documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Activa

Activa

Buiten de PWA-taken is de PWA beambte ook bevoegd voor het zogenaamde Activa plan.

Sinds begin 2010 is er een nieuwe tewerkstellingsmaatregel in voege. Voortaan kan een werkgever, wanneer hij een langdurig werkzoekende aanwerft, genieten van een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. Is deze langdurig werkzoekende, op het moment van de indiensttreding tevens uitkeringsgerechtigd, dan geniet de werkgever van nog een bijkomend financieel voordeel, omdat de RVA gedurende een tijdje nog zal tussenkomen in de loonkost met het toekennen van een werkuitkering.

Op wie is het Activa-plan van toepassing?

Het Activa-plan is van toepassing op alle werkgevers uit de privé-sector die hun startbaanverplichtingen nakomen.
Bepaalde werkgevers uit de openbare sector komen eveneens in aanmerking, maar alleen voor de aanwerving van contractueel personeel: provincies, gemeenten, OCMW's, onderwijsinstellingen, autonome overheidsbedrijven, openbare kredietinstellingen, maatschappijen die instaan voor openbaar vervoer en openbare uitzendkantoren.

activapwa