documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Activiteiten

Welke activiteiten kunnen via het PWA worden uitgevoerd ?

Een aanvrager kan een beroep doen op het PWA voor een aantal werkzaamheden die
niet in het normale arbeidscircuit uitgevoerd worden.

Bij privé-personen:

 • kleine herstellings- en onderhoudswerken die niet door vaklui worden uitgevoerd
 • bewaken en verzorgen van dieren tijdens de afwezigheid van de eigenaars (vakantie) als er geen asiel is
 • hulp aan kinderen, zieken en bejaarden
 • kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, inhaallessen
 • oppas bij zieken of gehandicapten, hen vergezellen naar een dokter en boodschappen doen
 • klein tuinonderhoud
 • administratieve hulp (vb. Bij het invullen van een belastingbrief, overschrijvingen, pensioenaanvraag....)
 • thuishulp met huishoudelijk karakter (enkel door PWA-werknemers ide op 1 maart 2004 verbonden waren door een PWA-arbeidsovereenkomst en die de vermelde activiteit bij een gebruiker verricht hebben in de loop van de voorafgaande periode van 18 kalendermaanden of door de PWA-werknemer die op 1 juli 2009 tenminste 50 jaar is)


Bij plaatselijke overheden:

Hulp bij tijdelijke of uitzonderlijke taken die door recente maatschappelijke evoluties ontstaan zijn of sterk toegenomen zijn en die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen worden verricht.
Voorbeelden:

 • occasionele hulp in de gemeentelijke bibliotheek
 • begeleiden van sociaal zwakkeren
 • hulp bij het beschermen van het leefmiliieu
 • verkeer regelen aan scholen
 • ...

 Bij VZW's en andere niet-commerciële verenigingen:

Taken die door hun aard, omvang of hun occasionele aard gewoonlijk door vrijwilligers worden verricht en die niet tot het dagelijks beheer behoren. Het moet gaan om taken die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen worden verricht.
Voorbeelden:

 • administratieve hulp in geval van uitzonderlijke activiteiten
 • hulp bij organisatie en verloop van evenementen
 • hulp bij onderhoud van sportterreinen, kleedkamers,
 • steward
 • ...

Bij onderwijsinstellingen:

 • oppas of begeleiden van kinderen bij ontspanningsactiviteiten
 • animatie en buitenschoolse activiteiten
 • begeleiden van leerlingen naar inhaallessen
 • middagschooltoezicht, voor- en naschoolse opvang van leerlingen
 • ophalen van leerlingen aan de schoolbus
 • regelen van het verkeer aan de school
 • administratieve hulp bij specifieke activiteiten
 • hulp ter gelegenheid van allerlei manifestaties

In de land- en tuinbouwsector:

Tuinbouwsector: alle activiteiten die behoren tot de sector, met uitzondering van de champignonteelt en van het aanplanten en onderhoud van parken en tuinen.
Landbouwsector: seizoensgebonden activiteiten toegestaan in piekperiodes, bijvoorbeeld het planten en oogsten. Het besturen van machines en het gebruik van chemische producten zijn uitgesloten.