documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Overzicht diensten directie-generaal oorlogsslachtoffers

Omwille van de hoge leeftijd van oorlogsslachtoffers, kennen ze vaak moeilijkheden om hun rechten te doen gelden. Hierbij vindt u een beknopt overzicht van de materies die worden behandeld door de directie-generaal oorlogsslachtoffers van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Contactgegevens:
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Oorlogsslachtoffers
Luchtvaartsquare 31
1070 Brussel
T: 02/528 91 00
F: 02/528 91 22
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Recht op statuten van nationale erkentelijkheid, renten en invaliditeitspensioen

  • De burgers die zich tijdens de oorlog 1940-1945 verdienstelijk hebben gemaakt op vaderlandslievend gebied kunnen een statuut van nationale erkentelijkheid verkrijgen. De diensten zijn bevoegd voor volgende statuten: politiek gevangene, weggevoerde voor de verplichte tewerkstelling, werkweigeraar, burgerlijk weerstander, weerstander door de sluikpers, weerstander tegen nazisme, verplicht ingelijfde in het Duitse leger, zeevisser in oorlogstijd, rekruteringscentrum van het Belgisch Leger, ondergedoken joods kind en burgerlijk invalide.
  • De burgers die een invaliditeit hebben ten gevolge van een oorlogsfeit van de oorlog 1940-1945 kunnen onder bepaalde voorwaarden een invaliditeitspensioen verkrijgen. De joodse kinderen die tijdens de oorlog zijn moeten onderduiken en hieraan letsels hebben overgehouden, zijn op dit ogenblik de voornaamste aanvragers. In geval van overlijden van de invalide heeft de overlevende echtgenoot onder bepaalde voorwaarden recht op een reversiepensioen.
  • De personen die erkend zijn als weggevoerde voor de verplichte tewerkstelling, werkweigeraar of weerstander tegen het nazisme en de zeevissers in oorlogstijd kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een rente. Bij overlijden kunnen hun weduwen, eveneens onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op een weduwerente.
  • De wet van 11 april 2003 heeft een lijfrente ingesteld ten voordele van de personen die tijdens de oorlog slachtoffer van raciale vervolging zijn geweest. De rente kan worden toegekend aan wezen van wie beide ouders tijdens deportatie zijn overleden of aan joodse of zigeunerkinderen die ondergedoken leefden tijdens de oorlog.

Behalve enkele zeldzame uitzonderingen kunnen personenen die vooriden nooit een aanvraag hebben ingediend, dit vandaag nog steeds doen. De link naar de aanvraagformulieren staat op http://warvictims.fgov.be/nl/forms/index.htm.

Andere voordelen door de dienst toegekend op aanvraag

  • De titularissen van een statuut van nationale erkentelijkheid en de rechthebbenden van politiek gevangenen hebben recht op terugbetaling van remgelden via het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, op basis van een attest of kopie van de beslissing die de directie-generaal aflevert.
  • De titularissen van een statuut van nationale erkentelijkheid en hun weduwen hebben bij de NMBS recht op een vrijkaart voor "vaderlandslievende reden" op basis van een attest dat de directie-generaal aflevert. Dit voordeel is ook van toepassing op het aanbod van de regionale vervoersmaatschappijen De Lijn, TEC en MIVB.
  • In het kader van de belastingheffing door Duitsland op de pensioenen toegekend voor prestaties uitgevoerd tijdens de oorlog, levert de directie-generaal in voorkomend geval een kopie van de archiefdocumenten of een attest van erkenning met het oog op vrijstelling van belasting in Duitsland. (aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Historische opzoekingen
De archiefcollectie van de directie-generaal bestaat voornamelijk uit:

  • Individuele dossiers van burgers (administratieve documenten en historische stukken)
  • Algemene documentatie over specifieke thema's zoals de vrijwillige en verplichte tewerkstelling, tewerkstellingsbureaus, de concentratiekampen, de Belgische gevangenissen, de weerstand, de raciale vervolging, de Duitse militaire administratie, de repatriëring, de zoektocht naar vermisten en de naoorlogse processen.

De diensten van de directie-generaal zorgen voor de mededeling van informatie of archiefstukken aan burgers, evenals de aflevering van verschillende attesten (attesten van raciale deportatie, attesten van ondergedoken kinderen, attesten van raciale vervolging, ...).
Alle aanvragen voor historische opzoekingen kunnen ingediend worden vai Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.