documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Wijziging Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) vanaf 1 januari 2017

Ben je ouder dan 65, hulpbehoevend en heb je een laag inkomen? Dan heb je wellicht al een Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) of wens je hiervoor een aanvraag in te dienen.
Tot 31/12/2016 werd de THAB verstrekt door de FOD Sociale Zekerheid. Sinds 1 januari 2017 is de bevoegdheid voor de THAB overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen.

Vanaf 1 januari 2017 kan u de THAB enkel nog aanvragen bij uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of bij de Vlaamse Zorgkas en dus niet meer via de sociale dienst van het gemeentebestuur.


Wat betekent dit concreet voor u als mogelijk rechthebbende?

A) Personen die reeds een THAB ontvingen voor 01/01/2017.
Uw THAB-dossier wordt vanaf 1 januari 2017 beheerd door uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of de Vlaamse Zorgkas en dus niet langer door de FOD. De FOD heeft alle relevante informatie uitgewisseld met uw zorgkas. De betalingen lopen dus gewoon verder en u hoeft NIETS te doen.
De betalingen gebeuren in eerste fase nog door de FOD Sociale Zekerheid. U zal een brief ontvangen van uw zorgkas zodra zij de betaling overnemen.

B) Personen die een aanvraag THAB ingediend hebben voor 01/01/2017 maar die nog niet werd goedgekeurd.
De aanvraag die u indiende bij de FOD Sociale Zekerheid zal verder behandeld worden. U wordt door de FOD op de hoogte gebracht als er bijkomende informatie nodig is of als u eventueel wordt uitgenodigd voor een medisch onderzoek. U ontvangt de beslissing in uw dossier via de FOD Sociale Zekerheid. Zij stellen uw zorgkas op de hoogte van hun beslissing.
Zodra er een beslissing is genomen in uw dossier, zal het vanaf dan behandeld worden door uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of door de Vlaamse Zorgkas. U hoeft hiervoor verder NIETS te doen.

C) Personen die een aanvraag THAB willen indienen vanaf 01/01/2017.
Vanaf 1 januari 2017 kan u de THAB enkel nog aanvragen bij uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of bij de Vlaamse Zorgkas en dus niet meer via de sociale dienst van het gemeentebestuur.

Het administratieve onderzoek van uw gegevens gebeurt via uw zorgkas of de Vlaamse Zorgkas.
De erkenning van uw handicap en het opvragen van de medische informatie bij uw huisarts gebeurt nog steeds door de FOD Sociale Zekerheid. Uw zorgkas verwittigt de FOD van uw aanvraag, waarna de FOD contact zal opnemen met uw huisarts. U wordt door de FOD op de hoogte gebracht als er bijkomende informatie nodig is of als u eventueel wordt uitgenodigd voor een medisch onderzoek. De beslissing in uw dossier wordt nadien door de FOD overgemaakt aan uw zorgkas, die u hiervan op de hoogte brengt. Uw zorgkas beheert vanaf dan uw dossier.