, flexibel en klantgericht;
- je draagt loyauteit, integriteit en discretie hoog in het vaandel.

(Bijzondere) aanwervingsvoorwaarden:
- de kandidaat dient in het bezit te zijn van een masterdiploma, een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs;
- de kandidaat moet als laureaat slagen voor een vergelijkende selectieprocedure.

Interesse?
Kandidaten kunnen een sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma, naar keuze indienen bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs en/of via e-mail met leesbevestiging (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De kandidatuur moet geadresseerd zijn aan het college van burgemeester en schepenen van en te 9280 Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1.

Uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is zondag 19 mei 2019. De datum van overhandiging, van de poststempel of van het e-mailbericht geldt als datum van verzending en indiening van de kandidatuur. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

1 deskundige administratie sociale dienst / personeelsdienst (m/v)

OCMW-Lebbeke zoekt 1 deskundige administratie sociale dienst / personeelsdienst (m/v)
Vervangingscontract in voltijds dienstverband.

Jouw profiel:
- Je bent in het bezit van een bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, een bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.
- Je kunt zelfstandig werken en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
- Je bent stressbestendig, flexibel, integer en objectief.

Ons aanbod:
- Een voltijdse functie in contractueel dienstverband (vervangingscontract).
- Verloning op niveau B1 - B2 - B3 (min. 17.300 euro, max. 29.150 euro/jaar niet geïndexeerd).
- Maaltijdcheques, fietsvergoeding en mogelijkheid tot aansluiting bij collectieve hospitalisatieverzekering.
- Aangename werkomgeving in dynamische organisatie.

Functieomschrijving:
Binnen de sociale dienst:
- Sta je in voor de organisatie van de poetsdienst en warme maaltijden.
- Verzeker je cliënten hun recht op maatschappelijke dienstverlening.
- Bied je psychosociale hulp, informatie, advies en concrete dienstverlenging aan personen om hun maatschappelijke integratie te bevorderen.
- Zoek je samen met de cliënt naar een antwoord op hun vragen over verschillende levensdomeinen.
- Begeleid je cliënten op financieel, materieel, administratief en psychosociaal vlak.

Binnen de personeelsdienst:
- Geef je administratieve ondersteuning bij de personeels- en loonadministratie.

Plaats van tewerkstelling:
Brusselsesteenweg 47
9280 Lebbeke

Solliciteren:
Stuur je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van je diploma ten laatste op 28/04/2019 naar OCMW-Lebbeke t.a.v. Sofie Vermeir – hoofdmaatschappelijk assistente, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke.
Meer info: 052/46 91 20 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Stagiair voor de jeugddienst

De gemeente Lebbeke zoekt een stagiair voor de jeugddienst.

Algemeen
Om mee te werken aan het project rond kindvriendelijke gemeente is de jeugddienst op zoek naar een stagiair.

Taakinhoud
Om je interesse te stimuleren, voorzien we een heel boeiend en gevarieerd takenpakket.
Als stagiair zal je een echte on-the-street medewerker worden. Zo zal je onder meer:
- belevingsonderzoeken doen met kinderen de resultaten inventariseren
- meedenken en meewerken aan de dagelijkse werking;
- een netwerk opbouwen met scholen, verenigingen en andere belanghebbenden;
-  …

Wij bieden
- een unieke opportuniteit om de theorie om te zetten in de praktijk en kennis te maken met de werking van de vrijetijdsdiensten van de gemeente in het algemeen en de jeugddienst in het bijzonder;
- een professionele begeleiding door een stagementor;
- een boeiend, uitdagend en gevarieerd takenpakket;
- een dynamische stageomgeving met een open cultuur en een aangename werksfeer. 

Jouw troeven?
Je zit in het laatste jaar van je bacheloropleiding.
Alle studenten uit relevante richtingen:
- Sociaal Werk;
- Orthopedagogie;
- Communicatiewetenschappen;
- Grafische vormgeving;
- Onderwijs;
- Pedagogiek;
- Eventmanagement;
-  …

Deze lijst is niet limitatief en elke kandidatuur zal grondig in overweging genomen worden.
Je kan goed omgaan met kinderen, je bent sociaal geëngageerd, administratief onderlegd (vertrouwd met de courante microsoft office pakketten en sociale media) en je kan creatief meedenken.

Interesse?
Kandidaturen voor deze stage kunnen, voor 31 juli 2019, door middel van een beknopte sollicitatiebrief, eventueel vergezeld van een curriculum vitae, naar keuze ingediend worden bij per gewone post, door persoonlijke overhandiging en/of per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Voor meer info kan je contact op nemen met Sara Joris, jeugdconsulente, op 052/46 82 39.