documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Gemeentelijke sociale dienst

 Openingsuren

Bij de sociale dienst kan u terecht met al uw vragen betreffende sociale voordelen of premies en in het bijzonder voor informatie en de aanvraag van:

  • een gemeentelijk thuiszorgtoelage voor de verzorging van een zorgbehoevende;
  • een sociaal-pedagogische toelage voor ouders of voogd van kinderen met een handicap;
  • een tegemoetkoming bij de FOD Sociale Zekerheid
  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (65 jaar en ouder);
  • een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (tot 65 jaar);
  • een aanvraag voor kosteloze rechtspleging (pro deo advocaat);
  • een aanvraag voor een parkeerkaart voor mindervaliden;
  • een aanvraag tot vrijstelling van het dragen van een autogordel;
  • De aanvraag van een pensioen als werknemer en/of zelfstandige;
  • Tussenkomst van 20% door de gemeente bij aankoop van een Buzzy Pazz bij De Lijn.

Deze formulieren kunnen afgehaald worden op de sociale dienst van het gemeentebestuur.

“Gelieve steeds de identiteitskaart of SIS-kaart mee te brengen van de persoon voor wie documenten/tegemoetkomingen zouden moeten worden aangevraagd.”

Blijf niet alleen zitten met je zorgen over drugs - Oudergroep 2017

CGG WaasDenderCGG Waas en Dender organiseert een groepsaanbod voor ouders van jongeren die alcohol of andere drugs gebruiken of problematisch gamen. Graag nodigen we u (en uw partner) uit om deel te nemen aan deze reeks van vijf sessies.

Programma
In elke sessie wordt een bepaald thema behandeld. Naast een informatief gedeelte is er ook de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen met ouders in een gelijkaardige situatie. Wat verteld wordt, is vertrouwelijk, zodat de veiligheid gegarandeerd blijft. Om diezelfde reden houden we de groep op een maximum van 12 deelnemers.

Waar en wanneer?
Er zijn twee groepen, in Lokeren op maandag, in Sint-Niklaas op dinsdag, van 19.30u tot 21.30u.

Lokeren Sint-Niklaas
CGG Waas & Dender
Uebergdreef 12
9160 Lokeren
16/1, 23/1, 30/1, 6/2 en 13/2
Welzijnshuis
Abingdonstraat 99
9100 Sint-Niklaas
18/4, 25/4, 2/5, 9/5 en 16/5

 
Kostprijs?
De sessies zijn gratis.

Contact en aanmelden
Voorafgaand aan de groepssessies nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek.

Voor verdere vragen, opmerkingen of aanmeldingen kan u steeds terecht bij
CGG Waas & Dender
Marieke Van Eetvelde 0471/71 10 05
Marjolein Van de Velde 0471/71 10 17
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijziging Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) vanaf 1 januari 2017

Ben je ouder dan 65, hulpbehoevend en heb je een laag inkomen? Dan heb je wellicht al een Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) of wens je hiervoor een aanvraag in te dienen.
Tot 31/12/2016 werd de THAB verstrekt door de FOD Sociale Zekerheid. Sinds 1 januari 2017 is de bevoegdheid voor de THAB overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen.

Vanaf 1 januari 2017 kan u de THAB enkel nog aanvragen bij uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of bij de Vlaamse Zorgkas en dus niet meer via de sociale dienst van het gemeentebestuur.


Wat betekent dit concreet voor u als mogelijk rechthebbende?

A) Personen die reeds een THAB ontvingen voor 01/01/2017.
Uw THAB-dossier wordt vanaf 1 januari 2017 beheerd door uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of de Vlaamse Zorgkas en dus niet langer door de FOD. De FOD heeft alle relevante informatie uitgewisseld met uw zorgkas. De betalingen lopen dus gewoon verder en u hoeft NIETS te doen.
De betalingen gebeuren in eerste fase nog door de FOD Sociale Zekerheid. U zal een brief ontvangen van uw zorgkas zodra zij de betaling overnemen.

B) Personen die een aanvraag THAB ingediend hebben voor 01/01/2017 maar die nog niet werd goedgekeurd.
De aanvraag die u indiende bij de FOD Sociale Zekerheid zal verder behandeld worden. U wordt door de FOD op de hoogte gebracht als er bijkomende informatie nodig is of als u eventueel wordt uitgenodigd voor een medisch onderzoek. U ontvangt de beslissing in uw dossier via de FOD Sociale Zekerheid. Zij stellen uw zorgkas op de hoogte van hun beslissing.
Zodra er een beslissing is genomen in uw dossier, zal het vanaf dan behandeld worden door uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of door de Vlaamse Zorgkas. U hoeft hiervoor verder NIETS te doen.

C) Personen die een aanvraag THAB willen indienen vanaf 01/01/2017.
Vanaf 1 januari 2017 kan u de THAB enkel nog aanvragen bij uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of bij de Vlaamse Zorgkas en dus niet meer via de sociale dienst van het gemeentebestuur.

Het administratieve onderzoek van uw gegevens gebeurt via uw zorgkas of de Vlaamse Zorgkas.
De erkenning van uw handicap en het opvragen van de medische informatie bij uw huisarts gebeurt nog steeds door de FOD Sociale Zekerheid. Uw zorgkas verwittigt de FOD van uw aanvraag, waarna de FOD contact zal opnemen met uw huisarts. U wordt door de FOD op de hoogte gebracht als er bijkomende informatie nodig is of als u eventueel wordt uitgenodigd voor een medisch onderzoek. De beslissing in uw dossier wordt nadien door de FOD overgemaakt aan uw zorgkas, die u hiervan op de hoogte brengt. Uw zorgkas beheert vanaf dan uw dossier. 

Vraag je tegemoetkoming of parkeerkaart voor personen met een handicap online aan vanaf 1 juli 2016!

Sneller, eenvoudiger en persoonlijker
Gedaan met de ingewikkelde papieren formulieren om een tegemoetkoming of parkeerkaart aan te vragen bij de Directie-generaal Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid)! Vanaf 1 juli kan dit via een online vragenlijst.

Hoe doe je een aanvraag?
-  Je kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op www.handicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen.
-  Je geeft de naam van je behandelend arts op. Zo kan de Directie-generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij hem of haar de medische informatie opvragen. Heeft je arts geen recente informatie over je medische situatie, dan maak je het beste een afspraak bij hem of haar.

Wil je hulp?
- Dan kan je terecht bij Sven Huygens via de sociale dienst van het gemeentebestuur, waar we je zullen begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Je kan hiervoor een afspraak maken via het nummer 052/46 82 18 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
- Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van de Directie-generaal Personen met een handicap. Maak hiervoor een afspraak via het contactformulier op www.handicap.belgium.be of bel naar het gratis nummer 0800/987 99. Het gratis nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u. Je kan ook terecht op een zitdag van de DG Personen met een handicap in jouw buurt. Een overzicht van de zitdagen vind je op www.handicap.belgium.be.

Memo: als je hulp wenst, vergeet volgende zaken niet mee te nemen:
-  Je identiteitskaart;
-  Je bankrekeningnummer;
-  De naam van je behandelend arts.

Zodra deze vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd naar de Directie-generaal Personen met een handicap. Daar starten ze onmiddellijk met het behandelen van je aanvraag. De nieuwe manier van werken zorgt voor een snellere, eenvoudigere en persoonlijkere manier van de behandeling van je aanvraag.

Meer info: www.handicap.belgium.be

Unia regio Aalst

UNIA NLWat is Unia regio Aalst?
De kinderopvang weigert je kind in te schrijven omdat het een visuele handicap heeft en je weet niet of dat wettelijk is? Dat kan discriminatie zijn op basis van een handicap. 
Ben jij (autochtoon) samen met een vriend (allochtoon) ingeschreven in een interimkantoor en ben jij de enige die werk aangeboden krijgt? Zoiets is discriminatie op basis van je afkomst. 
Las je een racistische reactie op een online forum? En wil je weten of je hier iets tegen kan doen?

Heb je vragen over gelijke kansen of discriminatie? Word jij gediscrimineerd? Of ben jij getuige van discriminatie? Voor dergelijke situaties kan je contact opnemen met het Unia regio Aalst (vroegere Meldpunt Discriminatie van het Gelijkekansencentrum). Melden heeft altijd zin. Zowel voor jezelf als voor anderen.
Unia regio Aalst behandelt jouw informatie vertrouwelijk en contacteert je enkel als je dit wil. Elk initiatief wordt genomen met jouw toestemming. Indien je jouw contactgegevens vermeldt, krijg je een ontvangstbevestiging van Unia regio Aalst.

Wanneer is er sprake van discriminatie?
Discriminatie kan ontstaan als er sprake is van ongelijke behandeling op basis van één van de volgende criteria:
geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming.

Unia  is niet bevoegd voor taal, en vragen i.v.m. gender worden behandeld door het Instituut voor Gelijkheid van vrouwen en mannen

Wat doet het Unia regio Aalst precies?
Unia regio Aalst behandelt meldingen, doet aan projectwerking en geeft beleidsadvies.
1. Behandelen van individuele meldingen:
• Luisteren:
De medewerker luistert naar jouw verhaal in alle vertrouwen. Ben je niet zeker of het om discriminatie gaat? Dan kan je bij Unia Aalst terecht voor meer informatie. Je bent niet verplicht om nadien de persoon of organisatie te verwittigen. Dat beslis jij zelf.
• Registreren:
Elke melding wordt bijgehouden in een databank, dat kan ook anoniem. Zo krijgen we een zicht op het aantal meldingen per sector (op de huurmarkt, op het werk, ...).
• Zoeken:
Unia Aalst zoekt naar een oplossing. Er wordt altijd eerst gesproken met de "beklaagde". Samen met die persoon wordt er naar een oplossing gezocht. Enkel als dat niet blijkt te lukken en de discriminatie bewezen kan worden, zullen gerechtelijke stappen genomen worden.

2. Projectwerking voor verstevigen van een (lokaal) gelijke kansenbeleid:
Sinds 2014 heeft Unia lokale contactpunten. Deze contactpunten werken aan een preventief gelijke kansenbeleid door projecten op te starten, samenwerkingsverbanden aan te gaan en het lokale beleid te adviseren. 

Voor wie?
Unia regio Aalst werkt in de eerste plaats voor alle burgers uit de ruime regio van Aalst. Unia geeft ook vorming- en beleidsadvies aan alle lokale organisaties en stadsdiensten. Unia is steeds bereid tot projectmatige samenwerking.

Wat kost het?
De dienstverlening is gratis. 

Wat zijn de stappen bij een melding rond discriminatie?
Je kan op verschillende manieren discriminatie melden:
• via het meldingsformulier op unia.be/nl/discriminatie-melden
• telefonisch via het gratis nummer 0800 12 800
• met een brief naar Unia Aalst, Werf 9, 9300 Aalst
• door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
• door een afspraak te maken.

Indien je een afspraak hebt, breng je best volgende documenten mee:
• identiteitskaart of documenten ter identificatie
• eventuele bewijsstukken en/of verklaringen van getuigen. 

Wetten
Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007
Antiracismewet van 30 juli 1981

Contact Unia regio Aalst
Carmen Van Puyenbroeck  Dienst Lokaal - regio Aalst T: 053/72 31 88 - M: 0470/40 50 13 -  F: 02/212 30 30 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - www.unia.be

 

Nuttige externe links:

Interfederaal Gelijke Kansen Centrum 
Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen
Gelijke Kansen Federale Overheid 
Gelijke Kansen Vlaanderen