documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Vervangingsovereenkomst (30,4u/week) Sociaal-pedagogisch medewerker (B1-B3)

Het OCMW van Lebbeke heeft voor haar kinderopvang ‘t Kwakkeltje volgende vacature:

Vervangingsovereenkomst (30,4u/week) Sociaal-pedagogisch medewerker (B1-B3)

Taken:
- Samen met de verantwoordelijke sta je in voor het algemeen beheer en de goede werking van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.
- Je geeft pedagogische leiding en ondersteuning aan de begeleidsters.
- Je biedt organisatorische en administratieve ondersteuning.
- Je verzorgt de contacten met de ouders en kinderen.

Diplomavereisten:
- Bachelor/hoger onderwijs (richting onderwijs, sociaal-agogisch werk, gezondheidszorg, psychologie en pedagogische wetenschappen).
- Master (richting psychologie en pedagogische wetenschappen).

Profiel:
- Je kan zelfstandig werken en hebt zin voor initiatief.
- Je bent loyaal en betrouwbaar.
- Je bent stressbestendig en organisatorisch sterk.

Wij bieden:
- Contract van bepaalde duur (30,4u)
- Datum indiensttreding: 01/09/2018

Interesse?
Kandidaturen kunnen, samen met een sollicitatiebrief en een recent curriculum vitae, tot uiterlijk 25 juni 2018 ingediend worden per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 Voor meer informatie kan je steeds terecht bij mevr. Karlien Bosteels of mevr. Kelly Willems via 052/46 91 50.

Tijdelijke erfgoedmedewerker Erfgoedcel Land van Dendermonde

egcdend 2kleur k2CEF8Erfgoedcel Land van Dendermonde maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Cultuurdijk en werd in 2012 opgericht met steun van de Vlaamse overheid en 9 gemeenten (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele).
Als erfgoedcel zetten we ons in om groot en klein warm te maken voor het verleden en erfgoed in het historische Land van Dendermonde. Dit doet we door het cultureel erfgoed in kaart te brengen en zichtbaar te maken voor het grote publiek. We helpen erfgoedprofessionals en -vrijwilligers bij het realiseren van hun projecten en gaan samen met hen op zoek naar de beste manieren om het erfgoed te bewaren en beheren. Daarnaast zetten we, in samenwerking met erfgoedorganisaties en gemeentebesturen, allerhande projecten op poten voor het publiek.
Meer informatie vind je op www.egclandvandendermonde.be.
De vaste ploeg van Erfgoedcel Land van Dendermonde bestaat uit een erfgoedcoördinator, een erfgoedconsulent en een administratieve medewerker. Daarnaast zijn er enkele vrijwilligers. De inhoudelijke begeleiding van de erfgoedcel gebeurt door een stuurgroep waarin de 9 gemeenten en de cultureel(erfgoed)sector vertegenwoordigd zijn.
Wegens zwangerschapsverlof van de erfgoedcoördinator zoeken we een tijdelijke erfgoedmedewerker voor een periode van 5 maanden.

Taakomschrijving
Resultaatsgebieden
- Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van het project “Honderd jaar Eerste Wereldoorlog”.
- Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van het project “Volksverhalen, liedjes en dialecten”.
- Je ondersteunt de erfgoedconsulent bij de vormgeving en realisatie van een pop-up tentoonstelling rond Dendermonds architect Emanuel Hiel.
- Je werkt mee aan een educatief pakket op maat voor een van de gemeenten uit het werkingsgebied. Daarnaast wordt het overkoepelende educatieve programma gepromoot.
- Je staat in voor de communicatie van de erfgoedcel (persberichten schrijven, contacten met de pers onderhouden, updates facebook, onderhoud website en versturen digitale nieuwsbrief).
- In voorbereiding van het actieplan voor 2019 denk je mee projectinitiatieven uit om feesttradities in het Land van Dendermonde in de kijker te zetten.
- Je bent verantwoordelijk voor de digitalisering van erfgoed en de heroriëntering van de digitale beeldbank erfgoedbanklandvandendermonde.be.

Adviserende en beleidsondersteunende taken
- Je ondersteunt de erfgoedconsulent en –coördinator bij het uitvoeren van opdrachten die bepaald zijn in het beleidsplan/actieplan en bij de oplossing van specifieke problemen.
- Je neemt deel aan verschillende overlegstructuren op Vlaams, regionaal en lokaal niveau.

Uitvoerende taken
- Je staat in voor projectcoördinatie (activiteiten/projecten uitdenken, organiseren en evalueren)
- Onder leiding van de erfgoedconsulent ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van dossiers inzake voormelde aangelegenheden voor de Stuurgroep Erfgoed, het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur van Projectvereniging Cultuurdijk, alsook voor de uitvoering van de ter zake genomen besluiten.
- Je neemt actief deel aan de dagelijkse werking van de erfgoedcel.
- Je begeleidt lokale projecten rond cultureel erfgoed, in samenwerking met verschillende partners. De begeleiding gebeurt zowel inhoudelijk als praktisch waar nodig.

Profiel
Je kan nauwgezet verschillende projecten gelijktijdig beheren en communiceert open met je collega’s hierover. Je respecteert het engagement van vrijwilligers en betrekt hen bij je werk. Databanken schrikken je niet af en sociale media al evenmin. Je hebt alvast een streepje voor als:
- Je vertrouwd bent met projectmatig werken;
- Je een teamplayer bent die kan zelfstandig werken in een klein team;
- Je affiniteit met en/of interesse hebt in cultureel erfgoed; 
- Je kennis hebt van de regio; 
- Samenwerken in je bloed zit, in het bijzonder met vrijwilligers; 
- Je communicatief bent en je taal kan aanpassen naargelang je doelpubliek.

Aanwervingsvoorwaarden
- Je bent houder van een bachelorsdiploma, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting. 
- Je werkt vanuit ons kantoor in Dendermonde, maar zal regelmatig rondreizen in de regio. Een rijbewijs en auto zijn dan ook noodzakelijk.
- Je kan je vinden in onze organisatiecultuur: onder de collega’s is er een grote openheid en op kantoor heerst er bij tijden een gezellige drukte. Maar we zijn ook vaak op verplaatsing, ook ’s avonds en sporadisch in het weekend.
- Geslaagd zijn voor de selectieprocedure (zie hieronder).

Aanbod
- Een job met een grote mate van flexibiliteit, afwisseling en verantwoordelijkheid. 
- Een contract van bepaalde duur van 06/08/2018 tot en met 28/12/2018. Bij voorkeur voltijds, maar een deeltijdse aanstelling is bespreekbaar. 
- Een verloning die correspondeert met dat van het gemeentepersoneel (schaal B1-B3), aangevuld met maaltijdcheques.
- Vergoeding woon-verwerkverkeer met openbaar vervoer en dienstverplaatsingen met de eigen wagen.
- Glijdende uren tussen 8u ’s morgens en 20u ’s avonds.
- Mogelijkheid tot occasioneel thuiswerk.

Praktisch
Bezorg je CV met motivatiebrief ten laatste op woensdag 20 juni 2018 om 12u per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., t.a.v. Sofie De Veirman.
Je motivatiebrief en CV als twee aparte documenten in bijlage toevoegen.
Bij meer dan 10 kandidaten gebeurt een preselectie op basis van cv en motivatiebrief.
Er worden 10 kandidaten uitgenodigd voor een schriftelijke proef en mondeling gesprek op maandag 2 juli 2018 (9u-12u) of woensdag 4 juli (14u-17u) in Dendermonde (gelieve je datumvoorkeur door te ge-ven bij je sollicitatie).
Je krijgt hiervan bericht op vrijdag 22 juni.

Er wordt een rangorde opgemaakt die wordt bekrachtigd door de Raad van Bestuur in de week van 9 juli 2018. Meer info via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 052/25 03 42

1 halftijdse maatschappelijk assistent in contractueel dienstverband

OCMW Lebbeke heeft voor haar sociale dienst  volgende vacature:

1 halftijdse maatschappelijk assistent in contractueel dienstverband
aangevuld met een vervangingscontract voor 1/5de prestaties (7,6uur)

Taken:
- Je verzekert cliënten het recht op maatschappelijke dienstverlening.
- Je biedt psychosociale hulp, informatie, advies en concrete dienstverlenging aan personen om hun maatschappelijke integratie te bevorderen.
- Je zoekt samen met de cliënt naar een antwoord op hun vragen over verschillende levensdomeinen.
- Je begeleidt cliënten op financieel, materieel, administratief en psychosociaal vlak.
- Je staat in voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan asielzoekers die in het kader van een conventie met Fedasil in het lokaal opvanginitiatief verblijven.
- Je draagt verantwoordelijkheid mee over de globale dagdagelijkse werking van het LOI op inhoudelijk, financieel, administratief, logistiek, praktisch-materieel en organisatorisch vlak.

Profiel:
Je bent in het bezit van een bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, een bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Competenties:
- Je kunt zelfstandig werken en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
- Je bent stressbestendig, flexibel, integer en objectief.

Ons aanbod:
- Een deeltijdse functie in contractueel dienstverband (bepaalde duur + vervangingscontract bepaalde duur).
- Verloning op niveau B1 - B2 - B3 (min. 17.300 euro, max. 29.150 euro/jaar niet geïndexeerd).
- Maaltijdcheques, fietsvergoeding en mogelijkheid tot aansluiting bij collectieve hospitalisatieverzekering.
- Aangename werkomgeving in dynamische organisatie.

Plaats tewerkstelling:
OCMW Lebbeke - Sociaal Huis
Brusselsesteenweg 47
9280 Lebbeke

Solliciteren:
Je bezorgt  jouw sollicitatiebrief samen met curriculum vitae en kopie diploma aan OCMW Lebbeke, tav. mevr. Sofie Vermeir, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke.

Selectieprocedure:
De selectieprocedure bestaat uit een sollicitatiegesprek.

Vragen?
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij mevrouw Sofie Vermeir, hoofdmaatschappelijk assistent 052/46 91 20, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

1 voltijdse zorgkundige (nacht) in contractueel dienstverband

OCMW Lebbeke heeft voor haar Woon- en Zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ volgende vacature:
1 voltijds zorgkundige (nacht) in contractueel dienstverband

Taken:
- Je staat in voor de persoonsgerichte zorg van de bewoners van het Woon-en Zorgcentrum.
- Je treft de nodige handelingen rond hygiëne en je leeft de minimale normen rond hygiëne na: je rapporteert onhygiënische situaties, je volgt de instructies m.b.t. MRSA en handhygiëne op.
- Je staat in voor het mobiliseren en het positioneren van de bewoners van het Woon- en Zorgcentrum.
- Je voert huishoudelijke taken uit zoals het opmaken van bedden, het transport van linnen.
- Je zorgt voor een open communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijke, de andere diensten en het bestuur.
- Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en de regelgeving van belang voor de dienst.
- Je staat onder directe leiding van de hoofdverpleegkundige.

PROFIEL:
- Je bent door FOD Volksgezondheid als zorgkundige geregistreerd.
- Je bent in het van het bezit van het diploma van de derde graad beroeps secundair onderwijs, afstudeerrichting Verzorging of een diploma gelijkwaardig gesteld hiermee.

Competenties:
- Je kan werken met de beschikbare werkmiddelen en werkmethodieken om jouw opdracht tot een goed einde te brengen.
- Je bent een empathisch persoon en houdt rekening met de gevoelens, behoeften en wensen van de bewoners van het woon- en zorgcentrum.
- Je kan je mondeling goed, helder en begrijpbaar uitdrukken, zowel naar jouw diensthoofd, de artsen als de bewoners en hun familie toe.
- Je bent klantgericht, wil anderen helpen en je reageert op een passende manier op vragen van de bewoners en hun familie.
- Je handelt correct en waakt over de naleving van afspraken en regels.
- Je bent een loyale teamspeler, maar je kan ook zelfstandig functioneren.

Ons aanbod:
- Een voltijdse betrekking in contractueel dienstverband.
- Een aantrekkelijk loon:
* C1-C2 zorgkundige: weddenschaal C1-C2 (min. 13.550 euro, max. ü  Extra vergoeding voor onregelmatige prestaties (11%).
- Maaltijdcheques, fietsvergoeding en aansluiting bij een collectieve hospitalisatieverzekering.
- Kansen tot vorming en opleiding.
- Een aangename werkomgeving in een dynamische organisatie.

Plaats tewerkstelling:
Woon- en Zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’
Flor Hofmanslaan 8, 9280 Lebbeke

Solliciteren:
Je bezorgt jouw sollicitatiebrief samen met curriculum vitae en kopie diploma aan OCMW Lebbeke, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Solliciteren kan tot en met 28/06/2018.

Selectieprocedure:
De selectieprocedure bestaat uit een sollicitatiegesprek.

Vragen?
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de heer Johan D’Haene, directeur WZC, 052/46 91 65, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dringend! Zwembad Lebbeke zoekt jobstudent-redders (m/v)

Ben jij student en in het bezit van een Hoger Reddersdiploma?
Wil je iets bijverdienen (je krijgt ook maaltijdcheques)?
Ben je vrij tijdens de weekends (zaterdag van 9.00 tot 17.00u + zondag van 9.00 tot 12.00u)?

Stel dan nu je kandidatuur aan de sportdienst van Lebbeke, Koning Albert I-straat 124 te 9280 Lebbeke, voeg hierbij ook een kopie van je reddersdiploma!

We betalen zelfs de helft van je cursusgeld terug én de jaarlijkse bijscholing!

Meer info op de sportdienst: 052/46 82 91 (vragen naar Marnix Van Cauter) of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..